Hamn och Stuveri

Hamn och stuveri

Vid en modern hamn hanteras det stora mängder gods som snabbt ska vidare med lastbil, tåg, eller båt.

Eftersom hamnarbetet är komplext med många olika moment och yrkeskategorier ställer det stora krav på både säkerhet och arbetsmiljö.

Maskiner och containrar i Oxelösunds hamn

Hamnappen – för dig som arbetar inom hamn och stuveri

Nu finns en ny version av Hamnappen för dig som arbetar inom hamn och stuveri. Appen är tänkt som ett verktyg och stöd i ditt arbete i hamnen. Här hittar du bland annat lagar och regler, checklistor och länkar till våra kurser.

Den nya appen ersätter den gamla. För att få de senaste uppdateringarna måste du byta till den nya. Här hämtar du den nya Hamnappen.

Så här laddar du ner den till mobilen

Ladda ner Hamnappen till Iphone

  1. Följ länken till Hamnappen
  2. Klicka på ikonen ”Dela” längst ner på skärmen
  3. Klicka på ”Lägg till på hemskärmen”
  4. Klicka på ”Lägg till”

Ladda ner Hamnappen till Android

  1. Följ länken till Hamnappen
  2. Klicka på menyn (tre prickar) högst upp i högra hörnet
  3. Klicka på “Lägg till på startskärmen”

Hamn & Stuveriskolan

Skolan bildades i slutet av 1990-talet eftersom det saknades en sammanhållen utbildning för stuveriarbetare. Man ville också locka yngre personer till yrket och höja kompetensen och statusen. Bakom beslutet att starta skolan låg Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar (då Sveriges Hamn- och Stuveriförbund).

Till Hamn & Stuveriskolan

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter. Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se

Caroline Evertsson, ny chef för Hamn & Stuveriskolan

Vill skapa nya vägar för lärande

Caroline Evertsson blir ny skolchef på Hamn & Stuveriskolan. En erfaren projektledare med förmågan att omvända teori till praktik.

– Hamn och stuveri är en spännande bransch med komplexa arbetsmiljöfrågor och ett behov av ständig kompetensutveckling, säger hon om jobbet.

Läs hela intervjun med Caroline

Caroline har lång erfarenhet av att jobba med säkerhet, hälsa, utbildning, och arbetsmiljö, både genom sin idrottsbakgrund och från jobb inom såväl akutsjukvården som byggbranschen. Hon kom till TYA som projektledare i mars 2022. Den 1 februari 2023 tar hon över rollen som skolchef på Hamn & Stuveriskolan efter Stefan Reimers som suttit tio år på posten. Caroline och Stefan kommer dock att gå dubbelt i ett halvår, för en smidig övergång innan Stefan går i pension.

– Jag tackade ja för att det är en otroligt spännande och viktig bransch som påverkar hela samhället. Jag är också övertygad om att de erfarenheter jag har med mig går att applicera på hamn och stuveri.

 

Vägar för inlärning

Hon är pedagog i grunden och beskriver sig själv som en ”doer” med förmågan att omvända teori till praktik.

– Jag tycker att det är viktigt att hitta vägar för inlärning som passar alla typer av människor och behov. Det kan handla om att använda en kombination av film, ljud, bild och text för att underlätta.

– Idrotten och vården har lärt mig vikten av att vara en del av ett lag. Att ha förmågan att jobba i grupp, men också leda när det behövs för att få saker att hända.

 

Möter behoven

HSS bildades på 1990-talet för att man ville ha en mer sammanhållen utbildning för stuveriarbetare, men också locka yngre personer till yrket och höja statusen. Bakom beslutet att starta skolan låg Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar.

– Det speciella med Hamn & Stuveriskolan är förmågan att ta fram nya utbildningar, snabbt och efter branschens behov. Om samma behov uppstår i flera hamnar kan vi hjälpa till att få kompetensen på plats, säger Caroline.

 

Parterna har ordet

I skolans styrgrupp sitter representanter för parterna, Johan Grauers från Transportföretagen som företräder Sveriges Hamnar och Anders Gustafsson från Svenska Transportarbetareförbundet.

– Vi vill önska Caroline lycka till med det nya uppdraget och ser fram emot att samarbeta kring HSS fortsatta utveckling. Vi vill också rikta ett stort tack till Stefan Reimers för ett givande och gediget arbete för Hamn & Stuveriskolan under många år.

Dela