Truckförarutbildning

Det finns tydliga regler för vad man ska kunna som truckförare och för att få arbeta med truck.

Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10.

TLP 10 innebär att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. Alla truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 10.

Truckförare kör en truck på ett lager

Trucktyper

Det finns 18 olika trucktyper, som delas in i fyra kategorier:

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP 10.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Kontaktperson

Eva Bergemalm

Assistent truck

08-734 52 38

eva.bergemalm@tya.se

Dela