Årets Transportskola

Illustration of a shield icon with quotes

Många gymnasieskolor med inriktning transport gör stora insatser för att rekrytera elever och säkerställa att de går ut med bra resultat. Skolorna utvecklar ofta egna idéer för att eleverna ska bli välutbildade, säkra och anställningsbara lastbilsförare.

Det vill TYA uppmärksamma med utmärkelsen Årets Transportskola – till Anders Jonzons minne.

En viktig del i utbildningen är samarbetet mellan elev, skola och APL-företag. Förutom elever kan åkeri, skolledare, föräldrar och andra intressenter nominera. Känner du till en skola som har utmärkt sig under året? Hjälp oss att lyfta goda exempel genom att lämna din nominering längre ner på denna sida.

Bra idéer behöver inte vara stora

Det viktigaste kriteriet är nytänkande och idéer som förbättrar anställningsbarhet, säkerhet och utbildningskvalitet. Även idéer som förbättrar branschkontakter och rekrytering till utbildningen rankas högt. Idéerna måste vara bra men behöver inte vara stora. Utmärkelsen består av ett diplom som delas ut till en skola varje år, och äran i att vara en förebild för andra skolor Bara en skola per år kan få utmärkelsen och konkurrensen är hård.

Friplats på Yrkes-SM

De skolor som tilldelats utmärkelsen Årets Transportskola 2022 och 2023 har en varsin friplats för en elev vardera att tävla på Yrkes-SM i Karlstad 2024. På samma sätt får de skolor som utses till Årets Transportskola under 2024 och 2025 plats på kommande Yrkes-SM 2026.

Vilka kriterier ligger till grund för utmärkelsen Årets Transportskola?

Grundkraven för att en transportskola ska kunna tilldelas utmärkelsen är att:

Det är en gymnasieskola som har transportprogrammet och att skolan blivit nominerad samt har svarat på TYAs Skolledarenkät föregående år.

Vem som helst kan och får nominera en gymnasieskola som har transportprogrammet.

 

Det finstilta…

Utmärkelsen Årets Transportskola arrangeras av TYA. Syftet med utmärkelsen är att synliggöra de skolor som påvisar en positiv resultatutveckling i förhållande till TYA:s årliga Skolledarenkät. Syftet är även att stimulera en positiv utveckling av de gymnasieskolor som har transportprogrammet.

Juryn är utsedd och består av Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Det är juryn som utser mottagaren. Juryn gör en sammanlagd bedömning av nominerade skolor. Beslutet kan inte överklagas.

Nomineringskommittén bistår juryn och deras arbete. Deras uppgift är att ta fram en short-list om högst åtta nominerade skolor. De bistår också juryn med en rekommendation. Nomineringskommittén har en tydlig och transparant arbetsordning för att alla skolor ska behandlas lika. Det finns också en möjlighet för kommittén att kontakta skolor eller andra för att verifiera uppgivna uppgifter.

Anders Jonzon jobbade på TYA och vigde sitt arbetsliv åt att skapa hög kvalitet på gymnasiets transportutbildningar. Utmärkelsen Årets Transportskola går till en skola som jobbar i hans anda. Utmärkelsen Årets Transportskola sker i samverkan med Länsförsäkringar.

Vilka är bedömningskriterierna?

Förutom grundkraven tittar Juryn och Nomineringskommittén bland annat på;

  • Antal förstahandssökande
  • Antal platser i förhållande till antal förstahandssökande elever.
  • Rörlighet och avhopp
  • Antal elever som slutar och/eller hoppar av är så låg som möjlig.

Juryn har även att ta ställning till nominerade skolors innovationer och idéer som gynnar anställningsbarhet, säkerhet och utbildning. Juryn ska särskilt beakta innovationer och idéer som rör jämställdhet, integration och samarbete med näringslivet.

Kontakta TYA för att få mer information, del av alla bedömningskriterier och bedömningsmall.

Tidigare vinnare

2023: Uddevalla gymnasium

”Skolan sticker ut med sitt systematiska arbetsmiljöarbete och särskilda engagemang kring drogförebyggande insatser.”

Läs mer
Lena Törnstrand

"Årets Transportskola är ett ypperligt tillfälle att uppmärksamma vilka fantastiska initiativ som bedrivs inom skolan och hur det förändrar branschen"

Läs nyhetsartikeln med Lena Törnstrand, projektledare på TYA.

Läs nyheten här.

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se

Dela