En viktig kugge i logistikkedjan

Arbete på terminal och lager är en viktig länk mellan avsändare och mottagare. Gods som ankommer ska omhändertas och kontrolleras så att rätt varor stämmer överens med bifogad dokumentation. Inga artiklar får vara skadade och antalet ska vara korrekt innan varan får registreras in och tilldelas angiven plats för lagring.

Innan varan kan lämna lager skall den hämtas från sin tillfälliga adress, kanske sampackas och emballeras med andra varor innan utlastning sker och varan fortsätter sin resa mot slutdestination. Yrket kräver ofta en god fysik men erbjuder flera olika varierande arbetsmoment.

Det här yrket passar dig som:

  • har god fysik
  • gillar att arbeta självständigt
  • är noggrann
Male warehouse worker with clipboard.

Bli orderplockare

Arbetsuppgifterna innebär att plocka varor. Andra uppgifter som kan förekomma är kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, samt lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt.

Utbildning som krävs

Det finns ingen specifik utbildning till lagerarbetare inom det svenska utbildningssystemet. Intern utbildning på arbetsplatsen under introduktion är vanligt förekommande.

För anställning brukar arbetsgivare kräva gymnasiekompetens och att truckkort samt körkort anses meriterande.

Truckförare kör en truck på ett lager

Bli truckförare

Ditt arbete kan bestå av truckkörning och att leverera material till arbetsplatsens olika avdelningar. Registrering, påfyllning och avlastning av varor.

Beroende på lagrets storlek kan det även förekomma tjänster inom automation, styrning eller orderfrisläppning där du arbetar med service, reparationer och förebyggande underhåll av automatiserade lagerlösningar, eller arbeta för att effektivisera lagret inifrån, klassificera artiklar och bygga plockslingor åt orderplockarna.

Utbildning som krävs

Det finns ingen specifik utbildning till lagerarbetare inom det svenska utbildningssystemet. Intern utbildning på arbetsplatsen under introduktion är vanligt förekommande.

För anställning brukar arbetsgivare kräva gymnasiekompetens och att truckkort samt körkort anses meriterande.

Dela