Yrke med både variation och säkerhet

Hamnkran i containerhamn

Att jobba i hamn – ett mångsidigt och populärt yrkesval.

Jobbet som hamnarbetare kan se väldigt olika ut beroende på vilken hantering hamnen har. Arbetet kan ske på allt ifrån containerhamnar, oljehamnar, bulkhamnar till färjehamnar. En annan vanlig arbetsplats är RoRo-hamnar (ifrån engelskans roll on, roll off) där fartyg lastar av och på sitt gods, vanligtvis utan att ta med passagerare.

Arbetet i hamnen är allt som ofta ett samarbete, där man i arbetslag löser uppgiften att angöra, lasta och lossa fartyg.

Det här yrket passar dig som:

 • kan samarbeta i grupp
 • vill ha ett mångsidigt och utvecklande yrke

Ladda ner TYAs Hamnapp – för dig som jobbar i hamn

Inriktningar

Arbetet i hamn är till vardags ett mångsidigt och utvecklande yrke. Ofta växlar man mellan flera arbetsuppgifter och hamnarbetaren behöver därför en bred kompetens inom flera områden.

Yrkesrollerna i hamnen kan vara någon av dessa:

 • Kranförare
 • Maskinförare
 • Truckförare
 • Signalman
 • Trafikvakt
 • Lastkopplare
 • Stuffare
Oxelösunds hamn

Vad handlar jobbet om?

Syftet med allt hamnarbete är att föra gods genom hamnen, antingen från tåg eller lastbil, ombord på ett fartyg eller vice versa. Många gånger krävs det dessutom en mellanlandning i en lagerbyggnad eller på en uppställningsplats. Din uppgift är att på ett säkert och effektivt sätt flytta saker och ting från en plats till en annan med hjälp av specialkonstruerade fordon och maskiner.

Du kan göra jobbet på många sätt, beroende på hur godset är beskaffat och hur fartygen är konstruerade. Det är främst två typer av fartyg du möter i hamnen, ro-ro och lo-lo.

Ro-ro-fartyg (roll on, roll off) är byggda för att lasten ska köras på och av. Man utnyttjar ramper i fören eller aktern och använder så kallade “tug-masters” som drar lastbilssläp eller trailers. En bilfärja är ett exempel på ett ro-rofartyg.

Lo-lo-fartyg (lift on, lift off) är konstruerade för att gods ska lastas och lossas med olika slags kranar. Den vanligaste formen idag är containerfartyg, men även bulklastfartyg hör hit.

Hamntrossar

Utbildningar som krävs

Hamnarbetet är och har länge varit en populär yrkesinriktning. Desto mer kunskap och färdighet du har desto större möjlighet finns att få anställning. Arbetet är ofta komplext och kräver en hel del kunskaper och färdigheter.

Kunskap och utbildning som ofta efterfrågas är maskin-, truck- och kranförarutbildning. En annan viktig förmåga är att kunna samarbeta i grupp. Några utbildningar är specifika för arbetet i hamn och i hamnar sker en ständig fortbildning. Ett exempel är rollen som hamnkranförare, där i stort alla nya hamnkranförare rekryteras inom hamnens anställda hamnarbetare. Utbildningen sker sedan i hamnen på hamnens kranar.

Hur blir man hamnarbetare?

Ta kontakt med den hamn du vill jobba i och se vilket behov som finns.

Maskiner och containrar i Oxelösunds hamn

Hamnappen – för dig som arbetar inom hamn och stuveri

Nu finns en ny version av Hamnappen för dig som arbetar inom hamn och stuveri. Appen är tänkt som ett verktyg och stöd i ditt arbete i hamnen. Här hittar du bland annat lagar och regler, checklistor och länkar till våra kurser.

Den nya appen ersätter den gamla. För att få de senaste uppdateringarna måste du byta till den nya. Här hämtar du den nya Hamnappen.

Så här laddar du ner den till din mobil

Ladda ner Hamnappen till Iphone

 1. Följ länken till Hamnappen
 2. Klicka på ikonen ”Dela” längst ner på skärmen
 3. Klicka på ”Lägg till på hemskärmen”
 4. Klicka på ”Lägg till”

Ladda ner Hamnappen till Android

 1. Följ länken till Hamnappen
 2. Klicka på menyn (tre prickar) högst upp i högra hörnet
 3. Klicka på “Lägg till på startskärmen”

Kontakta en hamn

Hamnkartan

Här finns kontaktuppgifter till samtliga svenska hamnar. De är uppdelade på län. Klicka på kartan eller välj län i listan.

Dela