Hamn och Stuveri

Hamn och stuveri

Vid en modern hamn hanteras det stora mängder gods som snabbt ska vidare med lastbil, tåg, eller båt.

Eftersom hamnarbetet är komplext med många olika moment och yrkeskategorier ställer det stora krav på både säkerhet och arbetsmiljö.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela