Lastsäkring

TYA har tagit fram en branschnorm som hjälper dig att lastsäkra rätt. Den förklarar hur man i praktiken kan lastsäkra och uppfylla kraven som ställs i regelverken.

Branschnormen är en hjälp för den som säkrar gods för transport att göra rätt. Denna version uppdaterades i november 2022 med ett nytt avsnitt om Förpackningars transportstabilitet.

TYAs Branschnorm lastsäkring

– Det är viktigt att få koll på vad som gäller, innan man står åtalad för arbetsmiljöbrott eller i värsta fall orsakar en olycka, säger TYA:s lastsäkringsexpert Stefan Reimers.

Stor risk för arbetsskador

Risken för arbetsskador är stor inom transportbranschen och även om det saknas tillförlitlig statistik uppskattar Arbetsmiljöverket att minst en dödsolycka per år beror på dåligt säkrad last.

– Det största problemet är att kunskapsnivåerna generellt är låga när det gäller lastsäkring. Många förare lastsäkrar som man gjort historiskt, och trots att reglerna ändras fortsätter de att lastsäkra på samma sätt som tidigare. Oftast kan de inte heller själva räkna ut hur man lastsäkrar rätt, säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Gränserna har skjutits

20 maj 2018 ersattes de svenska föreskrifterna av nya som är gemensamma för hela Europa. Även om mycket känns igen, har förändringarna skapat osäkerhet bland svenska åkare. Till exempel innehåller den nya standarden krav på märkning eller certifikat som visar att utrustningen klarar de krafter som uppstår vid transport, något som inte fanns i de svenska föreskrifterna.

– Det kluriga är också att gränserna har förskjutits. Om det till exempel krävdes två spännband förut krävs det nu kanske tre spännband för samma gods. I de nya reglerna finns inte heller några detaljerade instruktioner, vilket betyder att förare själva måste lista ut hur man gör, säger Stefan Reimers på Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA.

Hjälper till att tolka reglerna

Därför har TYA tagit fram en branschnorm som tolkar de nya reglerna och ger både råd och detaljerade instruktioner hur man säkrar olika typer av gods.

– Med branschnormen vill vi minska oron och hjälpa förare att göra rätt i praktiken. Med metoder de redan är vana vid. Följer man våra förslag kan man vara säker på att uppfylla kraven, säger Stefan Reimers.

Fakta: Det här är lastsäkring

  • Lasten ska vara säkrad så att den inte kan glida, tippa, vandra eller rulla på flaket under transport.
  • Säkring kan ske genom låsning, förstängning, surrning eller en kombination av dessa metoder.
  • All lös lastsäkringsutrustning, som spännband, kättingar eller stöttor, får inte vara skadad och ska vara märkt.
  • All fast utrustning ska vara lämpad för lasten, får inte vara skadad och ska vara märkt.
  • Om gods inte säkras rätt kan de ge upphov till att lasten skadas, bilen välter eller personskador vid lossning av godset.

Filmer om lastsäkring

Film om TYAs Lathund - lastsäkring

Stefan Reimers och Lars Kotz går igenom allt du behöver veta om den lilla boken Lastsäkring vid transport på landsväg.

Beräkningar med TYAs lathund

Lars Kotz och Stefan Reimers går igenom hur man gör beräkningar med Lathund lastsäkring på bästa sätt.

Lastsäkring av styckegods för terminalarbetare – ny distanskurs

Det här är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags kurs uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare.

Målsättningen med kursen är att ge kursdeltagaren kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Kursen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods, lastpåkänningar under transport, föreskrifter för lastsäkring.

Till anmälan.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela