Praktiska hjälpmedel

Här finns verktyg och hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Hjälpmedel gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns i TYAs OSA-guide.

Policy
Uppgiftsfördelning
Riskhantering

Checklista Riskområden Checklista för att undersöka och dokumentera vilka riskområden verksamheten omfattas av.

Mall för riskhantering Mall för riskinventering, riskbedömning och handlingsplan.

Riskhantering – ADR Färdigt förslag på riskhantering – ADR med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Arbetsställningar Färdigt förslag på riskhantering – Arbetsställningar med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Brand Färdigt förslag på riskhantering – Brand med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Buller Färdigt förslag på riskhantering – Buller med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Ensamarbete Färdigt förslag på riskhantering – Ensamarbete med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Fall Färdigt förslag på riskhantering – Fall med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Fordon/arbetsmaskiner Färdigt förslag på riskhantering – Fordon med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Kemikalier Färdigt förslag på riskhantering – Kemikalier med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Lastning och lossning (kommer inom kort)Färdigt förslag på riskhantering – Lastning och lossning med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Luftburna partiklar Färdigt förslag på riskhantering – Luftburna partiklar med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Lyftanordningar Färdigt förslag på riskhantering – Lyftanordningar med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Manuell hantering Färdigt förslag på riskhantering – Manuell hantering med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Repetitivt och handintensivt arbete Färdigt förslag på riskhantering – Repetitivt och handintensivt arbete med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Smitta Färdigt förslag på riskhantering – Smitta med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Ställage Färdigt förslag på riskhantering – Ställage med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Truckar Färdigt förslag på riskhantering – Truckar med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Trycksatta anordningar Färdigt förslag på riskhantering – Trycksatta anordningar med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Vibrationer Färdigt förslag på riskhantering – Vibrationer med utrymme att fylla på med företagsspecifika risker.

Rutiner
Övrigt

Dela