Branschvalidering för truckförare

Truck inne på lager

Truckar av olika slag och med varierande storlek används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskaper, kompetens och erfarenheter har hög prioritet för att säkerställa säkerheten och förbättra effektiviteten.

Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskaper, färdigheter och tillstånd för arbete med truckar. 

För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen dessutom krav om utbildning och TYA kan utfärda dokumentation för truckförare.  

Validering 

TYA har ett effektivt, kvalitetssäkert och digitalt verktyg för branschvalidering.  Med verktyget kan du som är godkänd av TYA som yrkesbedömare  identifiera kunskaper och kompetenser samt kartlägga vad som behöver kompletteras för att uppfylla Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter – TLP10.  

Effektivt, säkert och tryggt för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Den som blir validerad är inte berättigad till ett körkort, YKB, utbildningsintyg, yrkesbevis eller andra kravutbildningar efter valideringen. Resultatet av valideringen är endast en kartläggning av kunskaper och kompetenser.  

 TYAs valideringsmodell bygger på den yrkeskompetens som branschen efterfrågar och följer den nationella och regionala struktur som regeringen har gett svenska myndigheter i uppdrag att följa och stödja. 

Vi validerar truckförare i enlighet med TLP10

Riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter – TLP10

Den som är truckinstruktör och validerar och utbildar truckförare som registreras hos TYA ska följa Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10, som är framtagen av arbetsmarknadens parter.

Öppna TLP10 här

Fördelar med branschvalidering

I den här filmen berättar Mats Magnusson, yrkesbedömare, om fördelarna med branschvalidering.

Det finns möjlighet att validera kunskaper och kompetenser på följande trucktyper:  

 • Truck A1 – Låglyftande plocktruck
 • Truck A2 – Ledstaplare
 • Truck A3 – Låglyftande åktruck
 • Truck A4 – Låglyftare
 • Truck B1 – Motviktstruck
 • Truck B2 – Höglyftande åkstaplare 
 • Truck B3 – Skjutstativtruck
 • Truck B4 – Höglyftande plocktruck
 • Truck B5 – Smalgångstruck
 • Truck B6 – Fyrvägstruck
 • Truck C2 – Hjullastare, industriell hantering
 • Truck C3A – Containertruck
 • Truck C3B – Timmertruck
 • Truck C4 – Sidlastare
 • Truck C5 – Grensletruck
 • Truck C7 – Teleskoplastare
 • Truck D1 – Drag-/flaktruck
 • Truck D2 – Terminaldragtruck

TYAs godkända truckutbildare utför validering på truck: Hitta truckutbildare

Dela