Arbetsanpassning och rehabilitering

Att förebygga sjukfrånvaro är något som både företaget och den anställde tjänar på. Åtgärder för arbetsanpassning ska sättas in i tid och rehabilitering bör ske på ett genomtänkt sätt. På arbetsplatsen ska det finnas en plan och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan handla om arbetsträning, förändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning utifrån arbetstagarens förutsättningar. Det här är ett arbete som arbetsgivaren förväntas göra i förebyggande syfte, innan någon blir sjuk eller skadad.

TYAs Guide för arbetsanpassning och rehabilitering ger råd om hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering praktiskt kan utformas.

Kursen Det viktiga och ärliga samtalet hjälper dig att föra samtal med medarbetare om alkohol- och drogberoende.

Dela