Truck och maskin

Truckar och maskiner används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet.

Det leder till ökad säkerhet, färre personskador, förbättrad effektivitet och sänkta kostnader ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för den här typen av motorredskap och lyftanordningar.

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och dokumentation som utfärdas via TYA. Här framgår det vilka maskintyper det handlar om, såsom olika typer av truckar, hjullastare, grävmaskin, grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, fordonsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

Maria Themptander

Fem tips för dig som ska köpa in maskinutbildning

Att arbeta med stora maskiner innebär att man har ett stort ansvar för sin egen och andras säkerhet. Rätt utbildning är ett viktigt första steg – men hur ska man tänka när utbudet är så stort?

Här kommer några tips från Maria Themptander, truck- och maskinexpert på TYA, som förenklar för dig som vill göra rätt från början och satsa på en kvalitativ utbildning för dina anställda.

Läs hela artikeln

1. Validera nya medarbetare

Validering är ett bra sätt att kartlägga vilka kunskaper och kompetenser en person har. För TYA-anslutna företag finns ett digitalt verktyg för branschvalidering. Perfekt för dig som vill veta hur mycket en nyanställd medarbetare redan kan och vilken typ av utbildning du kan behöva komplettera med. Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare.

2. OBS – allt är inte validering

Tänk på att det är skillnad på validering och faktisk utbildning. För att få ett korrekt utfärdat utbildningsintyg räcker det alltså inte att enbart validera.

3. Välj en godkänd utbildningsaktör

Kontrollera att utbildaren har avsatt tillräckligt med tid för praktisk körning. På tya.se kan du hitta en förteckning över maskinutbildare som har skrivit avtal med TYA och därmed garanterar en seriös utbildning.

4. Säkerställ att utbildaren kan erbjuda rätt maskintyp

Se till att det är just de maskintyper som dina anställda använder som finns med i utbildningen. Det är också en stor fördel om det går att integrera era interna regler direkt i utbildningen.

5. Glöm inte TYAs checklista!

Mycket att tänka på? Jo, det kan lätt kännas så när man ska köpa in en utbildning. TYAs checklista i nio steg gör det enklare för dig att förstå vad du behöver vara medveten om för att uppfylla lagstiftnings- och avtalskrav. Ladda ner den på tya.se.

Checklistor ska underlätta för arbetsgivare inför val av truckutbildning

TYA och MaskinLeverantörerna står bakom tre nya checklistor som ska underlätta för arbetsgivare inför valet av truckutbildning för sina anställda.

Checklistorna behandlar ämnena:

 • inköp av truckförarutbildning,
 • inköp av truckinstruktörsutbildning och
 • hur man på rätt sätt utfärdar körtillstånd

Här kan du läsa det gemensamma pressmeddelandet.

PDF - Köpa truckinstruktörsutbildning
Tre punkter att tänka på vid inköp av truckinstruktörsutbildning:
 • En intern truckinstruktör kan utföra interna truckförarutbildningar efter företagets behov och förutsättningar.
 • Att investera i en egen truckinstruktör istället för att outsourca utbildningen kan spara betydande kostnader på längre sikt. Det ger också företaget en expert inom trucksäkerhet som kan bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • För att lyckas som truckinstruktör bör man trivas i en lärarroll samt vara motiverad att dela med sig av kunskap. Förmågan att hantera truckar säkert samt att ha erfarenhet från miljön där truckarna används är bra förkunskaper.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska köpa en truckinstruktörsutbildning” här.

Tre punkter att tänka på vid inköp av truckförarutbildning:
 • Det finns lagkrav på truckförarutbildning, vilket gör det nödvändigt för arbetsgivare att säkerställa att deras truckförare har både teoretisk och praktisk kompetens för att använda trucken säkert.
 • En bra truckförarutbildning ökar säkerheten och minskar risken för arbetsplatsolyckor samt kan bidra till lägre kostnader för skador på gods och inventarier.
 • Arbetsmarknadens parter har tagit fram riktlinjer som reglerar innehållet och genomförandet av en bra truckutbildning. De säkerställer att utbildningen uppfyller de nödvändiga kraven och ger tydlig information om utbildningens innehåll.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska köpa en truckförarutbildning” här.

