Terminal och Lager

Terminal

Varje dag strömmar mängder av varor in och ut från landets terminal och lagerverksamheter.

Arbetet på en terminal eller ett lager måste flyta på ett bra sätt. Det är ett viktigt led i hela logistikkedjan – där inte bara mängder av transporter och godsflöden räknas in utan även information och betalningar mellan olika avsändare och mottagare.

Belastningsmodell-KIM1

Modellens syfte är att enkelt ge en indikation om eventuella risker med tunga lyft och repetitivt arbete inom terminal och lagerverksamhet. Gör testet här.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Terminal och Lager

Senaste branschrådsmötet genomfördes digitalt den 14 maj 2020. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och transportföretagen Schenker och DHL.

På mötet diskuterades bland annat årets nya projekt samt uppslag till nya projektförslag.

Kontaktperson

Henrik Färnbo

Projektledare

08-734 52 27

henrik.farnbo@tya.se

Dela