Viktmärkning

De tre viktmärkena och vad de betyder

Vid manuell hantering av gods måste du anpassa både arbetsteknik och kraftinsats till bördans vikt för att minimera riskerna för belastningsskador.
Risken för felaktigt utförda lyft med belastningsskador som följd ökar om du hanterar gods med okänd vikt. En tydlig viktmärkning är därför av stor betydelse, inte minst på arbetsplatser där gods med mycket varierande vikt hanteras. Gemensamma branschregler för viktmärkning finns sedan 2001. Reglerna togs fram av TYA i samarbete med flera berörda företag och organisationer. Vid viktmärkning används följande symboler.

Symbol 1: 0 – 15 kg. Arbetsskaderisk: Liten. Tänk på: Risk vid dålig arbetsställning.

Symbol 2: 15 – 25 kg. Arbetsskaderisk: Kan leda till skada. Tänk på: Ha tillgång till arbetsutrustning.

Symbol 3: Över 25 kg. Arbetsskaderisk: Ej lämpligt att lyfta. Tänk på: Kräver arbetsutrustning.

Ladda ner foldern: Branschregler viktmärkning av gods och paket

Beställ symbolerna

Symbolerna finns att beställa i webbshopen. Både digitala och printade. De är kostnadsfria för företag som är anslutna till TYA.

Affisch som beskriver viktmärkena att sätta upp på väggen

Affisch om viktmärkning

Ladda ner affischen som pdf för utskrift.

Dela