Behörighet och kompetens

Specialtransport

Inom åkeribranschen finns ett stort antal transporter som du får utföra med körkort och Yrkeskompetensbevis. Men för vissa transporter krävs speciella tillstånd och behörigheter.

Ett exempel är vid transporter av större mängder ADR-klassat gods, så kallat farligt gods. Det krävs särskilda intyg även för hantering av fordonsmonterad kran, bakgavellyft och för djurtransporter. Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att du har rätt kompetens för tänkt transport.

Bakgavellyft

För att få hantera bakgavellyft ska det finnas ett intyg hos din arbetsgivare som visar att du gått en utbildning för bakgavellyft samt att du har din arbetsgivares tillstånd.

ADR

Förare som transporterar farligt gods ska ha ett förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet. Mindre mängd (maximalt 240 liter på fordonet) kan få transporteras utan ADR-intyg, så länge ingen behållare överstiger 60 liter.

YKB

För de allra flesta transporter som sker kommersiellt, ska förare av tunga fordon ha och kunna visa upp ett giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis). Det finns ett YKB för persontransporter och ett för godstransporter. Detta intyg gäller i fem år och ska förnyas vart femte år.

Dela