Vältkalkylator

I det här verktyget kan du testa om det finns en ökad risk för att välta med ditt fordon. Genom att välja biltyp, hastighet, höjd, lastvolym på ekipaget och utsätta det för en viss vindstyrka och vägtyp, får du en indikation på om det finns en förhöjd risk eller inte.

Tänk på att verktyget bara visar några faktorer av många och inte tar hänsyn till exempelvis körstil, vägens skick, lastsäkring eller stress.

  1. Välj biltyp.
  2. Välj vilken hastighet du kör i.
  3. Välj höjd efter den högsta punkten på ekipaget/lastbilen.
  4. Välj vindstyrka vid tillfället för körning.

Lugnt:           vindstilla – 4 m/s
Blåsigt:          4 – 10 m/s
Stark vind:    10 – 17 m/s
Storm:           över 17 m/s

Mätarens resultat

Rött: Du har en tydligt ökad risk för att välta med ditt fordon. Du behöver åtgärda något för att minska risken innan du ger dig ut på vägarna. Att omfördela lasten, köra lugnt i lägre hastighet och göra ett annat vägval, kan vara en del av lösningen.

Gult: Du har en viss ökad risk för att välta med ditt fordon. Försök hitta en lösning för att minska risken. Att köra lugnt, göra ett annat vägval och sänka hastigheten kan vara lösningen.

Grönt: Det finns ingen ökad risk för vältning, men du ska fortfarande vara noga med att köra lugnt och anpassa hastigheten.

Välj typ av lastbil

Välj den typ av lastbil du ska köra.

Välj väderförhållande - vindstyrka (m/s)

Vindstilla Stark vind Storm
0 m/s 30 m/s

Välj vägtyp/hastighet

Välj höjd på last (m)

Välj vikt på last (ton)

Välj volym på last (%)

Resultat

Det finns tre resultat: Säkert, Kräver försiktighet och Vältrisk.

Svara på alla fyra frågor för att få ett första resultat.

Säkert

Det finns ingen ökad risk för vältning, men du ska fortfarande vara noga med att köra lugnt och anpassa hastigheten.

Kräver försiktighet

Du har en viss ökad risk för att välta med ditt fordon. Försök hitta en lösning för att minska risken. Att köra lugnt, göra ett annat vägval och sänka hastigheten kan vara lösningen.

Vältrisk!

Du har en tydligt ökad risk för att välta med ditt fordon. Du behöver åtgärda något för att minska risken innan du ger dig ut på vägarna. Att omfördela lasten, köra lugnt i lägre hastighet och göra ett annat vägval, kan vara en del av lösningen.
Justera dina svar för att se hur det kan påverka resultatet. Ditt första resultat kommer finnas kvar.

Dela