Tillbud och olycksfall

Man brukar säga att innan varje arbetsolycka har det oftast skett tio tillbud som om de rapporterats in kunde ha förhindrat olyckan. Ett tillbud är en händelse som kunde ha lett till ett olycksfall och därför är det viktigt att rapportera in alla händelser.

Vi hade en nästanolycka,
men som tur var gick det bra
den här gången…

Så kan ni arbeta med rapportering av tillbud och olycksfall

Har du koll på tillbuden? Testa hur din arbetsplats ligger till:

Testa hur din arbetsplats ligger till när det gäller tillbuds- och olycksfallsrapportering.

Har företaget rutiner för inlämning av tillbudsrapporter?

Är det känt för alla till vem eller var man ska lämna in tillbudsrapporterna?

Har företagets chefer och arbetsledare kunskap om att man ska anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?

Utreder ni tillbuden?

Åtgärdar ni orsaken till tillbuden?

Följer ni upp orsaken till tillbuden?

 

Gör testet igen

SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

Här kan du fördjupa dig och arbeta vidare med fysiska tillbud och olycksfall: Till SAM-guiden

OSA (organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö)

Här kan du fördjupa dig och arbeta vidare med organisatoriska och psykosociala tillbud och olycksfall: Till OSA-guiden

Få koll på tillbud

Om alla hjälps åt och anmäler tillbud blir arbetsmiljön säkrare. I filmen berättar skyddsombudet Christer Fagstrand hur de använder tillbudstavlan på hans arbetsplats.

Oj & Aj-affisch för nedladdning

oj aj affisch

Klicka på bilden för att ladda ner pdf:en.

Ladda gärna ner affischen, skriv ut och sätt upp på väggen på arbetsplatsen. Den finns även tryckt i större format som kan beställas i webbshopen.

Artiklar om tillbud och olycksfall

Tillbudsrapporteringen är en chans för arbetsgivaren att vinna förtroende
Mattias Vilgfors

Ska man verkligen tillbudsrapportera att man oftast inte hinner äta lunch? Självklart, tycker Mattias Vilgfors, samordnare på Götene Kyltransporter.

– Det hjälper oss att se att det finns ett problem. Vi måste kanske se över schemat och justera så att det blir bättre för föraren.

 

Mattias Vilgfors har länge jobbat för att sänka barriären för vad som kan klassas som ett tillbud. Och att få medarbetarna på Götene Kyltransporter att inse vikten av att rapportera tillbud över huvud taget.

– Det finns en inställning om att “det inte hjälper” att tillbudsrapportera. Men så är det inte. Vi måste agera när det kommer en tillbudsrapport och där kan vi som arbetsgivare vinna massor i förtroende, om vi kan visa på en förändring.

Läs mer

Götene Kyltransporter har i dag 300 anställda och 100 lastbilar. Företaget både transporterar och lagrar livsmedel åt sina kunder, som främst består av de stora livsmedelskedjorna.
Mattias Vilgfors har själv en bakgrund som lastbilschaufför, under 1990-talet körde han gods både inom Sverige och utomlands. 2010 anställdes han på Götene Kyltransporter som chaufför och blev senare samordnare. Han framhåller den stora samhällsnyttan som de anställda utför, “utan dem blir det ingen mjölk i kyldisken”, och hur viktigt det är att arbetsmiljön är schysst.
Och där spelar tillbudsrapporteringen en viktig roll.

– Vi vet historiskt att det inträffar fler tillbud än vad vi känner till och det är ett problem.

Jätteviktigt kvitto

För att komma tillrätta med underrapporteringen av tillbud har företaget jobbat på flera fronter.
– Vi har sedan ett antal år utvecklat vår egen app, ett enkelt verktyg som flera andra företag har börjat använda. Idag har den många funktioner och används faktiskt av 80-100 åkerier, säger Mattias Vilgfors.
HR-appen, som den heter, används för tillbudsrapportering men också för kommunikation i stort på företaget.
Mattias Vilgfors poängterar att det inte räcker att bara ha ett verktyg. Man måste marknadsföra det och verkligen jobba för att medarbetarna ska använda det också.
– Vi måste ha en bra kommunikation. Det får inte bli vattentäta skott mellan förarna och de som sitter inne på kontoret, att ha en “vi- och dom”-känsla på ett företag är förödande.
Mattias Vilgfors har också märkt av att det finns medarbetare som känner sig som “en börda” om de rapporterar ett tillbud.
– Den tanken vill vi sudda bort. Får vi in en tillbudsrapport så är det ett kvitto på att det kommer att tas om hand. Det är jätteviktigt, säger han och fortsätter:
– Det hjälper till att göra vår arbetsplats bättre, egentligen så kan man säga att rapportering ingår i arbetsuppgifterna.

Svårt att prata om stress

Medarbetarna på Götene Kyltransporter får information om hur de ska tänka om tillbud exempelvis under YKB-kurserna.
– Då träffas vi fysiskt och förklarar hur det funkar. Det är inte alltid helt enkelt att förstå vad ett tillbud är, säger Mattias Vilgfors.
Tillbud handlar inte bara om rent fysiska problem, utan också om den psykosociala arbetsmiljön.
– Det kan vara svårare att prata om stressrelaterade problem till exempel. Det här med att må dåligt, kanske vara deprimerad, det är inte som att bryta ett ben. Och sådant måste också redas ut.
Risker med jobbet kommer alltid att finnas, slår Mattias Vilgfors fast.
– Men drömmen är att vi kan ha den här flytande kommunikationen fram och tillbaka, så att vi kan göra arbetsmiljön bättre. Att någon blir skadad är det det sämsta betyget.

Mattias tre snabba tips för lyckad tillbudsrapportering

  1. App eller lapp – se till att ha ett bra verktyg som gör det enkelt.
  2. Bra kommunikation med förarna är a och o. Undvik “vi- och dom-tänk”.
  3. Utbilda medarbetarna så att de vet vad tillbud är och när de ska rapportera.
Att rapportera tillbud är att visa omtanke
Tillbud

Ingenting hände – den här gången. Men även ”nästanolyckor” kan bli allvarliga problem längre fram. Om alla hjälps åt och berättar om brister så kan arbetsmiljön bli säkrare och bättre.


En tankbilsförare som lossar sin last halkar till på en isfläck på bensinstationen. Inget allvarligt inträffar
. Det är visserligen stationspersonalens ansvar att se till att det sandas men det känns lite oschysst att säga till. Ingenting hände ju. Så ingen skada skedd?

Jo, faktiskt. För ingen kan se allt som händer på en arbetsplats – inte heller chefer och arbetsledare med ansvar för arbetsmiljön.

Därför är det viktigt att alla hjälps åt.

Läs mer

Visa omtanke – rapportera

Att anmäla tillbud, som en osandad isfläck, är ett sätt att jobba förebyggande.

– Man brukar säga att på tio tillbud förhindras en olycka. Och det är ju det vi vill, att undvika olyckor och se till att alla kommer hem tryggt och säkert efter jobbet, säger Caroline Evertsson, projektledare på TYA.

Om det är många som noterar att den där isfläcken finns där men inte rapporterar den som ett tillbud kan det bli svårt att göra något åt den.

– Att rapportera tillbud är ett sätt att visa omtanke och bry sig om sina kollegor, säger Caroline Evertsson

När ska man anmäla?

Vad exakt är då ett tillbud? Enkelt uttryckt är det en incident där ingen blir skadad. Som att halka till på en isfläck men inte ramla.

Vad är ett allvarligt tillbud? För att ta samma exempel: Isfläcken finns på en plats där man riskerar att bli påkörd av bilar som ska tanka, om man skulle halka omkull.

I båda fallen ska tillbuden rapporteras, följas upp, åtgärdas och återkopplas till berörda. Allvarliga tillbud ska också anmälas till Arbetsmiljöverket.

Och om man halkar och faktiskt skadar sig på isfläcken så ska det förstås rapporteras och anmälas till anmalarbetsskada.se det med, då som en arbetsskada.

Det ska vara enkelt

Tillbud behöver heller inte bara handla om fysiska incidenter utan även om arbetsmiljön i stort. Förekommer långvarig stress? Eller kränkande beteenden? Kan en arbetssituation som arbetsgivaren bedömer som ofarlig plötsligt bli hotfull?

Det ska också rapporteras. Och på den punkten kan alla medarbetare göra skillnad.

Att rapportera tillbud ska vara enkelt och smidigt.

– TYA har skapat ett fysiskt tillbudsblock. Det ska vara enkelt att skriva i blocket, när något inträffar, och lämna det till arbetsgivaren eller skyddsombudet senare, säger Caroline Evertsson.

Så hanteras rapporterade tillbud:

  • Arbetstagaren rapporterar till skyddsombudet eller arbetsgivaren.
  • Arbetsgivaren är alltid skyldig att utreda vad som har hänt tillsammans med skyddsombudet.
  • Åtgärder ska genomföras för att det som inträffat inte ska hända igen.
  • Det är arbetsgivaren som bedömer om tillbudet är så allvarligt att det behöver anmälas till Arbetsmiljöverket.
  • Detta regleras enligt arbetsmiljölagen.

Så förhindrar du olycksfall på arbetsplatsen

Två korta filmer om hur du kan förhindra olycksfall på arbetsplatsen.

Dela