Info för truck- och maskinutbildare

Truckar och maskiner används på många olika arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har hög prioritet, vilket ställer krav på rätt utbildning. TYA arbetar för att möta transportbranschens behov av välutbildade truck- och maskinförare.

För att klara behovet av nya truck-och maskinförare tecknar TYA avtal med utbildningsanordnare. De i sin tur har kunniga instruktörer för uppgiften. Ibland är utbildningsanordnaren ett TYA-anslutet företag, men i de flesta fall är det ett utbildningsföretag eller en gymnasieskola med anställda instruktörer och lärare som har erfarenhet från branschen.

I ”Avtal om truck- och maskinförarutbildning” beskrivs vilka krav TYA ställer på utbildningsanordnaren och för att utbildningar ska kunna genomföras. ”Förbindelse – maskin-/truckinstruktör” innehåller anvisningar för instruktören om bland annat utbildningstider.

TYA tecknar endast dessa avtal med företag. En kontroll av företagets status görs i samband med ansökan. Nedanstående avtal är endast ett visningsexemplar för att visa vilka krav TYA ställer på utbildningsanordnare och ska inte skickas till TYA. När det är aktuellt att teckna avtal med TYA skickas original från TYA.

Ladda ner:  Avtal Truck och Maskin.

 

 

GrävmaskinTruck på Yrkes-SM

Truck- och maskinmaterial för gymnasieskolor

Under fliken Gymnasieskola i webbshopen, har TYA samlat material som kan användas för studier på distans.  Här finns kursen ”Bakgavellyft (e-learning)” – en kurs för att tillgodogöra sig teoretiska kunskaper som krävs för att hantera bakgavellyft.

Här har vi också samlat arbetshäften och kursmaterial för olika maskinslag och yrkesgrupper. I dagsläget finns de inte digitalt men de flesta finns inlästa på USB, innehållet från ett USB lämnas ut till samtliga elever som har behov. Har skolan avtal med Inläsningstjänst finns de inlästa versionerna även där.

För blivande maskinförare kan TYA rekommendera Volvo CE:s instruktionsfilmer på Youtube. Här finns filmer som beskriver hur man arbetar med både hjullastare och grävmaskiner.

Vi påminner om att de lärare som gått en truckinstruktörsutbildning har arbetshäften på sin handledarsticka som kan användas tillsammans med boken Att arbeta med truck.

C-truckmaterial finns att beställa från webbshopen. Materialet är uppdelat på på olika stickor för C2, C3A, C3B och C7. Man beställer USB-sticka utifrån trucktyp. På stickan ingår ett generellt häfte för samtliga C-truckar samt den specifika trucktypen, ppt-filer samt en checklista. C2 Hjullastare Industriell hantering kompletterar arbetshäftet Hjullastare Godshantering med mer truckinriktade kunskaper.

Boken ”Hälsa & Ergonomi för transportbranschen” är ett bra komplement till arbetshäftet Arbetsmiljö & Säkerhet.

Utbildningshäftet ”Terminal & Lager introduktion och utbildning” utgår från typiska arbetsuppgifter inom terminal och lagerverksamhet. Viktiga kunskaper och kompetenser som behövs för att utföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt beskrivs. Bra kunskaper inför ett praktiskt arbetsliv.

Lagerarbetare

Instruktörsutbildning

För att bli truck- eller maskininstruktör, och få möjlighet att registrera utbildningar hos TYA, ställs specifika krav. Här krävs mycket god erfarenhet av aktuell truck- eller maskintyp, utbildningsintyg för truck (minst motviktstruck) samt yrkesbevis för aktuell maskintyp. Dessutom ska den blivande instruktören genomgå truck-och maskininstruktörsutbildning.
Läs mer om truck- och maskininstruktörsutbildningarna på TYA-skolan.

Vilka truckar och maskiner gäller det

Truckar och maskiner som berörs av TYAs utbildningsuppdrag, och som instruktörer kan registrera hos TYA, är samtliga trucktyper som omfattas av ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10”. Dessutom ingår hjullastare, grävmaskin/grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, fordonsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

 

Utbildningsplaner

Truckinstruktör som utbildar truckförare, vilka sedan registreras hos TYA, ska följa ”Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10”, som är framtagen av arbetsmarknadens parter.

Den som är maskininstruktör och utbildar maskinförare som registreras hos TYA ska följa TYAs anvisningar eller de utbildningsplaner som tagits fram för respektive maskintyp tillsammans med BYN (Byggbranschens yrkesnämnd). Dessa finns att beställa i TYA-shopen.

Utbildningsmaterial

För de teoretiska delarna i truck-och maskinförarutbildningarna har TYA tagit fram ett brett utbildningsmaterial. De finns samlade i TYA-shopen.

 

Andra kollektivavtalsområden

På maskinsidan samarbetar TYA och BYN om innehållet i utbildningarna och i utbildningsmaterialet.

Branscher som inte kräver utbildningsintyg eller yrkesbevis enligt kollektivavtalen i transport-, bygg- eller anläggningsbranschen kan få hjälp att dokumentera kunskaper och färdigheter utifrån Arbetsmiljöverkets krav (utan registrering hos TYA) via de utbildningsanordnare och instruktörer som TYA tecknat samarbete och avtal med.

Har du behov av att utbilda maskinförare inom bygg- och anläggningsbranschen? Välkommen att kontakta BYN 

 

Kontaktperson

Maria Klees

Chef för truck och maskin

08-734 52 52

maria.klees@tya.se

Dela