Tillbaka till kurser

Maskininstruktörsutbildning

Kursnr: 10074 Antal dagar: 3

Den här kursen är till för dig med stor erfarenhet av maskinföraryrket och som själv avser att bli instruktör. Om du tillhör någon av målgrupperna och vill få en inbjudan till nästa kurstillfälle, skicka ett mejl till mona.ingvarsson@tya.se.

Kurstillfällen

Antal dagarDatumKursortPlatser
3Tyvärr finns inga kurstillfällen tillgängliga just nu

Intresseanmälan

Intresseanmälan om att gå kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med maskiner
- Krav i kollektivavtal om utbildning och yrkesbevis
- TYAs avtal, rutiner och anvisningar för olika maskinslag
Du ska efter kursen ha god kunskap om TYAs kunskaps- och färdighetsmål för blivande maskinförare utifrån kollektivavtalskrav. Kursen ger möjlighet att teckna en förbindelse med TYA.

Målgrupp

Blivande instruktörer på TYA-anslutna företag och gymnasieskolor med fordonsprogram - inriktning transport samt företag som har maskininstruktörsavtal med TYA.
Kursdeltagaren ska ha yrkesbevis via TYA eller BYN på aktuellt/aktuella maskinslag och stor erfarenhet av maskinföraryrket. Utbildningen vänder sig endast till dig som avser att bedriva utbildning enligt avtal och förbindelse med TYA.

Pris

Praktiska test: 7 000 kronor exkl moms per maskin. Testerna genomförs i Eskilstuna.
Teorikurs: 15 000 kr ex moms. För TYA-anslutna företag* är priset 9 500 kr ex moms. Med reservation för eventuella prisändringar.
Kostnad för logi tillkommer.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

* Med TYA-anslutet företag räknas endast företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och som betalar avgift till TYA via FORA.

Om antagning

Obligatoriska praktiska test inför teorikursen

För att delta vid den teoretiska maskininstruktörskursen behöver du först genomföra praktiska test, med godkänt resultat, för TYAs utsedda testledare.
TYAs och BYNs utbildningsplaner ligger till grund för de praktiska moment som testas av. Meddelande om godkänt eller icke godkänt meddelas någon dag efter genomförandet.
Syftet med test är att säkerställa att du som blivande maskininstruktör har tillräcklig kunskap, färdighet och erfarenhet av maskinslaget för att kunna lära andra hur man arbetar professionellt.

Praktiska test genomförs på Volvos CE Customer Center i Eskilstuna i god tid före teorikursen. Den som genomför test med minst ett godkänt resultat får möjlighet att delta vid den teoretiska kursen.


Anställda på *TYA-anslutna företag och gymnasielärare på Fordonsprogrammet, inriktning Transport har företräde till kursen.

* Med TYA-anslutet företag räknas endast företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och som betalar avgift till TYA via FORA.

Övrig information

Frågor om bokning, hotell etc. besvaras av Mona Ingvarsson, tfn: 08-734 52 88.
Frågor om kursens innehåll besvaras av Maria Klees, tfn: 08-734 52 52.

Kursadministratör

Mona Ingvarsson

mona.ingvarsson@tya.se

Kursansvarig

Maria Klees

maria.klees@tya.se

Skriv ut kursblad