YKB-utbildare

Lastbil med fartränder

Tillstånd krävs för att bedriva YKB-utbildning

Det företag som vill bedriva fortbildning med YKB (Yrkeskompetensbevis) ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. De bedömer vilka som har lämplig erfarenhet och kompetens för att vara YKB-lärare.

Transportstyrelsens har föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens (TSFS 2020:29). Här kan man läsa mer om de krav som ställs på den som vill bedriva fortbildning.

TYAs fortbildningsmaterial och kurser

TYA erbjuder fortbildningsmaterial för YKB, som består av häften och en portal med kompletterande material. Du hittar materialet i webbshopen.

TYA erbjuder också kurser som ger YKB-lärare fördjupade kunskaper i olika ämnen som ingår i YKB-fortbildningen. Läs mer om fördjupningskurserna på TYAs kurssida.

YKB-webbinarie

Torsdagen den 5 november 2020 anordnade TYA ett webbinarie om YKB. Transportstyrelsen informerade om den nya föreskriften och dess koppling till förordningen.

Stort tack till er alla som deltog!

Vill du få senaste nyheterna från TYA gällande fortbildning med YKB?

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen är på gång. Förutsättningarna för YKB-fortbildningen ändras och det krävs nya kursupplägg, branschöverenskommelser och läromedel.

Registrera din E-post här för att ta del av nyhetsbrevsutskicken:

Kurs

Årets fördjupningskurser för gymnasie- och YKB-lärare

Ny teknik, ändrad lagstiftning, aktuella trender, nya rön inom forskningen. Ibland är det svårt att hänga med i alla förändringar på transportområdet. Behöver du uppdatera dina kunskaper?

TYA erbjuder en serie med kurser för dig som är gymnasie- eller YKB-lärare och vill utveckla dina egna utbildningar, eller för dig som av andra skäl vill uppdatera dina kunskaper. Samtliga kurser anknyter till de obligatoriska målen i YKB-fortbildningen.

Under året erbjuder vi följande kurser:

 

Kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare 7/10 Stockholm

Kursen tar upp den praktiska tillämpningen av EUs och Sveriges lagstiftning om kör- och vilotider och färdskrivare liksom Vägarbetstidslagen. Den behandlar också hantering av färdskrivaren, tolkning av kopierade data m m.
Till anmälan

Ergonomi och Hälsa 8/10 Stockholm

Kursen behandlar effekter av alkohol, läkemedel, trötthet och stress i trafiken, arbets- och vilocykelns betydelse, rörelser och arbetsställningar med mera.
Till anmälan

Första hjälpen 12/10 Stockholm

Kursen innehåller praktiska övningar och teoretisk fördjupning inom områden som fria luftvägar, stoppande av blödning och förflyttning av skadad. Frågor om nack-, rygg-, skall- och brännskador behandlas.
Till anmälan

Trafiksäkerhet 15/10 Stockholm

Kursen behandlar olika typer av arbetsrelaterade olyckor och skador i vägtrafiken, statistik med fokus på tung trafik, nollvisionen och forskning gällande däck och tung trafik. Kursledare och gästföreläsare från TYA, NTF och VTI deltar.
Till anmälan

Modern fordonsteknik 19/11 Stockholm

Representanter för Volvo och Scania information om modern fordonsteknik och svarar på dina frågor. Du får insikterna om ny fordonsteknik och hur den kan användas för att bidra till en effektiv körning.
Till anmälan

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

08-734 52 27

henrik.farnbo@tya.se

Dela