Skogstransportförare

En virkesbilsförare planerar utifrån sina körorder hur virke ska transporteras från skogen till virkesmottagningen vid ett bruk, en såg eller en virkesterminal för vidare transport med tåg. Även om de olika sortimenten märks ut, och det inte är föraren som avgör vart transporten ska gå, är det självklart en fördel att vara orienterad om olika sortiment.

Arbetet kräver planeringsförmåga så att körningen blir så effektiv som möjligt. I regel sker arbetet i tvåskift, utan övernattningar. Treskift börjar dock bli allt vanligare.

Utöver att köra timmerbil med släp och att hantera kran vid lastning, är det viktigt att vara något av en problemlösare. Det är också bra om man är ”skogsmänniska”. Man behöver kunna lokalisera tekniska problem och reparera enklare fel som uppstår på bil eller kran.

 

Studiebesök i skogsbilsföraryrket som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av timmer till sågverk går till.

Med muspekaren kan du snurra runt i filmen och med ett par VR-glasögon vrider du på huvudet för att byta synvinkel.

Skogstransportförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Skogstransportförare ska dessutom

 • Känna till olika råvaror, produkter och sortiment i skogen
 • Känna till olika lyftredskap och beräkna lyftförmåga utifrån lyftdiagram
 • Kunna hantera skopa på en hjullastare, tippa material i ficka vid lossningsplatsen

Krav

 • Körkort med CE-behörighet
 • Yrkesbevis för fordonsmonterad kran
 • Yrkesbevis för hjullastare
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

Skogstransportförare är ett varierat yrke och det gäller att man som person är uppmärksam på sin omgivning och använder sig av de verktyg som finns tillgängliga. Kranarbete nära elledningar kan innebära ett riskmoment och dåligt utförda eller underhållna skogsvägar kan orsaka risk för vältning med lasset. Det är därför viktigt att säkerhetsföreskrifter följs avseende såväl personlig skyddsutrustning som andra krav.

Dela