Petroleum

Olika typer av drivmedel behövs för att upprätthålla transportnäringen och det som vi på TYA kallar samhällets blodomlopp. Det här är en viktig bransch med höga krav på fortbildning inom både säkerhet och arbetsmiljö.

Inom petroleum återfinns flera spännande yrken som bensinstationsbiträden, depåtekniker och tankbilsförare för petroleumprodukter och andra drivmedel. Förutom det höga fokuset på säkerhet arbetar branschen också hårt mot att nå klimatmålen. Här hittar du mer information för dig som är i eller vill in i branschen.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd. Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Petroleum

Senaste branschrådsmötet genomfördes den 8 juni 2022. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen och representanter från arbetsgivarna Circle K, Eliassons Åkeri, Martinsen Transport, OKQ8, Qstar, Simeon Logistics och Skanol. Deltog gjorde även representanter från Drivkraft Sverige och Organisationen Sveriges Servicestationer.

På mötet diskuterades bland annat årets pågående och nya projekt samt uppslag till nya projektförslag.

Kontaktperson

Maria Westberg

Projektledare

08-734 52 54

maria.westberg@tya.se

Dela