Kurser

TYA är transportsektorns egen utbildningsarrangör. Vi anordnar branschanpassade fortbildningar inom flera områden för skilda personalkategorier. Vårt mål är att kurserna ska ge stöd för företagens arbetsmiljöarbete, öka personalens yrkeskompetens och underlätta lärandet inom företagen.

TYA erbjuder kurser som är avgiftsfria eller subventionerade till anställda på TYA-anslutna företag. På vissa kurser kan även personal från ej TYA-anslutna företag delta i mån av plats men då till ett marknadsmässigt pris.

Tillfällig paus i delar av kursverksamheten

I tider med Covid-19 tar vi vårt ansvar och pausar de flesta av TYAs kurser. Målet är att återuppta hela kursverksamheten 1 september.

Dessa kurser genomförs:
Bärgningsteknik: 25-29 maj.

Följande kurser genomförs på Distans:

Tankbilsförare – Petroleumtransporter: 28 april, 6 maj, 13 maj
Grundkurs i Ergonomi: 19 maj
Lastsäkring för terminalarbetare: 2 juni
Djurtransportörer – Lantbrukets djur: 11-12 juni
Djurtransportörer – Fjäderfä: 10 juni
Anmälan: Sök kursen nedan och anmäl som vanligt.

Kurser för Hamn och Stuveri samt företagsförlagda kurser som är inbokade sker enligt överenskommelse med respektive företag/kursledare.

Besök gärna vår Covid-19-sida där vi samlar information och tips som kan vara bra att ta del av. Klicka här.


 

Visa filter
Nuvarande filter
(Visar 97 av 97)

Kollektivanställd eller tjänsteman

Skyddsombud eller har andra arbetsmiljöuppdrag

Instruktör / lärare

Flyg

Hamn och Stuveri

Hjulutrustningsteknik

Miljö

Petroleum

Taxi och Samhällsbetalda resor

Terminal och Lager

Åkeri

APL - Arbetsplatslärande

Djurkompetensbevis

YKB

Lärarledd

E-learning

Kursutbud

 • APL-handledare Steg 1

  Ta chansen att coacha framtidens medarbetare – kanske din nästa kollega? Är du intresserad av att handleda ungdomar och vuxna. Gå TYAs APL-handledarutbildning!

 • APL-handledare Steg 2

  Fortsätt mot certifierad APL handledare. Gå steg 2 i TYAs APL-handledarutbildning!

 • Arbetsmiljö för alla

  Vill ni öka kunskaperna om arbetsmiljöfrågor och stärka arbetsmiljöarbetet i företaget, då kanske det här är något för er?

 • Assistans av flygpassagerare med rörelsehinder

  Assisterar du som flygplatsanställd passagerare med rörelsehinder? Då har du nytta av den här kursen.

 • Att leda och övervaka truckarbete

  Leder du och övervakar truckarbete? Denna kurs ger dig stöd i ditt arbete.

 • Brandskyddskontroll

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Bärgningsteknik

  Behöver du grundläggande kunskaper för bärgningsarbete? Då är kursen lämplig för dig.

 • Containertruck

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Depåteknikerutbildning

  Arbetar du som depåtekniker? Då är denna kurs inte bara intressant och nyttig utan även obligatorisk för dig.

 • Det viktiga och ärliga samtalet

  Behöver du som arbetsledare eller skyddsombud råd om hur du genomför samtal med en medarbetare som har alkohol- eller drogproblem? Den här kursen ger dig stöd.

 • Din och andras arbetsmiljö, ditt ansvar

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Djurtransporter - Fjäderfä

  Ska du sköta eller transportera fjäderfä i ekonomisk verksamhet? Då behöver du ett kompetensbevis! Det kan du få här.

 • Djurtransporter - Häst

  Som hästtransportör måste du kunna visa upp kompetensbevis på att du har rätt utbildning för att transportera hästar. Det får du efter denna kurs!

 • Djurtransporter - Lantbrukets djur

  Ska du sköta eller transportera lantbrukets djur i ekonomisk verksamhet? Då behöver du ett kompetensbevis! Det kan du få här.

 • Däckskolan 1

  En grundutbildning på två dagar för dig som är verksam i däckbranschen. Du får med dig viktiga kunskaper som gör dig säkrare i ditt yrke.

 • Däckskolan 2

  Däckskolan 2 är en fortbildning för dig som ska börja att arbeta med eller redan arbetar med större däck.

