Bli ett APL-företag

Utökad samverkan mellan skola och företag är en framgångsfaktor

Vill ert företag ha möjlighet att coacha framtidens medarbetare – kanske er nästa kollega? Vill ni bidra till trygga och kompetenta elever med en efterfrågad kompetens?

I så fall ska ni bli ett APL-företag.

Utökad samverkan mellan skola och företag är en framgångsfaktor eftersom eleven under APL-perioden ges möjlighet att övningsköra för körkortsbehörigheten C eller CE och att träna körförmågan under ordnade former. Det bidrar, enligt trafiksäkerhetsforskning, till en ökad trafiksäkerhet.

Biltrafikens Arbetsgivareförbunds och Svenska Transportarbetareförbundet har beslutat att det företag som tar emot elever enligt TYA-modellen ska vara:

  • Medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och/eller ha kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet
  • Juridisk person
  • Seriöst och följa god sed på arbetsmarknaden
  • Lämpligt och ha förutsättningar att genomföra arbetsplatsförlagt lärande inom ungdoms- och/eller vuxenutbildningen

Enligt beslut av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet krävs vidare att:

  • Handledaren har genomgått en APL-handledarutbildning som är godkänd av TYA.

För att bli ett APL företag enligt TYA-modellen ska företag och handledare vara godkända av TYAs regionala utbildningsråd.

Ansökningsblankett för APL

Om ert företag vill ta emot elever för APL, så kan man skicka en ansökan till TYA. Ansökan fylls i av personalansvarig och den blivande APL-handledaren. 

Gör så här:

  • Personalansvarig och den blivande APL-handledaren fyller i ansökningsblanketten
  • Företaget skickar APL-ansökningsblanketten till TYA
  • Ansökan prövas av TYAs regionala utbildningsråd
  • TYA kallar till APL-kurs. Avgiften är 1 000 kr per kursdag. (Ett fastställt subventionerat pris.)

Ladda ner blanketten genom att klicka på länken här, annars hittar du den även nedan. Fyll i den och maila den till  info@tya.se.

Blanketten måste vara undertecknad av såväl personalansvarig som den blivande APL-handledaren, för att bedömas av TYAs regionala utbildningsråd. 

När APL-handledarutbildningarna är genomförda får företaget en förfrågan om man vill gå vidare till APL-instruktörsutbildning.

Dela