Ämnesbetyg i stället för kursbetyg

Lastbil

Från 1 juli 2025 kommer elever på gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen få ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Med målet att kunna erbjuda eleverna en bred utbildning och säkerställa deras anställningsbarhet efter reformen har TYA tagit fram förslag på ämnespaket.

Reformen med ämnesbetyg innebär att ämnena kommer att delas upp i nivåer i stället för kurser som det är nu. Tanken är att progressionen i ämnena ska förstärkas. Det betyder att det centrala innehållet ska beskriva både ökad bredd och ökat djup mellan varje nivå. Den här reformen innebär också att ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras. Den kommer även att ge en större valmöjlighet för ämnena godshantering och godstransporter för olika yrkesinriktningar.

TYAs förslag på ämnespaket för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen kommer att finnas som stöd för att säkerställa elevernas anställningsbarhet efter reformen. Eftersom eleverna kan ha olika studieupplägg med olika omfattning av yrkespoäng så har vi byggt paketen utifrån 1500 poäng och 800 poäng. Det här tar hänsyn till möjligt utrymme för föreslagen yrkesutgång samt för att möjliggöra för de olika körkortsbehörigheterna och de olika certifikat som finns i branschen.

Ladda ner TYAs förslag på ämnespaket

PDF-presentation om TYAs förslag till ämnesplanpaket som stöd för skolorna


Ladda ner PDF-presentationen.

Dela