Projekt och områden inom flyg

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för flyg. I vår webbshop hittar du mer information om flyg.
Flygteknisk personal Arlanda flygplats

Forskning om automatisering och digitalisering på svenska flygplatser

Flygplatser står inför stora förändringar med nya tekniker som automatisering, robotisering och AI. Samtidigt saknas kunskap om hur detta påverkar personalens arbetsmiljö. TYA ska tillsammans med Uppsala Universitet under tre år titta på hur långt automatiseringen kommit på Sveriges flygplatser. Projektet ska även undersöka de arbetsmiljöeffekter digitaliseringen gett för att TYA samt arbetsgivare ska kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljörisker. Målgruppen som ska undersökas är flygplanslastare, flygplatstekniker och tankningspersonal.

Flygtekniker

Några av TYAs uppdrag inom flyg 2023

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA under 2023 med bland annat:

Forskning i samarbete med Uppsala Universitet: TYAs branschråd Flyg lämnade 2022 in två projektförslag gällande arbetsmiljön vid digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter för flygplatspersonal. Under samma tid gjorde AFA en utlysning av forskningsanslag om AI och robotiseringens effekter på arbetsmiljön. TYA fick kontakt med professor Åsa Cajander på Uppsala universitet som lämnade in en ansökan i linje med branschrådets förslag. Ansökan blev godkänd och under tre år 2023-2025 ska TYA i samarbete med Uppsala universitet undersöka ovan beskrivna.

Få fram fler flygplansplåtslagare: Branschen saknar plåtslagare. TYA arbetar med en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik.

Yrkes-SM och Yrkes-VM: Nästa Yrkes-SM och Yrkes-VM går 2024. Under 2023 kommer TYA planera och förbereda för dessa två tävlingar.

Flygtekniklärarkonferens: Den årliga lärarkonferensen för flygtekniklärare planeras att genomföras i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping den  30 oktober-31 oktober.

Undersökningar i branschen

TYAs Trendindikator Flyg 2022

Rapporten visar på en fortsatt efterfrågan på utbildade flygtekniker och mekaniker till branschen.

Den senaste enkäten genomfördes 2019 strax innan pandemin bröt ut. Nedstängningen av samhället orsakade en temporär nedgång i behovet av ny kompetens. Tre år senare, nu när företagen åter går in i en rekryteringsfas, upplever många stora problem med att hitta flygteknisk personal. De anledningar som ges till rekryteringsbehovet är utökning av verksamheten och pensionsavgångar. Hela 55 procent av företagen upplever ett underskott på tillgänglig personal och över hälften av de tillfrågade ser problem med att rekrytera personal framöver.

Läs hela rapporten Trendindikator Flyg 2022 här.

Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2022/2023

TYA sänder årligen ut en enkät till de sju flygteknikgymnasieskolorna i syfte att följa antagningssiffror, andel som tar gymnasieexamen, APL – arbetsplatsförlagt lärande med mera. Årets rapport visar ett minskat intresse för flygteknikutbildningen vilken är oroande då flygbranschen står inför stora rekryteringsutmaningar.

Ladda ner Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2022/2023.

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

Årets Yrkes-SM i Växjö genomfördes med framgång. De tävlande i flygteknik genomförde grenarna;

 • Plåtreparation av hål i cockpit
 • Tillsyn av helikopter
 • Boroskopinspektion av motor
 • Komponentbyte på landställ
 • Felsökning i elsystem.

Vinnaren blev Fredrik Cederlöf från Klippans gymnasium. Tvåa blev Elias Stjerna Kuttainen från Nordiskt FlygTeknikCenter och på tredjeplats kom Sebastian Hansson från Klippans gymnasium.

 

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

 • vilket slags arbete ska utföras?
 • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
 • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
 • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
 • hur lång tid tar arbetet?
 • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
 • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Testutbildning i komposit för flygtekniklärare

Under våren 2022 arrangerade TYA i ett av sina uppdrag en kurs i komposit för lärare på flygteknikprogrammet i gymnasiet.
Syftet var:

 • Att öka kompetensen om komposit hos gymnasielärare som undervisar i materiallära och underhållsteknik på Flygteknikprogrammet.
 • Att efter kursens slut genomföra en utvärdering som visar om kursen ligger på rätt nivå för en kompetensutveckling hos lärarna.

 

Ladda ner Rapporten om testutbildningen här

Dela