Projekt och områden inom flyg

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för flyg. I vår webbshop hittar du mer information om flyg.

Skolledarrapporten: Flygteknikutbildningen 2020/2021

TYA har för första gången genomfört en enkät med samtliga gymnasiala flygteknikskolor och sammanställt resultatet i ”Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2020/2021”. Rapporten visar bland annat att 92% av eleverna gick ut 2020 med godkänd gymnasieexamen. Bara 17% av eleverna som gick ut 2020 avslutade utbildningen med Certificate of Recognition. En låg andel på grund av svårigheter med praktik i pandemitider. 5 av 6 skolledare upplevde ett ökat söktryck, men det var för ansökningsperioden innan pandemin slog till.

Ungefär nio av tio passagerare har försvunnit från det kommersiella flyget under pandemin. Tio regionala flygplatser har inte haft någon passagerartrafik alls sedan krisen startade.

Parallellt med krisen genomgår flyget en teknisk revolution som kommer att få stor betydelse för framtidens mekaniker och tekniker: flyget ska bli fossilfritt! Svenska startupen Heart Aerospace väntas ha sitt elflygplan i luften 2026. Samtidigt startar nu utvecklingen av vätgasflygplan som kan vara i bruk från 2035. Med bioflygbränsle, el och -vätgasdrift blir flyget inte bara fossilfritt utan delvis helt utsläppsfritt.

För TYA fortsätter det viktiga uppdraget att stötta kompetensförsörjningen i flygbranschen genom rapporter och informationskampanjer, samt hjälpa skolorna med den omställning som krävs för att matcha den nya tekniken även i utbildningarna.

Ladda ner Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2020/2021 här.

Flygtekniker

Fyra uppdrag/projekt inom flyg 2021

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA under 2021 med fyra olika projekt inom flyg.

Film flygteknik: TYA är i slutfasen av en rekryteringsfilm och en instruktionsfilm för yrket flygmekaniker och flygtekniker.

Få fram fler flygplansplåtslagare: Branschen saknar plåtslagare. TYA förbereder för en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik.

Yrkes-VM: Förberedelser inför Yrkes VM i Shanghai 2022 påbörjas i år.

Flygtekniklärarkonferens: Den årliga lärarkonferensen för flygtekniklärare planeras att genomföras i samarbete med Flygteknikcenter Ljungbyhed under 1-2 november.

Undersökningar i branschen

1. TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen. Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.
Se hela rapporten här.

2. Frågeenkät till skolorna
För att följa upp antagningssiffror, arbetsplats förlagt lärande (APL-) situationen och anställningsstatistik tog TYA under 2020 fram en frågeenkät riktad till flygteknikskolorna. Här kan du ladda ner rapporten.

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till Flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

2020 års Yrkes-SM i Helsingborg blev inställt på grund av pandemin. TYA genomförde då ett eget SM den 15-16 oktober i samarbete med Linköpings kommun där grenarna Transportteknik och Flygteknik tävlade om titeln Sveriges bästa unga lastbilsförare och flygmekaniker. Vinnaren i Flygteknik blev Emrik Gunnarsson. Emrik kommer att ingå i Yrkeslandslaget och tävla i Yrkes-VM/World Skills i Shanghai 2022.

Bilden visar Emrik Gunnarsson, Mark van der Werf (andra plats) och Jesper Nilsson (tredjeplats) pristagarna i årets yrkes tävling

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

  • vilket slags arbete ska utföras?
  • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
  • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
  • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
  • hur lång tid tar arbetet?
  • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
  • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Dela