Truckförarutbildning

Workers discussing something and standing in warehouse.

Det finns tydliga regler för vad man ska kunna som truckförare och för att få arbeta med truck.

Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10.

De innebär att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. Alla truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 10.

Det innebär att:

 • instruktören har tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra en kurs som pågår under ca 40 timmar. Enligt TYAs erfarenhet är det den tid som krävs för att du ska få till dig tillräckliga färdigheter för att vara anställningsbar som truckförare.
 • du får möjlighet att träna upp dina färdigheter på samtliga trucktyper som ska ingå i utbildningen enligt utbildningserbjudandet.
 • TYAs utbildningsintyg ingår i kursavgiften.

Läs gärna igenom TLP10 innan du påbörjar din utbildning. Då vet du vad din utbildning kommer att innehålla och vilka förväntningar som finns från kommande arbetsgivare på dina kunskaper och färdigheter när du ska arbeta som truckförare.

Ladda ner TLP-10 här.

Truckförare kör en truck på ett lager

Trucktyper

Det finns 18 olika trucktyper, som delas in i fyra kategorier:

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP 10.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Hitta en truckutbildare

TYA har slutit avtal med cirka 500 truckinstruktörer runt om i landet.
Hitta en utbildare nära dig.

Dela