Publicerad: 8 februari, 2022, kl. 10:50

TYA Branschnorm Taxi för mer enhetliga upphandlingar

Taxibuss

Nu finns Branschnorm Taxi, checklistan som ger stöd inför och under upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav.

De krav på utbildning som ställs på taxiförare i samband med offentlig upphandling av taxiresor varierar stort, både i omfattning och i upplägg. En erfarenhet som delas av ett flertal av TYAs anslutna taxiföretag och som bekräftas av den inventering som TYA tidigare har genomfört.

Taxibranschen vill se mer homogena krav och därför har vi inom ramen för ett arbetsmiljöprojekt tagit fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid offentlig upphandling. Tydliga och realistiska krav lägger grunden för en god arbetsmiljö för taxiförare. Det möjliggör också för företagen att teckna avtal med en lägre risknivå. Allt sammantaget ger goda förutsättningar för en hållbar avtalsrelation.

Vi har distribuerat ett kostnadsfritt exemplar av Branschnorm Taxi till samtliga upphandlingsenheter på Sveriges kommuner och regioner. Om du som upphandlare vill ha ett eget kostnadsfritt exemplar i PDF-format, klicka här för att läsa mer.

Branschnormen finns att beställa i TYAs webbshop, där den även finns som PDF för digital nedladdning. För TYA-anslutna företag är branschnormen kostnadsfri.

Taxiföretag, Se till att de upphandlingar ni är med i använder sig av TYA Branschnorm Taxi.

Dela:

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se