Hjälp och information

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om TYAs kursutbud.

Var hittar jag mitt e-learningintyg?

Om det utfärdas ett intyg efter genomförd utbildning återfinns det på huvudsidan för kursen. Du kan välja att ladda ner det eller skicka intyget till din e-postadress.

Hur hittar jag kurserna?

Så här hittar du kursen

När du går in på kurssidan hittar du samtliga kurser i bokstavsordning under rubriken ”Kursutbud”.
Scrolla ner i listan.

Filtrera kurserna i vänstermenyn:

Din roll

  • Kollektivanställd eller tjänsteman – kurser som rör deltagarens eget arbete till exempel ”Bärgningsteknik” eller ”Lastsäkring”
  • Skyddsombud eller har andra arbetsmiljöuppdrag – kurser som rör arbetsmiljöarbetet t.ex. ”PAM” eller ”Skyddskommittéledamot”
  • Instruktör/lärare – kurser för den som ska föra kunskaper vidare som instruktör eller lärare, t.ex. ”APL-handledare” eller ”Maskininstruktörsutbildning”.

Bransch

  • Välj en eller flera branscher

Områden

  • Vissa kurser är kopplade till speciella områden för utbildning

Utbildningsform (lärarledd eller eLearning)

Sök på kurser

Skriv i sökrutan.

Hur anmäler jag till kurs (ej e-learning)?

Via vår hemsida:

För att anmäla en deltagare via hemsidan krävs att du har skapat ett användarkonto. Det gör du som beställare i samband med din första kursanmälan. Var noggrann med att spara inloggningsuppgifter för kommande kursanmälningar.

Vid anmälan måste personnummer anges. Uppgifterna används som register för TYA kurs och konferens och hanteras med beaktande av dataskyddsförordningen GDPR.

Vem får resebidrag?

Resebidrag får anslutet företag för skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet vid vissa kurser se övrig info vid den kurs du bokat till. alla. Resebidraget är 25 kronor per mil och kursdeltagare, vid ev samåkning utbetalas endast 1 resebidrag per bil, räknat från tjänsteort till kursort.

Vilka får kursbidrag?

För vissa arbetsmiljökurser utbetalas kursbidrag till anslutet företag för skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet se övrig info vid den kurs du bokat till.

Bidraget utbetalas i efterhand automatiskt till företaget. Bidraget ska stimulera till deltagande i kurs och är avsett att täcka en del av kostnaden som uppstår.

Hur sker betalningen för TYAs kurser?

Om kursavgift och/eller logi inte ingår i enl kursens villkor faktureras företaget efter att kursen genomförts.

Vem betalar login?

Det varierar från kurs till kurs. Se kursen villkor vid respektive kurs. I de fall logikostnad inte ingår debiterar TYA företaget logikostnaden efter kursens slut.

Vem bokar logi?

TYA bokar logi för kursdeltagare enligt önskemål vid kursanmälan. Vill du ändra din hotellbokning är det viktigt att i god tid meddela TYA kurs och konferens. Se avbokningsregler.

Jag är anmäld, men kan tyvärr inte delta och behöver avboka mig.

Kontakta TYA. Kontaktuppgifter hittar du i din kallelse. Om avbokningen görs senast två veckor före kursstart tar vi inte ut någon avgift. Görs den senare än två veckor före kursstart debiteras en avbokningsavgift som varierar beroende på om logi är bokat eller inte. Vid sjukdom utgår ingen avbokningsavgift. För icke anslutna gäller särskilda avbokningsregler. Se: Allmänna kursvillkor.

Jag kan inte delta, men en kollega skulle vilja ta min plats.

Beställaren får avboka din plats och göra en ny bokning för din kollega se även avbokningsregler. Anmäl alltid ändringen i god tid till TYA kurs och konferens.

Vem kan gå TYAs avgiftsfria kurser?

Det kan alla anställda vid företag som har kollektivavtal eller hängavtal med Transportarbetareförbundet göra. Yrkesfortbildningskurserna riktar sig främst mot kollektivanställda och till arbetsmiljöutbildningarna har skyddsombud och huvudskyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän med ansvar i arbetsmiljöansvar för kollektivanställda förtur. Se i övrigt Allmänna kursvillkor.

Vad kostar kursen?

TYAs kurser är avsedda för kollektivanställda och tjänstemän i TYA-anslutna företag (företag som betalar till TYA genom sin FORA-försäkring). För anslutna företag är kursavgiften antingen subventionerad eller så ingår den i TYA-avgiften. Pris hittar du under villkor för respektive kurs.

I mån av plats kan även icke TYA-anslutna företag erhålla plats till en marknadsmässig kursavgift.

Jag har hittat ett fel i en e-learning, hur rapporterar jag det till TYA?

Mejla en beskrivning av vad som är fel, gärna med en skärmbild till info@tya.se.

Jag fastnar i en e-learning och kommer inte vidare.

Säkerställ att din dator är uppdaterad med den senaste versionen av din webbläsare. Verifiera att din dator uppfyller systemkraven som finns listade under varje kurs i vår webbshop. Därefter kontaktar du TYA genom info@tya.se.

Mejla en beskrivning av problemet med vilken e-learning det gäller samt  gärna med en skärmbild.

Hur ser jag om en licenskod är förbrukad eller inte?

Logga in på TYAs webbshop och gå in under ”Mina sidor” och ”Licenser”. Där listas alla ordrar med licenskoder för e-learnings tillsammans med status för dem, samt namn på den person som aktiverat licenskoden.

Hur beställer jag licenskoder till e-learnings?

Du beställer licenskoder via TYAs webbshop, shop.tya.se. Skapa ett konto eller logga in med ditt befintliga konto och beställ det antal licenskoder du vill ha.

Hur hittar jag vilka e-learnings TYA erbjuder?

TYAs e-learnings är listade i kurskatalogen. Det går även bra att söka efter dem i TYAs webbshop.

Dela