Arbetsmiljö

Hälsa, säkerhet och att må bra på sin arbetsplats är några av de viktigaste frågorna i vårt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Det är så vi skapar ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Dessutom krävs kontinuerlig fortbildning och aktuell information för alla, oavsett arbetsuppgifter och hur länge man har jobbat.

Att kunna gå i pension – hel och frisk – efter ett långt och givande arbetsliv är en drivkraft i utvecklingen av TYAs insatser.

Praktiska arbetsmiljötips

Det dagliga arbetet med arbetsmiljöfrågor handlar bland annat om att omsätta lagar och regler som styr arbetsmiljön och att samarbeta och kunna söka den information man behöver.

Gå till sidan

Forskning och arbetsmiljö

Varför händer det olyckor på jobbet och vilka kloka arbetsmiljöinvesteringar kan man göra? Här kan du läsa forskning om arbetsmiljö.

Gå till sidan
Bidrag för att utveckla arbetsmiljön finns att söka!
Bild från TYA-kurs

Arbetsmarknadens parter via Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har tillsatt medel för gemensamma utbildningsinsatser med start den 1 januari 2021 till och med 31 december 2023, för chefer och skyddsombud. Bidraget finns att söka för företag i den privata sektorn (som har kollektivavtal och tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och ska gynna samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Bidrag kan du söka för arbetsmiljöutbildningar som planerats i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare. Bidraget hanteras av AFA och kan ges med antingen 70% av deltagaravgiften om chef och skyddsombud deltar gemensamt eller med 50% om endera chef eller skyddsombud deltar.

För att du ska kunna använda bidraget ska du vända dig till en av AFA godkänd utbildningsanordnare vilket TYA är. Hos oss finner du också de arbetsmiljöutbildningar som parterna gemensamt överenskommit om och som är riktade mot transportbranschen. Du kan ansöka om stöd för våra lärarledda distansutbildningar, onlineutbildningar samt klassrumsutbildningar. Det är också möjligt att få ersättning för våra företagsanpassade utbildningar.
Chefer kan beviljas stöd för grund- och vidareutbildning. Skyddsombud kan enbart beviljas stöd för vidareutbildningar.

För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar enskilt kan stöd ges upp till 50% av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  • 5000 kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 4000 kr om utbildningen är 2 dagar
  • 2500 kr om utbildningen är 1 dag.

För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar tillsammans kan stöd ges upp till 70% av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  •  7000 kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  •  5600 kr om utbildningen är 2 dagar
  •  3500 kr om utbildningen är 1 dag

Totalt per deltagare kan du få max 10 000 kr per år. Sammanlagt stöd som kan fås är högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Du kan läsa mer och göra din ansökan här.

Vanliga frågor

Om jag är ny som skyddsombud. Får jag ersättning för PAM – Bättre arbetsmiljö?
Nej, grundutbildning inom arbetsmiljö regleras av kollektivavtal för skyddsombud, och är därför inte berättigat till del av stödet.

Jag är chef, och planerar att gå någon av TYAs arbetsmiljöutbildningar 2021. Hur mycket ersättning kan jag få?
Om du går utbildningen själv och inte ihop med ert skyddsombud är kan du få upp till hälften av kostnaden ersatt, eller maximalt 2500 kr för en endagsutbildning.

När måste företaget senast ansöka?
Om ni ansökt i förväg ska ni skicka fakturakopia till AFA försäkring senast 2 månader efter avslutad utbildning. Man kan även söka i efterhand och då måste ansökan sändas in senast 4 månader efter. Ansökan öppnar 1 januari 2021.

Är det endast företag med kollektivavtal som omfattas?
Ja, företaget måste ha kollektivavtal samt tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för att kunna ansöka om stöd.

Gäller stödet även webbutbildningar?
Ja, stödet omfattar webbutbildningar, klassrums- och lärarledd distansutbildning.

Europeiska arbetsmiljöveckan

I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan som är en höjdpunkt i varje kampanj för ett hälsosamt arbetsliv. Den 27 oktober inträffar dessutom Skyddsombudets dag i Sverige.

Läs mer

”I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan som är en höjdpunkt i varje kampanj för ett hälsosamt arbetsliv.
Miljontals arbetstagare i hela Europa lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Ungefär tre av fem arbetstagare i EU rapporterar att de har belastningsbesvär. Detta baseras på uppgifter från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är funktionsnedsättningar i kroppsstrukturer såsom muskler, leder och senor som främst orsakas eller förvärras av arbete eller av effekterna av den omedelbara arbetsmiljön. De kan vara till stor skada för en persons livskvalitet och arbetsförmåga, och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och tidig pensionering.”

Texten är hämtad från EU-webbsidan ”Ett hälsosamt arbetsliv”.

SAM

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) handlar om att upptäcka och åtgärda risker i arbetet innan de leder till arbetsskador och ohälsa.

Gå till sidan

OSA-guiden

I TYAs OSA-guide finner du allt från allmän information om ämnet till fördjupningsavsnitt och praktiska hjälpmedel.

Till OSA-guiden

Dela