Branschvalidering för truckförare

Truck inne på lager

Truckar av olika slag och med varierande storlek används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskaper, kompetens och erfarenheter har hög prioritet för att säkerställa säkerheten och förbättra effektiviteten.

Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för arbete med truckar. 

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och TYA kan utfärda dokumentation för truckförare.  

Validering 

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering.  Med verktyget kan du som är godkänd av TYA som yrkesbedömare  identifiera kunskaper och kompetenser samt kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppfylla Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter – TLP10.   

Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB, utbildningsintyg, yrkesbevis eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.  

 TYAs valideringsmodell bygger på den yrkeskompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som regeringen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja. 

Just nu finns det möjlighet att validera kunskaper och kompetenser på följande trucktyper:  

  • Truck A (1-4) – fokus Ledstaplare  
  • Truck B1 – Motviktstruck  
  • Truck B3 – Skjutstativtruck  
  • Truck C2 – Hjullastare, industriell hantering 

TYAs godkända truckutbildare utför validering på truck: Hitta truckutbildare

Dela