Hjulutrustningsteknik

Branschen Hjulutrustningsteknik (däckservicebranschen) hanterar dagligen mer än 800 olika dimensioner och typer av däck, vilket kräver stora kunskapsresurser.

Det finns ca 1200 företag som arbetar med däckservice i Sverige. Branschens behov av nya däckmontörer beräknas till minst 600 personer varje år.

Film om hjulutrustningsteknik

Att jobba i däckbranschen.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd. Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Chef Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se

Dela