Tre punkter att tänka på vid utfärdande av körtillstånd för truckförare:
 • Alla truckförare på en arbetsplats måste ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd enligt lag. Detta gäller även för inhyrda truckförare. Avsaknad av körtillstånd kan resultera i sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor enligt Arbetsmiljöverket.
 • Körtillstånden måste vara specifika och tydliga och får inte vara generella för alla. Det är inte tillräckligt att ha ett allmänt ifyllt formulär. Det är viktigt att varje förare har ett personligt körtillstånd som anger vilka arbetsuppgifter som får utföras med trucken och vilka trucktyper som får användas, inklusive eventuella tillsatsaggregat.
 • Ett körtillstånd är inte samma sak som ett utbildningsintyg eller truckkort. Det är en separat dokumentation som bekräftar att föraren har fått rätt utbildning och säkerhetsinstruktioner från arbetsgivaren. Den måste vara skriftlig, antingen i pappersform eller digitalt, med en underskrift från arbetsgivaren eller deras representant.

Öppna och ladda ner ”Checklista för dig som ska utfärda körtillstånd för truck” här.

Så väljer du rätt truckutbildning

Maria Themptander på TYA ger sina bästa tips till dig som ska köpa in en truckutbildning.

 

 

 

 

Lyssna på TYAs podcast Vi som gör skillnad avsnitt 8: Så skapar vi världens bästa truckjobb.

Tillsammans med TYA:s truckexpert Maria Themptander och truckinstruktören Tommy Eriksson tar vi tempen på branschen – vilka är utmaningarna, både för företag som ska köpa in en truckutbildning och för de som ska börja köra truck? Hur undviker man olyckor? Och hur gör man för att skapa världens bästa truckjobb?

Checklista för truckutbildning.

Checklista för att förenkla inköp av truck- och maskinutbildning

TYA har tagit fram en checklista för TYA-anslutna företag som ska köpa in utbildning för truck- och maskinförare. Listan syftar till att förtydliga vad du behöver tänka på för att uppfylla både lagstiftnings- och avtalskrav.
De utbildningsanordnare som TYA tecknat avtal om truck- och maskinförarutbildning med, har via instruktörsutbildningar kunskaper om de krav som ställs på transportföretagen. TYA ställer t ex krav på dem att följa utpekade kurs- och utbildningsplaner för att anställda i transportbranschen ska få kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet säkert och professionellt. Väljer du en instruktör med avtal från TYA får du en utbildning med hög kvalitet som är anpassad för dina anställda.

Checklistan som pdf.

Utbildningsmaterialet – Riskhantering truck

Truckolyckorna blir allt fler. Det viktiga arbetet med att riskbedöma och åtgärda risker innan olyckan är framme är därför mer aktuellt än någonsin. Riskhantering truck består av ett antal korta filmsekvenser med goda exempel gällande de vanligaste riskerna som behöver undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp på arbetsplatser där arbete med truck pågår. Dock måste vi förvarna om att filmerna Riskhantering truck har några år på nacken och hänvisar till en tidigare läroplan, grundinnehållet är dock lika relevant nu som då. TYA rekommenderar att ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10” finns tillgänglig när man tittar på avsnittet Kunskapskrav i film 9.

I spelaren till höger visas första filmen.

Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10

Filmerna kompletteras av en allmänt hållen checklista som kan behöva specificeras för den egna arbetsplatsen.

Ladda ner checklistan.

Häftet ”Ett säkrare truckarbete”

Här kan alla som någon gång vistas i truckmiljön samlas runt trucksäkerhetsarbetet. Diskutera innehållet i häftet och utgå från den egna arbetsmiljön. Låt en arbetsledare, en truckförare eller någon som är instruktör/handledare leda diskussionerna. Komplettera gärna häftet med de korta filmsekvenserna i Riskhantering truck, använd den checklista som ingår för att riskbedöma er miljö. OBS! Filmerna i Riskhantering truck har några år på nacken och hänvisar till en tidigare läroplan, grundinnehållet är dock lika relevant nu som då. Vi rekommenderar att följande dokument finns tillgänglig under kursen.

”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10”

Grävmaskin

Truck- och maskinmaterial för gymnasieskolor

På den här sidan har vi samlat material som kan användas för studier på distans. Här finns också tips på andra typer av utbildningar inom truck och maskin.

 

Till sidan

Ditt utbildningsintyg eller yrkesbevis

Du kan alltid logga in i TYAs truck- och maskinregister för att se vilka utbildningsintyg eller yrkesbevis som har utfärdats till dig.

Till TYAs truck- och maskinregister

Beställ ett ersättningskort här!

För att kunna beställa ett ersättningskort för truck eller maskin hos TYA behöver du kunna identifiera dig med Mobilt BankID.

Beställ ersättningskort.

Välkommen till Truck- och maskinhjälpen

Har du frågor som berör Truck och maskin? Här kan du snabbt få svar på dina frågor, eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Truck och maskinhjälpen

Dela