Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Lastbilar som framförs på allmänna vägar kan väga upp till 60 ton. Det innebär ett stort ansvar och krav på färdigheter.

Blivande lastbilsförare får utbildning i allt som rör lastbilar, körteknik och lagar på skolan eller hos utbildningssamordnaren. Men för att bli säkra och kunniga lastbilsförare tillbringar eleven minst 15 veckor av utbildningen ute på arbetsplatser i det som kallas Arbetsplatsförlagt lärande – APL.

Under APL får elever praktisk träning. De lär sig mer om jobbet i verkligheten och hur man blir en del i ett team. Företaget, skolan och eleven får stöd av en APL-handledare under tiden, som ser till att APL-tiden är säker och ger ett bra värde till både eleven och företaget. Alla skolor och utbildningssamordnare som har APL-elever kan använda en APL-handledare utbildad från TYA.

Vi har utbildat cirka 800 APL-handledare över hela landet och har stor erfarenhet av att coacha anställningsbara, säkra och välutbildade lastbilsförare. De flesta som utbildar sig till lastbilsförare idag får jobb direkt efter utbildningen.

TYAs APL-handledare ser till att kursplaner och branschöverenskommelser följs. Målsättning är att förarna ska vara säkra från första dagen på jobbet.

APL för alla

Alla behövs i transportbranschen, nu och i framtiden, för att klara behovet av transporter. Därför är det självklart att alla med rätt kompetens oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet ska välkomnas.

Läs mer om TYAs riktlinjer för en schysst APL – och hitta verktyg och workshop som hjälper er att arbeta med jämställdhetsfrågorna på er skola eller ert företag.

Läs mer och ansök om att bli ett APL-företag!

Mer information om hur man blir ett APL-företag finns här.

TYAs digitala loggbok

TYAs digitala loggbok är ett värdefullt hjälpmedel. Med hjälp av den kan eleven följa sin utveckling på APL under utbildningen. Loggboken syftar till att höja kvaliteten inom APL samt säkerställa kontakten mellan elev, lärare och APL-handledare. Loggböckerna följer gymnasieskolans kursplaner.

TYAs digitala logg kan även användas Inom arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning.

Den digitala loggboken får användas helt kostnadsfritt. För att logga in behöver du ansöka om ett lärarkonto, fått ett elevkonto av din lärare eller fått ett handledarkonto av ansvarig lärare. Analoga loggböcker kan beställas i TYAs webbshop.

Coacha framtidens medarbetare som APL-handledare

– Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka handledarutbildningen. Vår bransch är viktig!

Det säger Ulf Pettersson, distributionsförare i Stockholm som under två år testade rollen som transportledare men sedan sökte sig tillbaka till förarstolen. Anledningen? De sociala mötena, både med kunder och de APL-elever som alltid hjälper honom.

Hur ofta har du APL-elever med dig?
– Nästan hela tiden. Det kommer elever från både gymnasieskolor och vuxenutbildning. Oftast är de med mig en eller två veckor och många är återkommande.

Vad tyckte du om handledarutbildningen?
– Den var mycket bra. Den är bred och gav mig mycket som är viktig för min roll, men framför allt var det ett tillfälle att diskutera, utbyta erfarenheter och prata med andra i yrket om sådant som kan vara utmanande.

Upplägget är också bra. Det var gott om bensträckare, anpassat för målgruppen. Jag rekommenderar alla kollegor som är intresserade att söka till utbildningen.

Vad tog du framför allt med dig från utbildningen?
– Jag har fått en förståelse för hur olika vi människor är och lär oss och det har jag ju stor nytta av i privatlivet också. Jag ser annorlunda på saker och ting idag.

Ta chansen att coacha framtidens medarbetare! Kanske är det din nästa kollega.

Dela