Terminal och Lager

Terminal

Rätt vara, på rätt plats vid rätt tid.

Varje dag flödar stora volymer genom landets terminal och lagerverksamheter.
Fungerar inte flödet på ett effektivt sätt kan det påverka hela transportkedjan och detta leda till ökade kostnader och längre leveranstider.
Med utmaningar som att hantera stora och varierande volymer på en liten golvyta har terminal och lager en mycket viktig funktion inom transportkedjan.

Belastningsmodell-KIM1

Modellens syfte är att enkelt ge en indikation om eventuella risker med tunga lyft och repetitivt arbete inom terminal och lagerverksamhet. Gör testet här.

Branschråd

För TYA anslutna företags olika verksamhetsområden har vi olika branschråd.

Syftet med branschråden är att ge företrädare från TYA anslutna företag information och möjlighet att påverka och skapa beslutsunderlag för kurser och projekt och övrig verksamhet i TYA som är angelägna för varje specifikt branschområde.

Syftet är också att också stärka dialogen mellan TYA, parterna och företagens företrädare. Att snabba upp och effektivisera hanteringen av krav och önskemål på TYA ingår också i branschrådets uppgifter.

Branschrådet har regelbundna träffar med representanter från företag och anställda och TYAs parter.

Branschråd Terminal och Lager

Branschrådsmötet genomförs årligen i maj/juni. Branschrådsdeltagarna är representanter från Svenska Transportarbetareförbundet, med Regionalt skyddsombud (RSO) och Skyddsombud, samt från Transportföretagen med Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) centralt och transportföretagen DHL, DSV, Postnord och Schenker.

På mötet diskuteras bland annat årets genomförda projekt och uppslag till nya.

Kontaktperson

Maria Westberg

Projektledare

08-734 52 54

maria.westberg@tya.se

Dela