Kurser

TYA är transportbranschens egen utbildningsarrangör. Vi anordnar branschanpassade kurser inom flera områden för skilda personalkategorier.

Vårt mål är att kurserna ska ge stöd för företagens arbetsmiljöarbete, öka personalens yrkeskompetens och underlätta lärandet inom företagen. TYA erbjuder kurser som är avgiftsfria eller subventionerade till anställda på TYA-anslutna företag. På vissa kurser kan även personal från företag som inte är anslutna till TYA delta i mån av plats och till ordinarie pris. Vi strävar efter att fördela platserna till våra kurser jämnt mellan våra anslutna företag. Det innebär att när anmälningstiden har gått ut går vi igenom anmälningarna och fördelar platserna.

TYA erbjuder inga YKB-kurser. Kursen YKB Hamn finns dock fortfarande för företag som är anslutna till Hamn- och stuveriskolan.

TYAs kurskalendarium

Här hittar du våra kurser samlade per kvartal i pdf-format.

Aug–sept 2024

Okt–dec 2024

Kurser i fokus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Kurser i fokus. Där presenterar vi kursledare, intervjuar företag och kursdeltagare för att ge en djupare bild av kurserna och hur de kan göra nytta för våra anslutna företag.

Börja prenumerera här

Nuvarande filter
(Visar 86 av 86)

Kollektivanställd eller tjänsteman

Skyddsombud eller har andra arbetsmiljöuppdrag

Instruktör / lärare

Flyg

Hamn och Stuveri

Hjulutrustningsteknik

Miljö

Petroleum

Taxi och Samhällsbetalda resor

Terminal och Lager

Åkeri

Distans

Hamn och Stuveri

APL - Arbetsplatslärande

Djurkompetensbevis

YKB

Lärarledd

E-learning

Kursutbud

Visa fler kurser