Projekt och områden inom miljöbranschen

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för miljöbranschen. I vår webbshop hittar du mer information om miljöbranschen.

Sophamtarnax3

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till att Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt tog initiativ till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

2018 presenterade TYA rapporten: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Därefter har vi även tagit fram en kortversion av rapporten som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Allt material finns att beställa i TYAs webbshop – sök på ordet ”sophämtarnas”.

Tre aktuella projekt:

Branschnorm, Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Miljöbranschen vill se en likriktning i upphandlingarna med enhetliga krav. Åt en enad miljöbransch tar TYA fram en branschnorm som stöd för upphandlare av avfallshämtning. Arbetet sker i dialog med upphandlingsenheter i Sverige. Projektet pågår och planerad leverans är till hösten.

eLiftdumper

Liftdumper är en lyftanordning och kräver dokumenterade kunskaper och körtillstånd. TYA tar fram en eLearning (likt TYAs eBakgavellyft), för att dokumentera teoretiska kunskaper och utfärda körtillstånd. Projektet planeras att starta under våren.

Klämskador i miljöbranschen

Utifrån förstudie genomförd 2018 arbetar vi vidare med branschens vanligaste arbetsskada som ofta har långvarig frånvaro som följd. Projektet planeras att starta under hösten.

Arbeta säkert

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa TYAs hoppsimulator och titta på filmerna Arbeta säkert som sophämtare.

Arbeta säkert med liftdumper

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades riskfyllda moment och situationer som nu resulterat i en praktisk guide för förare av liftdumper och deras arbetsgivare.

Guiden innehåller viktiga moment ur en förares introduktion samt instruktioner och råd om både lastsäkring och säkra lyft. Arbetsgivarens skyldighet till riskbedömning och arbetstagarens skyldighet till rapportering avslutar guiden, som även innehåller en sida för egna anteckningar.

Guiden är i A4-storlek och ligger förhoppningsvis snart på varje fikabord hos miljöföretagen, så att alla anställda kan ta del av informationen. Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

ABP-häfte 800x600

En guide för dig som hanterar Animaliska biprodukter

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen, tagit fram en enkel guide i A4-format. Här lyfts även vikten av att upprätthålla en god hygien i arbetet för att minimera risk för smitta.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP, och har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.

Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Dela