OSA-guiden

OSA-guiden är ett verktyg som förenklar företagets arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Den hjälper företaget att i samverkan skapa förutsättningar att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare på er arbetsplats.

OSA-guide innehåller allmän information, fördjupningsavsnitt och praktiska hjälpmedel, så som mallar och checklistor. För att kunna ta del av hjälpmedlen behöver du ett lösenord. Ett lösenord beställer du via vår webbshop.

För TYA-anslutna företag, deras skyddsombud och anställda, ingår kostnaden för lösenordet i TYA-avgiften.

Till webbshop

Så här använder du OSA-guiden

I rutorna här nedanför finns information och hjälpmedel. Klicka på en ruta för att komma åt hela dess innehåll.

I rutan Praktiska hjälpmedel hittar du hela samlingen av OSA-guidens hjälpmedel.

Är du osäker på var du ska börja, gör Snabbkollen.

Om du har frågor som rör den fysiska arbetsmiljön ska du läsa mer i TYAs SAM-guide.

OSA Cirkel

OSA

Kort beskrivning av OSA, organisatorisk social arbetsmiljö.

Läs mer

Företagets OSA

Checklistor för att kartlägga företagets rutiner gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Handlingsplan för fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning.

Läs mer

Arbetstagarens OSA

Checklista, mall för sammanställning och handlingsplan för medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer

Policy, rutiner och instruktioner vid tillbud

Information om policy och rutin för kränkande särbehandling. Instruktioner och tillbudsrapportering för respektive OSA-område.

Läs mer
OSA CirkelFölja uppUndersökaRiskbedömaÅtgärda

Följ upp åtgärdade risker för att säkerställa att de försvunnit eller minskat, och att inga nya risker har uppstått.

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ta reda på vilka risker som finns.

Det kan göras till exempel genom skyddsronder, enkäter, intervjuer, dialog på en arbetsplatsträff eller medarbetarsamtal.

Bedöm de risker som upptäcks genom att väga samman vilken skada som kan uppstå och hur troligt det är att något ska hända.

Riskbedömning görs när en risk upptäcks, när något har inträffat eller inför förändringar i verksamheten.

Åtgärda de risker som upptäckts. Prioritera de risker som kan leda till störst skada och som är mest troliga att de sker.

Bedömda risker och förslag på åtgärder förs in i en handlingsplan som beskriver vilken risk som ska åtgärdas, hur den ska åtgärdas, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när åtgärden ska följas upp.

Praktiska hjälpmedel

Exempel på policys, mallar och rutiner mm för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Läs mer

Fördjupning

Fördjupning om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Kurser

TYAs kurser inom Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Länkar

Bra länkar för dig som vill läsa mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer

Snabbkollen

Kan ni svara Ja på dessa frågor har ni ett fungerande OSA-arbete, om inte finner ni hjälp för OSA-arbetet på övriga sidor i TYAs OSA-guide.

Tänk på att dokumentera era svar och skriva in eventuella åtgärder i en handlingsplan. Ni kan använda TYAs Handlingsplan som finns att ladda ner under området Planera ovan.

Till toppen

Dela