En viktig kugge i logistikkedjan

Arbete på terminal och lager är en viktig länk mellan avsändare och mottagare. Gods som ankommer ska omhändertas och kontrolleras så att rätt varor stämmer överens med bifogad dokumentation. Inga artiklar får vara skadade och antalet ska vara korrekt innan varan får registreras in och tilldelas angiven plats för lagring.

Innan varan kan lämna lager skall den hämtas från sin tillfälliga adress, kanske sampackas och emballeras med andra varor innan utlastning sker och varan fortsätter sin resa mot slutdestination. Yrket kräver ofta en god fysik men erbjuder flera olika varierande arbetsmoment.

Det här yrket passar dig som:

  • har god fysik
  • gillar att arbeta självständigt
  • är noggrann
man with tablet pc operating forklift at warehouse

Bli orderplockare

Arbetsuppgifterna innebär att plocka varor. Andra uppgifter som kan förekomma är kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, samt lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt.

Utbildning som krävs

Det finns ingen specifik utbildning till lagerarbetare inom det svenska utbildningssystemet. Intern utbildning på arbetsplatsen under introduktion är vanligt förekommande.

För anställning brukar arbetsgivare kräva gymnasiekompetens och att truckkort samt körkort anses meriterande.

Flyttbransch

Bli truckförare

Ditt arbete kan bestå av truckkörning och att leverera material till arbetsplatsens olika avdelningar. Registrering, påfyllning och avlastning av varor.

Utbildning som krävs

Det finns ingen specifik utbildning till lagerarbetare inom det svenska utbildningssystemet. Intern utbildning på arbetsplatsen under introduktion är vanligt förekommande.

För anställning brukar arbetsgivare kräva gymnasiekompetens och att truckkort samt körkort anses meriterande.

Ordlista med vanligt förekommande ord och förkortningar inom terminal och lager

3PL:
Innebär att en tredje part övertar vissa eller alla logistiska funktioner.

ADR:
ADR är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg.

Ankomstkontroll:
Ankomstkontroll genomförs som regel innan varorna fysiskt läggs in i lager.

Artikel:
En registrerad lagervara kallas artikel.

Artikelnummer:
Identitetsbegrepp för en artikel.

CMR:
CMR¬konventionen kallas den konvention som reglerar internationell transport av gods längs landsväg.

Crossdocking:
Crossdocking innebär att varor från inkommande transporter lastas direkt på utgående transporter.

Djupstaplingsställage:
Djupstaplingsställage är en lagring där ställagen möjliggör för godset att stå på rad i djup.

EAN:
Numerisk streckkod för märkning av konsumentprodukter.

EDI:
Electronic Data Interchange är överföring av information på elektronisk väg.

Emballage:
Förpackning.

FMCG:
Snabba konsumtionsvaror, produkter som säljs snabbt och ofta låg kostnad.

Fristapling:
En lagringsmetod som innebär att lastpallar placeras på golvet och i höjdled ovanpå varandra.

Fyllnadsgrad:
Använd lageryta i förhållande till tillgänglig lageryta.

Höglager:
Höglager är ett samlingsbegrepp för lager om utnyttjar höjden i lokalen oavsett om det är manuellt eller automatiserat.

Inbound:
Betyder Inleverans och innebär flöde av inkommande transporter till lager.

Lastbärare:
En lastbärare är en enhet som gods kan placeras på under transport och lagring.

Multimodala transporter:
Transport av gods från leverantör till kund genom att använda mer än ett sorts transportmedel kallas intermodala transporter. Exempelvis kan det vara fråga om att kombinera tåg och lastbil.

Outbound:
Betyder utleverans och innebär flöde av utgående transporter från lager.

Plockorder:
En plockorder innehåller information om artikeln som ska som ska plockas, lagerplats och i vilken kvantitet som ska plockas.

SRP:
Säljfärdiga förpackningar.

WMS:
WMS är ett lagerhanteringssystem som stödjer när och hur ordrar ska plockas, planering av bemanning och hur plockvågen ser ut.

YFP:
Ytterförpackningen ska anpassas så att den enkelt kan identifieras, hanteras, lagras, lastas och lossas under sin väg från producent till butik.

Zonplock:
Zonplock används ofta på lager med större ytor eller många typer av förvaringslösningar. Plockare arbetar inom sin zon och plockar inte artiklar från hela lagret.

Dela