Kanaler för marknadsföring

Det finns många som är nyfikna på Transportprogrammet. Men det gäller att nå dem via rätt kanaler, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap. Här tipsar vi om några kanaler som når unga målgrupper. Välj gärna flera och testa vad som ger bäst resultat.

Sociala medier: Instagram, Snapchat, Facebook

För att nå fram måste man vara synlig där blivande elever finns – i sociala medier! Använd material från såväl vardagen i skolan som APL och låt gärna eleverna sköta bilder och uppdateringar. Många gånger är det effektivt att ”köpa” avgränsade mottagare. Bilder och korta filmer på 20-60 sekunder är viktiga för att nå unga.

Instagram, Snapchat och Facebook är de starkaste alternativen. Twitter och Kik är inte lika användbara för rekrytering.

Läs mer om strategi och andra tips här!

Riktade brevutskick

Välformulerade, kortfattade brev med intressant bildinnehåll är ett bra sätt att nå ungdomar. Skolan kan använda de kontaktuppgifter som har samlats in under evenemang. Ett annat alternativ är att köpa adresser och/eller kontaktuppgifter till de elever som sökt programmet i andra eller tredje hand. Tänk gärna på att utskicket bör innehålla framtidsmöjligheter, argument för att bli förare samt vilka fordon eleverna kan köra efter programmet. Dessutom är det viktigt med praktisk information såsom hur eleven söker till skolan.

Skolans hemsida

Skolans hemsida fungerar i första hand som en värdefull infokanal för de som redan är intresserade av utbildningen. Se till att informationen om programmet är korrekt och att det är enkelt att hitta. Några tips – satsa på snygga och uppdaterade bilder, korta filmer och lägg gärna ut citat från befintliga och före detta elever.

Skolans bilar

Använd alltid skolans bilar när det är möjligt. Strajpa dem snyggt med reklam om skolan och programmet. Undersök även om den lokala branschen vill göra detsamma.

Youtube

Youtube är kanske den största kanalen för ungdomar och därmed kan en medveten användning vara mycket effektiv. Det krävs att inläggen är intressanta för målgruppen. Några generella tips är att ungdomar vill ha äkthet. Man vill ofta se inslag från andra ungdomars vardag och profiler av olika slag. Låt gärna eleverna sköta de flesta inslag på kontot, men skolan bör också göra informativa inslag om programmet och skolan.

Lokala medier

Köpt utrymme i lokaltidningar är förmodligen inte det mest kostnadseffektiva alternativet för skolor. Men det kan vara värt att undersöka hur mycket en banner på lokaltidningens sajt kostar, eller om det finns intressanta erbjudanden för annonspaket. Kom ihåg att produktionskostnad tillkommer.

Traditionell reklam

För de flesta skolor är köpt utrymme i traditionell reklam, till exempel annonser, utomhuskampanjer samt tv-och radioreklam inte ett kostnadseffektivt alternativ. Här är viktigt att göra en noggrann analys kring av vilka medier som kan ge något gentemot målgruppen.

Tips från elever – se till att finnas där ungdomarna finns, till exempel vid mötesplatser, i föreningar och på evenemang.

 

Dela