Projekt och områden inom terminal och lager

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för terminal och lager. I vår webbshop hittar du mer information om terminal och lager.

Male warehouse worker with clipboard.

Ökade krav på hållbarhet

Med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och kvalitet ökar även kraven på yrkeskompetens. Det kan handla om rätt förutsättningar för arbetet såsom kläder och arbetsutrustning, lossning och lastningskunskaper eller lastsäkring och olika slags godshanteringskrav.

I gymnasieskolan kan man idag läsa Godshantering med viktiga delar. Arbete inom terminal och lager ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och hälsa.

Arbete i kyl- och fryslager

Du som arbetar i kyl- och fryslager utsätts för en ökad risk för belastningsskador på grund av det kalla klimatet. Nack-, rygg- och axelbesvär vid ogynnsamma arbetsställningar är exempel på besvär som ofta uppstår eftersom kylan höjer den relativa arbetsbelastningen. Även symtom vid pågående sjukdom kan förvärras.

Med bra anpassning av kläder efter aktivitet och lager på lager-principen skapas en god värmebalans även i mycket kallt klimat. TYA har nu tagit fram riktlinjer för hur du ska välja rätt arbetskläder beroende på hur och var du arbetar.

Ladda ner pdf här.

Hjulutrustning

Förstudie – löslastade däck

En ny förstudie avslöjar en betydande variation i hanteringen av löslastade däck på svenska arbetsplatser. Studien bygger på skade- och olycksfallsstatistik, studiebesök på arbetsplatser och enkätundersökningar. Resultaten visar att den manuella och tunga hanteringen av däck är mer utbredd än förväntat och att inhyrd personal periodvis används för uppgiften. Förstudien är lämplig att läsas av arbetsledning och skyddsorganisation ute på arbetsplatserna inom däckbranschen, lager och logistik samt åkeri.

Hämta förstudien här.

Dela