Praktiska hjälpmedel

Här finns SAM-guidens hjälpmedel för att dokumentera och arbeta med företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

För att ta del av SAM-guidens hjälpmedel behöver du ha ett lösenord. Om du inte redan har ett lösenord beställer du det i TYAs webbshop.

Få en överblick över ditt företags systematiska arbetsmiljöarbete, gör SAM-kollen.

Hjälpmedel för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) finns i TYAs OSA-guide.

Hjälpmedlen är i form av pdf-filer som är bäst att öppna med Acrobat reader.

Policy
Uppgiftsfördelning
Riskhantering

Alla riskhanteringar som rör SAM-guiden Här kan du ladda ner alla riskhanteringar som rör SAM-guiden.

Kemikalieförteckning Mall för att upprätta en kemikalieförteckning.

Checklista Riskområden Checklista för att undersöka och dokumentera vilka riskområden verksamheten omfattas av.

Mall för riskhantering Mall för riskinventering, riskbedömning och handlingsplan.

Riskhantering – ADRFärdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Arbetsställningar Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Brand Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Buller Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Ensamarbete Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Fall Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Fordon/arbetsmaskiner Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Kemikalier Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Lastning och lossning Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Luftburna partiklar Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Lyftanordningar Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Manuell hantering Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Repetitivt och handintensivt arbete Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Smitta Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Ställage Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Truckar Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Trycksatta anordningar Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Riskhantering – Vibrationer Färdigt förslag med utrymme för att fylla på med företagsspecifika risker.

Rutiner

Alla rutiner som rör SAM-guidenHär kan du ladda ner alla rutiner som rör SAM-guiden.

RutinkollenRutinkollen används för att ta reda på vilka rutiner företaget har och vilka som behöver tas fram.

Rutin – Mall Mall för att skriva en företagsanpassad rutin.

Rutin – Arbeta med risker Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Arbetsanpassning Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Arbetsmiljökunskaper Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Arbetsutrustning Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Belastningsergonomi Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Besiktning och kontroll av lyftanordningar Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Första hjälpen och krisstöd Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Introduktion av nya medarbetare Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Kemiska arbetsmiljörisker Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Samverkan Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Tillbud och olycksfall Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Uppgiftsfördelning Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Våld och hot i arbetsmiljön Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Rutin – Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Färdigt förslag med utrymme för företagsanpassning.

Övrigt
SAM-guiden samtliga dokument

Dela