Truck och maskin

Truckar och maskiner används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet.

Det leder till ökad säkerhet, färre personskador, förbättrad effektivitet och sänkta kostnader ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för den här typen av motorredskap och lyftanordningar.

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och dokumentation som utfärdas via TYA. Här framgår det vilka maskintyper det handlar om, såsom olika typer av truckar, hjullastare, grävmaskin, grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, fordonsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

För mer information om utbildning – kontakta gärna någon av de utbildningsanordnare som TYA har avtal med. De finns över hela landet. Klicka på länkarna nedan för att hitta utbildare.

Utbildningsmaterialet – Riskhantering truck

Truckolyckorna blir allt fler. Det viktiga arbetet med att riskbedöma och åtgärda risker innan olyckan är framme är därför mer aktuellt än någonsin. Riskhantering truck består av ett antal korta filmsekvenser med goda exempel gällande de vanligaste riskerna som behöver undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp på arbetsplatser där arbete med truck pågår. Dock måste vi förvarna om att filmerna Riskhantering truck har några år på nacken och hänvisar till en tidigare läroplan, grundinnehållet är dock lika relevant nu som då. TYA rekommenderar att ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10” finns tillgänglig när man tittar på avsnittet Kunskapskrav i film 9. Här laddar du ner den.

Filmerna kompletteras av en allmänt hållen checklista som kan behöva specificeras för den egna arbetsplatsen. Här finns den.

Checklista för truck o maskin

Checklista för att förenkla inköp av truck- och maskinutbildning

TYA har tagit fram en checklista till våra anslutna företag som ska köpa in utbildning för truck- och maskinförare. Listan syftar till att förtydliga vad du behöver tänka på för att uppfylla både lagstiftnings- och avtalskrav.
De utbildningsanordnare som TYA tecknat avtal om truck- och maskinförarutbildning med, har via instruktörsutbildningar kunskaper om de krav som ställs på transportföretagen. TYA ställer t ex krav på dem att följa utpekade kurs- och utbildningsplaner för att anställda i transportbranschen ska få kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet säkert och professionellt. Väljer du en instruktör med avtal från TYA får du en utbildning med hög kvalitet som är anpassad för dina anställda.

Ladda ner pdf-en ”Lagar och föreskrifter” med checklistan här.

Falska yrkesbevis

Hösten 2019 träffade TYA på förfalskade yrkesbevis. Av denna anledning byter vi nu kort och kommer under våren att erbjuda samtliga innehavare att byta ut sina fysiska kort till en självkostnad. Ditt gamla kort gäller dock fortfarande om du väljer att inte byta ut det. Bra att veta är att en kortinnehavare alltid kan logga in här för att kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade.

När de säkrare utbyteskorten finns att beställa kommer det att meddelas här.

Beställ ett ersättningskort här!

För att kunna beställa ett ersättningskort för truck eller maskin hos TYA behöver du kunna identifiera dig med ett mobilt bank-id.

Välkommen till Truck- och maskinhjälpen

Har du frågor som berör Truck och maskin? Här kan du snabbt få svar på dina frågor, eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Truck och maskinhjälpen

Dela