Bli ett APL-företag

Utökad samverkan mellan skola och företag är en framgångsfaktor

Vill ert företag ha möjlighet att coacha framtidens medarbetare – kanske er nästa kollega? Vill ni bidra till trygga och kompetenta elever med en efterfrågad kompetens?

I så fall ska ni bli ett APL-företag.

Utökad samverkan mellan skola och företag är en framgångsfaktor eftersom eleven under APL-perioden ges möjlighet att övningsköra för körkortsbehörigheten C eller CE och att träna körförmågan under ordnade former. Det bidrar, enligt trafiksäkerhetsforskning, till en ökad trafiksäkerhet.

Bli APL-företag via TYA

Biltrafikens Arbetsgivareförbunds och Svenska Transportarbetareförbundet har beslutat att det företag som tar emot elever enligt TYA-modellen ska vara:

  • Medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och/eller ha kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet
  • Juridisk person
  • Seriöst och följa god sed på arbetsmarknaden
  • Lämpligt och ha förutsättningar att genomföra arbetsplatsförlagt lärande inom ungdoms- och/eller vuxenutbildningen

Enligt beslut av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet krävs vidare att:

  • Handledaren har genomgått en APL-handledarutbildning som är godkänd av TYA.

För att bli ett APL företag enligt TYA-modellen ska företag och handledare vara godkända av TYAs regionala utbildningsråd. TYA-modellen finns beskrivet i kollektivavtalet och reglerar bland annat ersättningsnivåer.

Ansök om APL-handledarutbildning

TYA genomför löpande APL-handledarutbildningar i hela landet. Vill du anmäla någon av dina medarbetare kan du se aktuella datum här.

Efter att du anmält din medarbetare till ett utbildningsdatum kommer du få en ansökningsblankett för att bli ett APL-företag. Ansökningsblanketten måste fyllas i och godkännas för att medarbetaren ska kunna få en bekräftad plats på APL-handledarutbildningen. Godkännandet görs av Tyas regionala utbildningsråd.

För att få gå TYAs APL-handledarutbildning behöver medarbetare:

  • vara minst 25 år och ha minst 3 års yrkeserfarenhet som lastbilschaufför
  • haft C/CE behörighet i 3 år

Dela