OSA-guiden

OSA-guiden är ett verktyg som förenklar företagets arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Den hjälper företaget att i samverkan skapa förutsättningar att främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetare på er arbetsplats.

I TYAs OSA-guide finner du allt från allmän information till fördjupningsavsnitt, och praktiska hjälpmedel. Klicka på rutorna nedan för att få mer information.

För att ta del av OSA-guidens alla hjälpmedel behöver du en licens. Den beställer du i TYAs webbshop.

För att få en överblick över hur ert företags arbete med OSA fungerar kan du börja med Snabbkollen.

OSA Cirkel

OSA

Kort beskrivning av OSA, organisatorisk social arbetsmiljö.

Företagets OSA

Checklistor för att kartlägga företagets rutiner gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Handlingsplan för fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning.

Arbetstagarens OSA

Checklista, mall för sammanställning och handlingsplan för medarbetarundersökning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Policy, rutiner och instruktioner vid tillbud

Information om policy och rutin för kränkande särbehandling. Instruktioner och tillbudsrapportering för respektive OSA-område.

OSA CirkelFölja uppUndersökaRiskbedömaÅtgärda

Följ upp åtgärdade risker för att säkerställa att de försvunnit eller minskat, och att inga nya risker har uppstått.

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ta reda på vilka risker som finns.

Det kan göras till exempel genom skyddsronder, enkäter, intervjuer, dialog på en arbetsplatsträff eller medarbetarsamtal.

Bedöm de risker som upptäcks genom att väga samman vilken skada som kan uppstå och hur troligt det är att något ska hända.

Riskbedömning görs när en risk upptäcks, när något har inträffat eller inför förändringar i verksamheten.

Åtgärda de risker som upptäckts. Prioritera de risker som kan leda till störst skada och som är mest troliga att de sker.

Bedömda risker och förslag på åtgärder förs in i en handlingsplan som beskriver vilken risk som ska åtgärdas, hur den ska åtgärdas, vem som är ansvarig, när det ska vara klart och när åtgärden ska följas upp.

Praktiska hjälpmedel

Exempel på policys, mallar och rutiner mm för att dokumentera och arbeta med företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Fördjupning

Fördjupning om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildning

TYAs utbildningar inom Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Länkar

Bra länkar för dig som vill läsa mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Snabbkollen

Kan ni svara Ja på dessa frågor har ni ett fungerande OSA-arbete, om inte finner ni hjälp för OSA-arbetet på övriga sidor i TYAs OSA-guide.

Tänk på att dokumentera era svar och skriva in eventuella åtgärder i en handlingsplan. Ni kan använda TYAs Handlingsplan som finns att ladda ner under området Planera ovan.

Till toppen

Dela