Attraktiv bransch

Unga i transportbranschen

Under oktober 2023 genomfördes en enkät riktad till avgångselever på Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport. Syftet var att fånga elevernas syn på sitt yrkesval, deras erfarenheter från utbildningen samt deras förväntningar inför framtiden. Över 1 000 elever besvarade enkäten, med en jämn fördelning mellan tjejer och killar, där 40% var tjejer och 60% killar. Svaren kom från elever över hela Sverige och representerade 73 av totalt 95 skolor.

Resultat och Insikter

Resultatet visade en mycket positiv inställning hos ungdomarna för sin utbildning och transportbranschen i stort. Skolorna får goda omdömen i undersökningen. Hela 89 procent tycker att utbildningen på Fordons- och transportprogrammet är bra, och 83 procent tror att den leder till ett yrke de vill hålla på med länge. Viktiga faktorer för ungdomarna gällande val av framtida arbetsgivare är trygghet, fast anställning och ett gott ryckte. För att öka sin attraktivitet behöver därför Transportbranschen fokusera ytterligare på hur de kommunicerar och arbetar med introduktion, inkludering och sitt employer brand.
Dessa insikter ger värdefull vägledning för utbildare och arbetsgivare inom transportsektorn för att utveckla sitt arbete och upplevas attraktiva även för ungdomar.

Så tycker transporteleverna:

  • 87 % upplever att utbildningen ger rätt kunskap för att kunna arbeta i transportbranschen.
  • 83 % tycker att utbildningen är inkluderande och behandlar alla lika oavsett kön, bakgrund eller sexuell läggning.
  • 67 % säger att de valde utbildningen för de goda chanserna att få jobb efter examen.
  • 88 % värderar en fast anställning högt vid val av arbetsgivare.
  • 87 % tycker det är viktigt att företaget har gott rykte.
  • 67 % tycker det är viktigt att företaget har moderna fordon, maskiner och verktyg.
  • 80 % upplever att intresset för transportbranschen ökat efter praktiken (APL) på ett företag.
  • 61 % planerar att söka jobb efter avslutad utbildning.
  • 17 % har redan fått jobb inom transportbranschen.

Ladda ner hela rapporten

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se

Dela