Taxi

Taxi

Taxi är ett varierande yrke. Service, social och flexibel är nyckelorden där människor, miljö och teknik står i fokus.

I Sverige (2021) finns drygt 17 500 taxiregistrerade fordon som utför både persontransporter och budkörningar. Det innefattar både samhällsbetalda resor som till exempel sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar samt de vanliga taxikörningarna för företag och privatpersoner.

Att jobba som taxiförare

Service, social och flexibel är tre nyckelord inom taxibranschen där människor, miljö och teknik är i fokus. Möt Tina, Linda och Saied med flera när de och deras kollegor berättar om varför de gillar att arbeta i taxibranschen. De kör skolskjuts, sjuk- och mattransporter, person- och företagstaxi och några av dem jobbar också i beställningscentralen.

Janina Hjälm - Rudskoga Taxi

TYA Branschnorm Taxi

Nu finns Branschnorm Taxi, checklistan som ger stöd inför och under upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde. Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Taxi 

Senaste branschrådsmötet genomfördes den 15 juni 2023. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Ombudsman och Regionalt skyddsombud (RSO), samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och taxiföretagen Borlänge Taxi, Fyrbodals taxi, Taxi Kurir Karlstad och Samtrans omsorgsresor.

På mötet diskuterades bland annat årets pågående och nya projekt samt uppslag till nya projektförslag. 

Kontaktperson

Caroline Ljunglöf

Projektledare

08-734 52 29

caroline.ljunglof@tya.se

Dela