Informationsmaterial och guider för miljöbranschen

TYA har tagit fram en samling med utbildningsmaterial som du kan ta del av och utveckla dig själv inom ditt yrke. För dig som arbetar inom miljöbranschen finns det material som ger dig bra vägledning och råd för att göra ditt arbete mer effektivt och säkert.

Mer material för miljöbranschen hittar du i TYAs webbshop. Rätt priser visas i webbshopen när du är inloggad.

TYA Branschnorm Miljö

TYA Branschnorm Miljö

För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av kommunal avfallshämtning (LOU)

Branschnormen är en checklista som ger stöd för upphandlare i deras arbete med offentlig upphandling av kommunal avfallshämtning.

Tydliga och realistiska krav lägger grunden för en god arbetsmiljö för sophämtare. Det möjliggör också för företagen att teckna avtal med en lägre risknivå. Allt sammantaget ger goda förutsättningar för en hållbar avtalsrelation.

Beställ TYA Branschnorm Miljö

Branschnormen är en checklista som ger stöd för upphandlare i deras arbete med offentliga upphandlingar av kommunal avfallshämtning och finns att beställa i TYAs webbshop.  För TYA-anslutna företag är branschnormen redan inkluderad i avgiften.

Här kan du ladda ner en informationsfolder om branschnormen. För dig som upphandlar kommunal avfallshämtning.

Upphandlare kan få TYA Branschnorm Miljö kostnadsfritt
TYA har distribuerat ett kostnadsfritt exemplar av TYA Branschnorm Miljö till samtliga upphandlingsenheter på Sveriges kommuner och regioner. Du som arbetar som upphandlare kan beställa branschnormen som PDF kostnadsfritt. Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.

Sug och spolbilsbok

Sug- och spolbilsförare, Introduktion och utbildning (bok)

TYA-materialet Sug- och spolbilsförare innehåller grundläggande förutsättningar och kunskaper för att kunna säkerställa hälsa och säkerhet. Grundläggande arbetsmiljö, bilen och dess tekniska system samt avloppssystem, tankar, brunnar och återvinningsanläggningar berörs.

Boken (60 sidor) är lämplig att använda vid introduktions- och fortbildningstillfällen. Ett antal specifika arbetssituationer beskrivs på ett sätt som är tänkt att uppmuntra till givande och utvecklande diskussioner vid utbildningstillfällena.

Materialet med samma innehåll finns även som PDF och är lämpligt att använda av instruktör på företaget i introduktions- och utbildningsgrupp.

Boken finns att beställa i TYAs webbshop och finns även som PDF för digital nedladdning i webbshopen.

Se mer om hur det är att jobba som sug- och spolbilsförare.

Kartläggning av hand- och armvibrationer hos sophämtare

TYA har genomfört en mindre förstudie för att kartlägga omfattningen av hand- och armvibrationer i sophämtarnas dagliga arbete. Studien innefattar vibrationsmätningar på miljöarbetare vid drag av olika kärl. Hans Lindell, forskare och expert på Sveriges forskningsinstitut (RISE) har deltagit i projektet.

Förstudien kommer att läggas ut här inom kort.

 

Arbeta säkert med liftdumper

En enkel guide för liftdumperförare och deras arbetsgivare har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

Genom fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer kartlades riskfyllda moment och situationer som nu resulterat i en praktisk guide för förare av liftdumper och deras arbetsgivare.

Guiden innehåller viktiga moment ur en förares introduktion samt instruktioner och råd om både lastsäkring och säkra lyft. Arbetsgivarens skyldighet till riskbedömning och arbetstagarens skyldighet till rapportering avslutar guiden, som även innehåller en sida för egna anteckningar.

Guiden Arbeta säkert med liftdumper finns att beställa i TYAs webbshop.

Läs mer om hur det är att jobba som liftdumperförare.

ABP-häfte 800x600

Animaliska biprodukter

ABP är t ex matavfall som kött, fisk, mjölkprodukter, ägg, korv, smörgåsar och kakor, men även döda djur, ull, fjädrar och naturgödsel. Med den här guiden vill vi ge ökad kännedom om ABP till miljöarbetare och minimera arbetsmiljöriskerna i ABP-hanteringen samt ge arbetsgivare och chefer ett stöd i arbetet med hygienfrågor.

Guiden är i A4-storlek och ligger förhoppningsvis snart på varje fikabord hos miljöföretagen, för alla anställda att ta del av.

Guiden finns att beställa i TYAs webbshop

Framsida på Sophämtarnas Arbetsmiljö

Rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö låg till grund för TYA-projektet Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Projektet har genomfördes av TYA i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle.

Resultatet av projektarbetet är rapporten som finns att beställa i webbshopen. Rapporten kan också beställas som pdf.

På sidan Arbeta säkert kan du titta på filmer som visar hur du arbetar säkert som sophämtare och bland annat undviker belastningsskador.

Läs mer om hur det är att jobba som sophämtare.

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar, kortversion med tips och råd

En 20-sidig kortversion av TYA-rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Kortversionen innehåller tillägg på temat hot och våld, riskbedömning samt rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en enklare lathund med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Beställ i vår webbshop:

Dela