Årlig uppföljning

För att kontrollera att ert systematiska arbetsmiljöarbete fungerar bra ska det ses över minst en gång om året. Det kallas för årlig uppföljning. I den uppföljningen ska ni kontrollera att alla arbetsmiljöaktiviteter är genomförda och fungerar som det är tänkt. Det som inte fungerar ska rättas till. Det är även bra att fundera över hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och bli ännu bättre. På så sätt kan det systematiska arbetsmiljöarbetet hållas levande och aktuellt.

Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra den årliga uppföljningen och den ska göras i samverkan med behörigt utsett skyddsombud och arbetstagarna.

För ett företag med 10 anställda eller fler krävs alltid skriftlig dokumentation av den årliga uppföljningen.

För ett företag med färre än 10 anställda finns inga krav på skriftlig dokumentation av den årliga uppföljningen, men det är en stark rekommendation. Det underlättar arbetsmiljöarbetet och är en fördel vid inspektion av Arbetsmiljöverket.

Checklista för årlig uppföljning samt handlingsplan finns under rubrik Övrigt i Praktiska hjälpmedel.

Dela