 • eBakgavellyft

  Webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera dina teoretiska kunskaper. Kursen vänder sig i första hand till dig som har praktisk erfarenhet av arbete med bakgavellyft.

 • eBrand Land

  Lönsamt att veta vad göra, innan det börjar brinna

 • eBrand, sjö

  Lönsamt att veta vad du ska göra, innan det börjar brinna.

 • eBrandfarlig vara, Bensinstation

  Arbeta säkert på din bensinstation!

 • Eco Driving Maskin

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • eEkonomi för alla

  Ekonomi berör alla!

 • eErgonomi terminalarbete

  Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

 • eErgonomi yrkesförare

  Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

 • eErgonomi, flyg

  Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

 • eFarligt Gods 2019, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter

  Låt inte det farliga godset bestämma över dig!

 • eFarligt gods, sjö

  Låt inte det farliga godset bestämma över dig!

 • eFörsta hjälpen

  Gör en insats och rädda liv - bli hjälte!

 • eFörsta hjälpen, sjö

  Gör en insats och rädda liv - bli hjälte!

 • eHamnkranförare

  En nyckelroll i hamnen -utbildning för hamnkranförare.

 • eISPS

  Vad innebär ISPS?

 • eLearning Däckskolan 0

  eLearningkurs som ger dig en övergripande presentation av arbetet som däckmontör.

 • Ergonomi och hälsa

  Hur använder du din kropp i arbetet? Tunga lyft eller stillasittande arbete? Kursen lär dig hur du ska ta hand om din kropp för att må bra.

 • Fallskydd

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Färdtjänstförare

  Kursen för dig som kör färdtjänst och samhällsbetalda resor, innehåller bl a bemötande och säkerhet, ergonomi, förflyttningsteknik och hjälpmedel.

 • Första hjälpen

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Gruppledarutbildning Steg 1

  Är du arbetsledare och vill bli säkrare i din ledarroll? Då är detta kursen för dig.

 • Gruppledarutbildning Steg 2

  Har du redan gått steg 1 och vill gå vidare med gruppledarutbildningen? Då är det här kursen för dig.

 • Gruppledarutbildning Steg 3

  Har du gått steg 1 och 2 och vill fördjupa dig ännu mer i ledarrollen? Steg 3 är sista delen i gruppledarutbildningen.

 • Hamninstruktör

  Pedagogisk utbildning för blivande hamninstruktörer

 • Hamnkranförare

  För anställda i hamn eller stuveri som jobbar i företag anslutna till Hamn&Stuveriskolan.

 • Hot och våld mot taxiförare

  Kursen vänder sig till taxiförare och telefonister. Du får möjlighet att lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

 • Hot och våld på jobbet

  Är hotfulla situationer ett inslag i ditt arbete? Lär dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

 • Instruktörsutbildning Fallskydd

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Instruktörsutbildning Signalman

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Kranevakuering

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Krisstöd

  Behöver du verktygen för arbetsplatsens arbete med krisstöd i praktiken, hjälpinsatser och krisledning? Då är det här kursen för dig.

 • Lastning och lastsäkring i container (Stuffning)

  Hur ska godset i en container lastas och säkras inför en transport? Den här kursen ger de nödvändiga kunskaperna.

 • Lastning och lossning, terminalarbetare

  Vill du arbeta säkert med lastning och lossning på terminal? Denna kurs ger dig det du behöver!

 • Lastsäkring Praktik

  Hur gör man i praktiken? Kursen Lastsäkring Praktik ger dig svaret.

 • Lastsäkring - (YKB delkurs 2)

  Hur säkrar man lasten enligt reglerna på ett effektivt sätt? Kursen ger dig svaren.

 • Lastsäkring för hamn- och stuveriarbetare

  Vill du undvika transportskador, onödigt arbete och förseningar? Då är det här kursen för dig.

 • Lastsäkring för terminalarbetare

  Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags utbildning uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare och genomförs på distans.

 • Maskininstruktörsutbildning

  Den här kursen är till för dig med stor erfarenhet av maskinföraryrket och som själv avser att bli instruktör. Om du tillhör någon av målgrupperna och vill få en inbjudan till nästa kurstillfälle, skicka ett mejl till mona.ingvarsson@tya.se.

 • Maskinutbildning

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Mobila arbetsplattformar

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Motorsåg

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

  Vill du fördjupa dig i AFS 2015:4? På kursen får du lära dig grunderna för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i samverkan.

