Projekt och områden inom hjulutrustningsteknik

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för hjulutrustningsteknik. I vår webbshop hittar du mer information om hjulutrustningsteknik.
Kvinna lyfter 2 däck

Däckskolan 0 (e-learning) – en grundkurs för dig som vill bli däckmontör

Däckskolan 0 är en kurs som ger dig en övergripande presentation av arbetet som däckmontör. Fokus i kursen ligger på arbetsmiljö och riskhantering.

Exempel på innehåll:

  • Genomgång av skyddsutrustning
  • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Information om hur du ska agera vid risk eller skada.
  • Grundkurs till arbetsmoment vid däckbyte

Informationen varvas med frågor för bästa inlärning. Du behöver inga förkunskaper.
Tidsåtgång ca 1 timme.

Kursen avslutas med ett test och vid godkänt möjlighet att skriva ut ditt intyg.

Här hittar du kursen

Ergonomi däckmontör

Ny kurs: Ergonomi för däckmontörer (e-learning)

Är du en däckmontör som strävar efter att förbättra din arbetsmiljö och hälsa? TYAs e-learning i ergonomi för däckmontörer är svaret.

Lär dig grunderna om hur din kropp fungerar och hur den påverkas av olika belastningar. Den fördjupade delen är skräddarsydd för dig som arbetar som däckmontör och ger dig värdefull kunskap om att arbeta skonsamt och riskmedvetet i vanliga arbetsmoment. Inga förkunskaper krävs! Kursen levereras i en lättförståelig mix av texter, bilder, filmklipp och interaktiva frågor. Efter att ha avslutat den grundläggande delen väntar ett test och när du klarat det får du ett eftertraktat kursintyg!

Du kommer att lämna kursen med en ökad förståelse för hur du kan förebygga belastningsskador och förbättra din arbetsdag. Investera i din framtid och beställ e-learningen här!

 

Fyra projekt inom Hjulutrustningsteknik

Med syfte att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön inom branschen för hjulutrustningsteknik arbetar vi på TYA med några olika projekt;

1. TYA har gjort förstudien ”Löslastade däck” och har nu också tagit fram en guide med tips för ett säkrare sätt att lasta däck. Guiden fokuserar på lossning och hantering av löslastade däck.

Beställ guiden här

2. Genom projektet ”Däckskolan 0” skapar vi en e-learning inom området Däck och hjul med fokus på bland annat arbetsmiljö och säkerhet. Målgruppen för kursen är säsongs- och nyanställda samt APL-elever (Arbetsplatsförlagt Lärande) som genom denna kurs får en baskunskap inom hjulutrustning.

3. TYA ska genomföra en genomlysning av de utbildningsbehov branschen ser framöver samt på vilket sätt dessa utbildningsbehov ska kunna tillgodoses.

4. En däckmontörs arbetsmiljö är tuff. Tunga lyft, böjda kroppsställningar mm är vardag. Under 2020 tog TYA fram ett ergonomimaterial som kan ge tips om bra arbetsställningar.

Hjulutrustning

Förstudie – löslastade däck

En ny förstudie avslöjar en betydande variation i hanteringen av löslastade däck på svenska arbetsplatser. Studien bygger på skade- och olycksfallsstatistik, studiebesök på arbetsplatser och enkätundersökningar. Resultaten visar att den manuella och tunga hanteringen av däck är mer utbredd än förväntat och att inhyrd personal periodvis används för uppgiften. Förstudien är lämplig att läsas av arbetsledning och skyddsorganisation ute på arbetsplatserna inom däckbranschen, lager och logistik samt åkeri.

Hämta förstudien här.

Däckverkstad

Förstudie – risker med punkteringsvätskor

Däcktätningsvätskor, ibland kallade punkteringsvätskor, har förekommit på marknaden omkring 20 år och det finns två typer av produkter. Dels de som används efter att en punktering inträffat, dels de som används i förebyggande syfte för att förhindra att luft läcker ut vid en punktering. Hanteringen av förbehandlade däck i bilverkstäder har ökat de senaste åren. Punkteringsvätskorna är kletiga till sin konsistens och däckmontören kan lätt exponeras för produkten via hud och inandning.

På branschrådet 2018 väckte branschen för hjulutrustningsteknik frågan om däcktätningsvätskors påverkan på människa och miljö. Detta har resulterat i en förstudie. Alla frågor är inte besvarade men TYAs förhoppning är att rapporten kan kasta mer ljus över hur däckmontörer ska skydda sig och hur branschen ska arbeta vidare med frågan.

Länk till TYAs sammanfattning av rapporten samt rapportens bilaga 1 från IVL.

Arbeta säkert som däckmontör

Varje år sker ett par allvarliga olyckor när däck monterade på fälg exploderar och slungas iväg. Lösa delar men även själva tryckvågen från explosionspunkten är så stark att den skadar en människa svårt eller i värsta fall dödar.

TYA har ett uppdrag att verka för säkrare arbetsmiljöer inom branschen och har tagit fram en folder och en affisch som beskriver varför och hur man kan pumpa säkert.

Materialet går att beställa från vår webbshop och är kostnadsfritt för anslutna företag.

Beställ affischen här.

Beställ foldern här.

Arbeta hållbart som däckmontör

Att arbeta som däckmontör kan vara roligt och givande men också riskfyllt och tungt. Arbetet innebär flera belastningsrisker som vid tunga lyft och påfrestande arbetsställningar. Belastningen kan leda till skador i rygg, axlar, händer och knän men genom att arbeta ergonomiskt och hållbart kan skadorna förebyggas.

TYA har tagit fram en folder och två affischer som ger kunskap om risken för belastningsskador, hur vanliga arbetsmoment kan genomföras mer ergonomiskt och vilka hjälpmedel som underlättar i arbetet. De ger även tips på bra tränings- och rörlighetsövningar för dig som däckmontör.

Materialet går att beställa från vår webbshop.

Däckverkstad

Undvik olyckor vid pumpning av däck

När ett däck pumpas och exploderar sätts väldiga krafter i rörelse. Varje år sker ett par allvarliga olyckor när däck monterade på fälg exploderar och slungas iväg. Lösa delar men även själva tryckvågen från explosionspunkten är så stark att den skadar en människa svårt eller i värsta fall dödar.

Ta alltid reda på rätt sättningstryck för den kategori av däck som du arbetar med och överstig ALDRIG däckets maxtryck!

Innan du pumpar ha koll på:

  • Rent på och runt buren
  • Ingen person i riskzonen
  • Vilka egenskaper däcket har
  • Konstig ljud under pumpningen. Avbryt!
  • Använd hörselskydd

Läs mer om och se filmen om hur du pumpar säkert här

Dela