Flygteknikutbildningar

Flygtekniker

Flygmekaniker och flygtekniker – utbildningen som kan lyfta flera ton upp i luften in i framtiden. Samt flygplatstekniker – där man får arbeta med service på flygplatsen.

I en högteknologisk framtidsbransch, med goda möjligheter till utveckling, där det även finns möjligheter att arbeta utomlands kan man titta närmare på flygteknikutbildningen på gymnasieskolan och vidareutbildning till flygtekniker på Yrkeshögskolan!

Det här yrket passar den som:

 • har gott tålamod och tycker om att ta ansvar
 • gillar teknik
 • vill arbeta både självständigt och i team med andra
 • vill få möjlighet att arbeta internationellt
Tja! Idag på praktiken har vi bland annat kollat att radomen ser okej ut vilket är skyddet till radarn//Minna

Tja! Idag på praktiken har vi bland annat kollat att radomen ser okej ut vilket är skyddet till radarn//Minna ...

David Petersson som studerat till flygmekaniker på gymnasiet menar med ett flygplan.

Flygplansmekaniker – och helikoptermekaniker

Som flygmekaniker arbetar man på ett flygbolag eller i en fristående underhållsverkstad. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med tillsyn, service och rutinarbeten på både flygplan och helikoptrar. Som certifierad flygmekaniker kan man även jobba utomlands.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • underhåll och reparationer
 • mindre tillsyn av motor, luftintag, bromsar och däck
 • fylla på bränsle och syrgas, före och efter flygning

Man kan välja att läsa till flyg- eller helikoptermekaniker på gymnasieskolans flygteknikutbildning. Efter gymnasieexamen kan man börja arbeta som mekaniker.
Efter cirka 1 års praktik som mekaniker på en certifierad verkstad kan man ansöka hos Transportstyrelsen om ett certifikat som gäller i hela Europa och stora delar av övriga världen.

Aircraft Maintenance Hangar Where New Airplane is Toed by a Push

Bli flygplanstekniker – och helikoptertekniker

För att bli flygtekniker behövs en särskild gymnasiebehörighet samt att läsa vidare två år på Yrkeshögskolans flygteknikerprogram. En flygtekniker arbetar precis som mekanikern med underhåll, tillsyn och reparationer men flygteknikern har större ansvar och utför mer avancerade uppgifter.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • underhåll och tillsyn
 • reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer
 • nytillverkning av flygplan och flygmotorer
 • felsökningar, inspektioner och kontroller

Vill man läsa till flyg- eller helikoptertekniker så finns det två vägar att välja på:

 • Man läser på Yrkeshögskolans flygteknikerprogram 2 år
 • Man läser distansstudier själv och tentar av

För att bli certifierad flygtekniker kräver Transportstyrelsen cirka två års betald praktik, som genomförs som flygmekaniker. Efter det kan certifikat sökas som gäller i hela Europa och stora delar av världen.

För båda alternativ krävs praktik under tiden.

Behörighet till flygteknikerprogrammet

Grundläggande behörighet

Man är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan. Till detta räknas bland annat Flygteknikutbildningen på gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Teoretiska kurser som finns på fler program

 • Engelska 6, 100p
 • Matematik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Fysik 1a/A eller Naturkunskap 1a/A

För att bli certifierad flygtekniker kräver Transportstyrelsen ytterligare cirka två års praktik, som vanligen genomförs som fIygmekaniker. Oftast får man lön under ”praktiktiden”.

Bli flygplåtslagare

Plåtslagare är en inriktning som inte kräver någon specifik utbildning, även om det är en stor fördel att vara flyg- eller helikoptermekaniker i grunden. Det finns flera sätt att komma in i yrket. Den vanligaste är att en flygmekaniker eller flygtekniker visar gott handlag med plåtarbeten och lär sig hantverket på arbetsplatsen. Man kan också söka sig till detta jobb om man har erfarenhet från närliggande yrken, som plåtslagare, finsnickare eller verkstadsmekaniker. Det är viktigt att man är noggrann, fingerfärdig och kan läsa ritningar. Arbete med kompositmaterial förekommer också alltmer.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • nitning och borrning
 • reparationer av plåtskador
 • nytillverkning efter ritning
 • bockning av plåt, svetsning och lödning

Det finns ingen specifik flygplåtslagarutbildning i Sverige i dag. Flygteknikutbildningen på gymnasiet går igenom grunderna i plåtslageri, men hantverket lär man sig när man kommer ut i arbetslivet.

Aircraft Instrument Panel

Bli El- och avioniktekniker

Att arbeta med el och avionik i flygbranschen innebär allt från enklare reparationer och installationer till mer komplicerade uppgifter. Arbetet sker ofta i trånga utrymmen som hjulbrunnar och maskinutrymmen. Det är viktigt att man kan jobba både självständigt och i samarbete med andra, att man är noggrann och förstår vikten av kvalitet och säkerhet.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • Felsökning
 • Underhåll av kablage
 • Installation av elsystem
 • Arbete med flyginstrument

Man lär sig grunderna om el och avionik på flygteknikutbildningen på gymnasiet. Vill man bli certifierad tekniker ska man gå Yrkeshögskolans program till El- och avioniktekniker.

Flygplan på flygplats

Bli flygplatstekniker

Att arbeta som flygplatstekniker innebär ett ansvar för att allt fungerar på flygplatsen och att passagerarna får en säker flygtur.

Vanliga arbetsuppgifter är:

 • kontrollera säkerhet
 • lastning och lossning av flygplan
 • vinterfälthållning av bana och plattor
 • beredskap att släcka bränder och rädda liv

För att bli flygplatstekniker väljer man en transportutbildning på gymnasiets fordon- och transportprogram. Där lär man sig också om transporter av gods, transportsystem och logistik. Under kurserna erbjuds du möjlighet att ta B-körkort och C-körkort, yrkesförarbevis (YKB) och får dessutom utbildning i hjullastare och truck. Utbildningen ger en bred kompetens som gör elven anställningsbar över hela världen. Flygplatsteknikutbildningen är riksrekryterande och finns på Tegelbruksskolan i Klippan och på Timrå gymnasium.

Studieupplägg/kunskap efter examen

Studierna ger kunskap om olika arbetsområden på en flygplats och förmåga att utföra de olika arbetsuppgifterna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Flygplatsens fordon ska kunna framföras på rätt sätt. Likaså krävs en förståelse av hur verksamheten påverkar miljön på och runt en flygplats.

Eleverna har möjlighet att utveckla kunskaper om de nationella och internationella regelverk som styr verksamheten, och förmåga att arbeta utifrån dessa. Arbetet kräver en förmåga att skapa goda relationer med kunder och medarbetare, samt förmåga att kommunicera på det sätt yrket kräver, på både svenska och engelska.

Utbildningen omfattar även transporter av gods, transportsystem och logistik. Under kurserna erbjuds möjlighet att ta B-körkort och C-körkort, yrkesförarbevis (YKB) och utbildning i hjullastare och truck.

Utbildningen finns idag på två orter – Timrå i norr och Klippan i söder. Båda skolorna har riksintag, vilket innebär att alla kan söka till programmen, oavsett var man bor i landet

Specialisering/vidareutbildning

Från och med 2019 ger Fordons- och transportprogrammet en grundläggande högskolebehörighet, som krävs för vidare studier.

Hitta gymnasieskola med flygteknikutbildning

På denna karta ser du gymnasieutbildningarna med flygteknik på schemat. Klicka på namnet för länk till skolans webbsida.

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela