APL för alla

TYA anser att alla har rätt till en schysst APL. Här nedan beskriver vi varför och varför TYAs parter enats om riktlinjer för en jämställd APL. Du finner också flera verktyg som hjälper dig att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Alla behövs i transportbranschen, nu och i framtiden, för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att alla med rätt kompetens oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet ska välkomnas.

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, är en mycket viktig del i utbildningen till lastbilsförare. På gymnasiet utgör den uppemot 40 procent av tiden av karaktärsämnena. Vid det arbetsplatsförlagda lärandet möter eleverna den kultur de ska verka i, i framtiden. Att då inte behandlas schysst kan vara förödande för både dem och för branschen som kanske tappar potentiella framtida medarbetare.

Vi på TYA strävar efter att det arbetsplatsförlagda lärandet ska hålla hög kvalitet med välutbildade handledare, engagerade åkare och ha en kultur och jargong som innebär god arbetsmiljö – för alla.

Forskning säger att högre jämställdhet ger:

  • Lägre personalomsättning
  • Högre kvalitet på tjänster och varor
  • Lägre sjukskrivningstal
  • Högre trivsel

– om människor får arbeta i en miljö fri från diskriminering så uppnås en bättre arbetsmiljö. Något alla vinner på.

Riktlinjer

TYA vill att alla APL-elever ska ha en bra APL-tid. Fri från kränkningar. För att kunna bidra till en samsyn inom jämställdhet för alla som på något sätt medverkar i elevernas arbetsplatsförlagda lärande har TYA tagit fram riktlinjer för jämställdhet inom APL. Vår förhoppning är att dessa riktlinjer ska hjälpa eleven till ett jämställt bemötande och att detta på sikt ska generera en god kompetensförsörjning för transportbranschen genom arbetsplatslärandets unika möjligheter.

Ladda hem riktlinjerna här.

Workshop

Hur står det till med jämställdheten och mångfalden på din arbetsplats? Det räcker inte att bemötandet av elever uppfattas som bra. Det är förstås en viktig dimension, men det måste också vara bra.

För att underlätta för er som APL-företag och utbildare har vi tagit fram en workshop som består av ett diskussionsunderlag i form av en film och en dialogduk. Workshopen kan genomföras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på flera möten. Till din hjälp har du som leder workshopen en handledning som innehåller tips och handfasta, praktiska råd om hur ni kan gå till väga. Du finner också en mängd diskussionsfrågor som underlättar att få igång era samtal kring dessa, ibland lite svåra, frågor.

Filmen finns att titta på här nedanför.

Planera tiden för workshopen så ökar möjligheterna till bra samtal.

Filmen Jämställdhet och mångfald på APL

TYAs film syftar till att sätta igång tankar kring bemötandet av APL-elever och visar ett par elevers första dag på sin praktikperiod.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela