Företagets OSA

Checklistor för att kartlägga företagets rutiner gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Handlingsplan för fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning.

Med hjälp av dessa fyra checklistor kan ni på företaget kartlägga hur ni arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

Checklista – Organisatorisk och social arbetsmiljö
Checklista – Arbetsbelastning
Checklista – Arbetstid
Checklista – Kränkande särbehandling
Handlingsplan – OSA

Kom ihåg att samverkan är grunden i allt arbetsmiljöarbete!

Introduktion till checklistorna

Det finns tre olikfärgade svarsalternativ för att underlätta överblick och tydlighet när ni går igenom svaren:

  • Grönt:  Fungerar  bra
  • Orange:  Åtgärda
  • Rött:  Åtgärda direkt

Varje checklista har en introduktion med råd om hur ni kan förbereda, genomföra och följa upp kartläggningen. På checklistorna finns det också utrymme att lägga till frågor som är viktiga för just ert företag och vid varje fråga finns extra plats för att skriva ner kommentarer. Kommentarerna kan sedan användas som en grund när ni skriver er handlingsplan med mål och åtgärder. Till detta kan ni använda Handlingsplan – OSA. Tänk på att använda en extern resurs, till exempel företagshälsovården, för de frågor som ni själva inte kan hantera.

Introduktion till Handlingsplan

Börja med att beskriva problemet som behöver åtgärdas. Kryssa i läge orange eller röd, beskriv åtgärden som ska göras, fyll i namn på person som är ansvarig för åtgärden, datum för när åtgärden ska vara slutförd, uppföljningsdatum och signera när åtgärden är slutförd.

Tänk på att samverkan är viktig och att alla som skriver under handlingsplanen ska medverka i processen!

 

Dela

Skriv ut