YKB-utbildare

Lastbil med fartränder

Tillstånd krävs för att bedriva YKB-utbildning

Det företag som vill bedriva fortbildning med YKB (Yrkeskompetensbevis) ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. De bedömer vilka som har lämplig erfarenhet och kompetens för att vara YKB-lärare.

Transportstyrelsens har föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens (TSFS 2020:29). Här kan man läsa mer om de krav som ställs på den som vill bedriva fortbildning.

TYAs fortbildningsmaterial och kurser

TYA erbjuder fortbildningsmaterial för YKB, som består av häften och en portal med kompletterande material. Du hittar materialet i webbshopen.

TYA erbjuder också kurser som ger YKB-lärare fördjupade kunskaper i olika ämnen som ingår i YKB-fortbildningen. Läs mer om fördjupningskurserna på TYAs kurssida.

Inspelat YKB-webbinarie

Torsdagen den 5 november 2020 anordnade TYA ett webbinarie om YKB. Transportstyrelsen informerade om den nya föreskriften och dess koppling till förordningen.

Stort tack till er alla som deltog!

Dags att se över de orimliga lärarkraven
Electronic megaphone on color background

Branscherfarenhet är lika viktigt som pedagogiskt kunnande i den obligatoriska fortbildningen av lastbilsförare. Det anser representanter för den svenska transportbranschen.
De striktare pedagogiska kraven på YKB-fortbildare kvarstår i Transportstyrelsens senaste förslag. Därför uppmanar nu TYA, tillsammans med flera företrädare för transportbranschen, till protest.
”Pedagogisk kunskap är viktigt, men här väger branscherfarenhet tyngre”, säger Sigalit Slutbäck, vd för TYA.

Läs mer

Den 6 mars 2020 är sista datum för att lämna in synpunkter på Transportstyrelsens senaste förslag till ny föreskrift om yrkesförarkompetens som skickades ut den 23 januari i år. Nu uppmanar TYA, Transportföretagen och Transportarbetareförbundet övriga företrädare för branschen att ta chansen och protestera mot de orimliga lärarkraven. I och med det har TYA tillsammans med Transportföretagen och Transportarbetareförbundet skrivit en debattartikel som publicerats i Kvällsposten och finns att läsa här.

Orimlig balans

Det handlar om de lärare som var femte år ser till att landets lastbilsförare kan förnya sitt yrkeskompetensbevis. Tidigare var Transportstyrelsens krav formulerade ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbildning i pedagogik”. Redan 2017 ändrades kravet till att ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren”. Det kravet kvarstår alltså i det nya förslaget.
– Risken är att yrkesförare tappar tilltron till fortbildningen då andelen lärare med yrkeskunnande på sikt kommer att minska kraftigt. Det finns också en risk att utbildningarna fördyras då enbart företag med utbildade trafiklärare uppnår behörighetskraven framöver, säger Sigalit Slutbäck och fortsätter:
– TYA anser att förslaget innebär en orimlig balans mellan kravet på yrkeserfarenhet och pedagogisk erfarenhet. Om YKB-fortbildningen ska fungera och bibehålla sin kvalitet krävs fler lärare med gedigen yrkeskompetens och inte färre.

”Se över förslaget”

Förslaget försvårar också för företag att bygga upp en intern utbildningsverksamhet på YKB-området och motverkar utvecklingen av lärande på arbetsplatser. TYA, Transportarbetareförbundet och Transportföretagen vill därför att:
• kraven på YKB-lärare omgående ses över.
• kraven på pedagogisk erfarenhet kvarstår, men att de strikta tidsgränserna tas bort.
• en dialog inleds där branschen, i samverkan med Transportstyrelsen, ser över vilka kriterier för pedagogisk utbildning som är rimliga och hur potentiella lärare kan stöttas.

Vill du få senaste nyheterna från TYA gällande fortbildning med YKB?

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen är på gång. Förutsättningarna för YKB-fortbildningen ändras och det krävs nya kursupplägg, branschöverenskommelser och läromedel. Registrera din E-post här för att ta del av nyhetsbrevsutskicken:    Jag vill ha en prenumeration på TYAs YKB-nyhetsbrev.
    Ja

    Dela