Arbetsmiljö

Säker och trygg på jobbet

Hälsa, säkerhet och att må bra på sin arbetsplats är några av de viktigaste frågorna i vårt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Det är så vi skapar ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Dessutom krävs kontinuerlig fortbildning och aktuell information för alla, oavsett arbetsuppgifter och hur länge man har jobbat.

Att kunna gå i pension – hel och frisk – efter ett långt och givande arbetsliv är en drivkraft i utvecklingen av TYAs insatser.

Vi älskar när du gör skillnad!

Tillbud och olycksfall

Har ditt företag rutiner för inlämning av tillbudsrapporter? Vi har skapat en sida som visar på vikten att arbeta proaktivt med tillbudsrapportering. Det har visat sig att olyckor kan undvikas om tillbud lämnas in och åtgärdas. Ett rapportblock har också tagits fram och finns i webbshopen.

Gå till sidan

Våra kurser

Dags att gå en kurs? I TYAs kursutbud finns något för alla. Gemensamma nämnaren i alla kurser är arbetsmiljö och säkerhet. Vi erbjuder lärarledda kurser eller e-learning. Det går dessutom att ordna företagsanpassade utbildningar vid behov. För TYA-anslutna företag är de flesta kurserna kostnadsfria.

Till kurssidan

Förebyggande arbete

På den här webbsidan finns ett antal verktyg som du kan använda för att arbeta förebyggande med arbetsmiljö. Ett exempel är SAM-guiden som på ett smidigt sätt guidar genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fler exempel på praktiska verktyg finns i länklistan längre ner.

Till SAM-guiden
Så minskar vi olyckorna inom truck och maskin
Oxelösunds hamn

Truckar är inblandade i många arbetsplatsolyckor i Sverige. Med utbildning för förarna går det att vända statistiken och få en säkrare arbetsmiljö – men det är viktigt att välja utbildningar som håller vad de lovar.


Det är många som kör truck idag, det har inte minst den ökande e-handeln bidragit till. Samtidigt skadas
drygt 1000 truckförare varje år så pass mycket att de måste vara borta från jobbet.

 

Läs mer

– Kör man en truck och har foten hängande utanför är det lätt hänt att man klämmer den, säger Maria Themptander, projektledare och konsult på TYA.

Andra olyckor som kan inträffa är att föraren tappar kontrollen över trucken, kolliderar och välter. Eller inte använder trucken på rätt sätt och får förslitningsskador.

Även inom maskin, som hjullastare, grävmaskiner och väghyvlar, kan det förekomma skador.

– Man hoppar ibland ur sin maskin. Då är det lätt att ramla, dessutom belastas knäna vilket kan leda till förslitningsskador, säger Maria Themptander.

Viktigt att satsa på nyanställda

Konsekvenserna av skador kan bli stora för både individen och omgivningen. Därför finns det föreskrifter med tydliga regler för vad som gäller vid arbete med truck och maskin i Arbetsmiljölagen.

TYA arbetar hårt för att de lagstadgade utbildningarna som finns för truck och maskin ska hålla hög kvalitet.

– Många utbildningar sker internt på befintliga arbetsplatser. Det funkar ofta utmärkt att kombinera en introduktion av nya medarbetare med en truckförarutbildning. Då kan arbetsgivaren slussa in de nya efter mognadsgrad, säger Maria Klees, chef för TYAskursverksamhet samt för Truck och maskin.

Håll utkik efter läroplanen

Om arbetsgivaren har hittat rätt utbildning, vill säga. För marknaden är stor och det kan vara lockande att satsa på en utbildning som lovar resultat snabbt och billigt.

– Här måste man vara lite vaksam och se till att man verkligen får med sig tillräckligt med praktisk övning. Det står tydligt i den läroplan som är framtagen av arbetsmarknadens parter,säger Maria Themptander.

Läroplanen understryker att utbildningen ska vara målstyrd, det vill säga att man ska uppnå vissa kunskaper och färdigheter och att det får ta den tid som krävs.

– Det står i läroplanen att man rekommenderar 40 timmar för B-truck. Med e-learning kan man kanske korta den tiden med någon dag. Men mindre än så är inte seriöst, säger Maria Themptander.

För att göra urvalet enklare har TYA samlat sina anslutna utbildare på hemsidan. Alla instruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt läroplanen.

– Vi har ett upplägg på hemsidan med en checklista som förtydligar vad den arbetsgivare som ska köpa en truck- och maskinutbildning ska tänka på, säger Maria Klees.

”Köp inte ett plastkort, köp kunskap”

En del arbetsgivare uppmanar arbetssökande att gå en utbildning på egen hand innan de kan få jobb som truckförare. Och det kan vara en klok investering.

Att öka sin egen kunskapsnivå och därigenom skapa en bättre arbetsmiljö både för sig själv och sina kollegor är en bra idé.

Men återigen: se till att ta reda på vad som verkligen ingår.  

– Om du inte får rätt färdigheter och egentligen bara kan använda ditt utbildningsbevis till att skrapa bilen med så är det en ganska dyr plastbit. Köp inte ett plastkort, köp kunskap, säger Maria Themptander.

Kort om läroplanen för truckförare

Mål: Att blivande förare ska lära sig att jobba säkert, för egen del och för omgivningen.

Bygger på: Arbetsmiljöverkets kravnivå vad gäller truckförares teoretiska och praktiska kunskaper.

Syfte: Att höja kompetensen för att öka säkerheten, minska personskadorna, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Innehåll: Avsnitt om bland annat ergonomi, arbetsmiljö, risker och säkerhetsbestämmelser, truckens arbetssätt, material och godshantering, daglig tillsyn och truckförning. Ska avslutas med teoretiska och praktiska prov.

Vill du läsa mer om arbetsmiljö?

Dela