Trendindikator kompetensbehov – Flyg

trendindikator flyg

Stor brist på flygteknisk personal

TYA släpper nu sin femte rapport om kompetensbehovet bland flygmekaniker och flygtekniker för både flygplan och helikoptrar och den visar på ett stort rekryteringsbehov framåt.*

88 procent av företagen uppger att de har behov av att anställa flygmekaniker de närmaste tre åren. 74 procent planerar att nyrekrytera flygtekniker under samma period. Samtidigt upplever 55 procent av företagen ett underskott på tillgänglig personal.

Ladda ner hela rapporten Trendindikator Flyg 2022 som pdf här.

*Om statistiken
Undersökningen genomförs vart tredje år. Frågorna har gått till samtliga företag som har Part 145-certifiering enligt Transportstyrelsen. Av 40 tillfrågade företag svarade 29, inklusive SAS, SAAB, Försvarsmakten och Svenskt Ambulansflyg.

TYA har intervjuat Jasmin Ridzic, Resource Manager på Scandinavian Airlines som ansvarar för resursplanering rekrytering och fortbilda flygteknisk personal.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb just nu?
– Att rekrytera tillräckligt många mekaniker och tekniker, framför allt på fem års sikt. Det är i dag fler som lämnar yrket än som kommer in, dessutom har vi stora pensionsavgångar framför oss. På min avdelning har vi precis rekryterat cirka tjugo yngre mekaniker för att vi ska hinna överföra kompetens innan pensionsavgångarna.

Vad blir konsekvensen när det är brist på flygteknisk personal?
– Den yttersta konsekvensen är ju att vi inte kan utföra det planerade arbete som krävs för att ett flygplan ska vara luftvärdigt. Då blir flygplanet kvar på backen och får inte flyga tills det planerade underhållet har utförts.

Vad tror du skulle kunna var en lösning på bristen?
– Vi som jobbar med flygunderhåll skulle behöva samarbeta mer lokalt. Kanske skapa ett forum där vi delar kompetens, kunskap och även på personal. Det är en liten bransch att samverkan nästan är nödvändig. Sen behöver vi få upp intresset för yrket bland unga. En inriktning som verkligen behöver lyftas upp är flygplansplåtslagare där bristen närmast är akut.

Informationsfilmer

Två korta filmer med intressant fakta från TYAs Trendindikator Flyg 2022.

Pressmeddelande

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se

Dela