 • PAM Flyg

  Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

 • PAM Hamn och Stuveri

  Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

 • PAM Landtransport

  Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

 • PAM Petroleum

  Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill bli mer kompetent i att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.

 • PAM Repetition

  Var det länge sen du gick PAM? Då är det här en kurs för dig. Du får uppdatering om nyheter och repeterar grunderna inom arbetsmiljö.

 • Riskhantering

  Kursdeltagaren ska efter kursen känna sig säker och trygg i uppgiften att göra en riskbedömning och därigenom med stort engagemang kunna bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla och minska riskerna för olycksfall och ohälsa. Kursen genomförs i samverkan med Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA.

 • Ritningsgranskning

  Ska ni bygga om eller nytt? Då är kursen lämplig för dig! Du får lära dig att granska ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 • Signalman

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Signalman - En repetitionsutbildning

  Den här kursen vänder sig i första hand till dig genomgått en grundläggande signalmansutbildning och ska göra en repetition.

 • Signalman/Trafikvakt

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Skyddskommittéledamot

  Hur fungerar en skyddskommitté och vilket ansvar har ledamoten? Den här kursen ger dig svar.

 • Slutna utrymmen (evakuering)

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Sparsam körning, lastbil

  Hur kan du påverka miljö, klimat och arbetsmiljö?

 • Säker Trosshantering

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg

  Är du blivande säkerhetsvakt och behöver teoretiska och praktiska kunskaper om hur ditt arbete kan genomföras på ett säkert sätt? Då är kursen lämplig för dig.

 • Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg - repetition

  Har du gått TYAs grundkurs för säkerhetsvakter men behöver fräscha upp dina kunskaper om aktuella säkerhets- och miljöfrågor? Då är denna kurs lämplig.

 • Säkra lyft

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Tankbilsförare - Petroleumtransporter

  Är du tankbilsförare och transporterar petroleumprodukter och biodrivmedel? Då är denna kurs inte bara intressant och nyttig utan också obligatorisk för dig.

 • Trafikvakt

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Truck

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Truck- och vågutbildning

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • Truckinstruktörsutbildning

  Den här kursen är till för dig med goda truckkunskaper som själv avser att bli instruktör.

 • YKB fortbildning - dk 1

  Behöver du förnya ditt YKB? Kursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

 • YKB fortbildning - dk 2

  Behöver du förnya ditt YKB? Kursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

 • YKB fortbildning - dk 3

  Behöver du förnya ditt YKB? Kursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

 • YKB fortbildning - dk 4

  Behöver du förnya ditt YKB? Kursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

 • YKB fortbildning - dk 5

  Behöver du förnya ditt YKB? Kursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

 • YKB Hamn

  För anställda i företag anslutna till TYA inom hamn och stuveri.

 • YKB-lärare Fördjupningkurs - Praktisk Lastsäkring

  Kursen ger dig som utbildare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området lastsäkring.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Brand och trafikolycka

  Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området brand och agerande vid trafikolycka.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Ergonomi och hälsa

  Behöver du stöd för att utveckla dina egna YKB-utbildningar inom området ergonomi och hälsa har du nytta av denna kurs.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Första hjälpen

  Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området första hjälpen och agerande vid krissituation.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare

  Behöver du stöd för att utveckla dina egna YKB-utbildningar inom områdena kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare? Då är det här en kurs för dig.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Modern fordonsteknik

  Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området som behandlar fordonsteknik, t.ex. delkurs 1 och 2.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs - Trafiksäkerhet

  Kursen ger dig aktuella kunskaper inom området trafiksäkerhet och stöd för dig som YKB-lärare att utveckla dina egna utbildningar.

 • YKB-lärare Fördjupningskurs HLR-instruktör

  Önskar du behörighet att genomföra utbildningar i vuxen-HLR och samtidigt utveckla dina egna YKB-utbildningar? Då är det här rätt kurs för dig.

Visa fler kurser

Aktuellt

Sidan för att starta en eLearningkurs har ny layout.

För frågor och svar läs under FAQ eLearning som du hittar i menyn under Kurser/Gå en eLearning

Har du synpunkter på sidan får du gärna höra av dig med dem till tyaskolan@tya.se

 

 

Så här anmäler du digSå här hittar du kurserFöretagsförlagd kursGå en eLearningLogga in som beställareKursutbudet 2020 i pdf-format