Hamn och Stuveri

Hamn och stuveri

Vid en modern hamn hanteras det stora mängder gods som snabbt ska vidare med lastbil, tåg, eller båt.

Eftersom hamnarbetet är komplext med många olika moment och yrkeskategorier ställer det stora krav på både säkerhet och arbetsmiljö.

Hamn & Stuveriskolan

Hamn & stuveriskolan bildades i slutet av 1990-talet eftersom det saknades en sammanhållen utbildning för stuveriarbetare. Man ville också locka yngre personer till yrket och höja kompetensen och statusen.

Bakom beslutet att starta skolan låg Svenska Transportarbetareförbundet och dåvarande Sveriges Hamn- och Stuveriförbund (numera Sveriges Hamnar). Skolan är en del av TYA.

Hamnskolans kursutbud är utvecklat utifrån de anslutna hamnföretagens önskemål och vi skräddarsyr även utbildningar utifrån hamnarnas behov. Kontakta Stefan Reimers, chef för Hamn & stuveriskolan, för att få veta mer. 08-7345233  stefan.reimers@tya.se

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela