Taxi

Taxi

– ett varierande yrke. Service, social och flexibel är tre nyckelord där människor, miljö och teknik är i fokus.

I Sverige (2020) finns ca 18 000 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. Det innefattar både samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar samt de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner.
Janina Hjälm - Rudskoga Taxi

TYA Branschnorm Taxi

Nu finns Branschnorm Taxi, checklistan som ger stöd inför och under upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav.

Att jobba som taxiförare

Service, social och flexibel är tre nyckelord inom taxibranschen där människor, miljö och teknik är i fokus. Möt Tina, Linda och Saied med flera när de och deras kollegor berättar om varför de gillar att arbeta i taxibranschen. De kör skolskjuts, sjuk- och mattransporter, person- och företagstaxi och några av dem jobbar också i beställningscentralen.

Nästa branschråd Taxi

Nästa branschrådsmöte är tisdagen den 24 maj.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde. Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Taxi 

Senaste branschrådsmötet genomfördes digitalt den 20 maj 2021Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Ombudsman och Regionalt skyddsombud (RSO), samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och taxiföretagen Borlänge Taxi, Cabonline Region Väst och Taxi Kurir Karlstad

På mötet diskuterades bland annat årets pågående och nya projekt samt uppslag till nya projektförslag. 

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se

Dela