Paketbilsförare

Instruktionsfilmer - Åkeri

Paketbilsförare kör ut paket och varor från en central till enskilda mottagare, butiker, kontor, småföretag, privatpersoner med mera.

Utifrån fraktsedlar och datalistor planerar föraren sin arbetsdag i ett visst område. Beroende på körorder hämtas också gods hos olika användare.

Paketbilskörning innebär många stopp (80–150 stopp/dag) med ständiga i- och urstigningar samt godshantering.

Paketbilsförare behöver kunna hantera en truck vid lastning och lossning av gods. Även farligt gods-, livsmedels- och medicintransporter kan förekomma. Mycket tid ägnas åt kundkontakter och man bör trivas med att dagligen möta nya människor. Föraren är ett ansikte utåt för avsändaren av godset och för åkeriet, och servicevana är en klar fördel. Att köra lättare transporter är ofta ett första steg till att köra tyngre fordon.

Paketbilsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet B
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Paketföraren ska dessutom kunna

 • Utföra livsmedels- och medicintransporter på rätt sätt
 • Hantera farligt gods och tillämpa de regler som gäller för transport av farligt gods på landsväg
 • Stapla, lasta och lossa med hjälp av truck med hänsyn till kvalitet, miljö och säkerhet

Krav

 • Körkort med B-behörighet
 • Utbildningsbevis
 • Truck
 • ADR-intyg för styckegods

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Föraren rör sig över ett begränsat område och har oftast regelbundna arbetstider på dagen. Vid livsmedelstransporter gäller speciella hygienkrav och inom styckegods kan det förekomma transporter av farligt gods. I tät trafik och köer krävs det att föraren kan hantera stress. God kondition och uthållighet är bra att ha.

Dela