Projekt och områden inom miljöbranschen

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för miljöbranschen. I vår webbshop hittar du mer information om miljöbranschen.

Arbeta säkert med liftdumper

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades riskfyllda moment och situationer som nu resulterat i en praktisk guide för förare av liftdumper och deras arbetsgivare.

Guiden innehåller viktiga moment ur en förares introduktion samt instruktioner och råd om både lastsäkring och säkra lyft. Arbetsgivarens skyldighet till riskbedömning och arbetstagarens skyldighet till rapportering avslutar guiden, som även innehåller en sida för egna anteckningar.

Guiden Arbeta säkert med liftdumper finns att beställa i TYAs webbshop.

Tre aktuella projekt:

Hand-, armvibrationer sophämtare 

För att kartlägga omfattningen av hand- och armvibrationer i sophämtarnas dagliga arbete genomför TYA en förstudie under hösten/vintern. Förstudien innefattar avgränsade vibrationsmätningar på miljöarbetare vid drag av olika kärl.  

Branschnorm, Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Miljöbranschen vill se en likriktning i upphandlingarna med enhetliga krav. Åt en enad miljöbransch tar TYA fram en branschnorm som stöd för upphandlare av avfallshämtning. Arbetet sker i dialog med upphandlingsenheter i Sverige. Projektet pågår och planerad leverans är under våren.

Fallskador i miljöbranschen

Fallskador är branschens vanligaste arbetsskada och vi genomför nu en förstudie som visar vilka fallskador som förekommer i miljöbranschen, i vilka sammanhang och i vilken omfattning. Förstudien planeras att vara slutförd till sommaren.

Arbeta säkert

Varje år råkar ett stort antal personer ut för svåra olyckor i sitt arbete. Olyckor som innebär stora personliga och ekonomiska förluster. Många av dessa olyckor skulle kunna undvikas om förutsättningar för att arbeta säkert finns.

Testa TYAs hoppsimulator och titta på filmerna Arbeta säkert som sophämtare.

Sophamtarnax3

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö låg till grund för TYA-projektet Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Projektet har genomfördes av TYA i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle. 

Projektet resulterade i TYA-rapporten: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Därefter har vi även tagit fram en kortversion av rapporten som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Allt material finns att beställa i TYAs webbshop – sök på ordet ”sophämtarnas”.

ABP-häfte 800x600

En guide för dig som hanterar Animaliska biprodukter

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi tillsammans med våra parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen, tagit fram en enkel guide i A4-format. Här lyfts även vikten av att upprätthålla en god hygien i arbetet för att minimera risk för smitta.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP, och har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med tips på vad som är bra och viktigt att tänka på vid hantering av ABP.

Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Dela