Projekt och områden inom flyg

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för flyg. I vår webbshop hittar du mer information om flyg.

Skolledarrapporten: Flygteknikutbildningen 2021/2022

I februari 2021 presenterade TYA den första Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen. Vi tycker att det är viktigt att följa trender i branschen, och kunna vara med och stödja flygteknikskolorna och flygbranschen med olika insatser.

Årets rapport visar ett något ökat söktryck till gymnasiets flygteknik-utbildning, vilket är glädjande. Andelen elever som går ut med godkänd gymnasieexamen i årskurs 3 har också ökat, från 92 procent 2020 till 93,5 procent 2021.

Det är fortsatt få tjejer som söker sig till utbildningen och få kvinnliga lärare som undervisar i flygtekniska ämnen. Vi på TYA ser det som vår uppgift att marknadsföra utbildningen så att även tjejer som är intresserade av flyg och teknik ska upptäcka denna gymnasielinje.

Värt att notera är att antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka  ända fram till 2026, från dagens 340 000 till 400 000 elever. TYA fortsätter att jobba aktivt för att skapa intresse hos unga att söka till flygteknik-utbildningen, så att flyg- och helikopterbolag samt underhållsverkstäder även i framtiden kan rekrytera kompetenta medarbetare.

För att få godkänd gymnasieexamen på ett yrkesprogram krävs minst 15 veckors yrkespraktik, men för att få en certifiering som flygmekaniker behöver eleverna göra praktiken i en så kallad Part 145-verkstad. Det har inte alla haft möjlighet till då pandemin har påverkat flyget kraftigt.

Trots rådande läge är TYA övertygade om att branschen fortsättningsvis kommer att ha ett rekryteringsbehov. Det är därför bra att flygbranschen och flygteknikskolorna samarbetar. När eleverna ges möjlighet till praktik kan de snabbare få sin certifiering och blir anställningsbara.

Flygteknikutbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever kan söka valfritt till de sju gymnasieskolor som finns i landet. Förutom skolorna i Ronneby, Klippan, Linköping, Nyköping, Västerås och Sigtuna har en ny flygteknikutbildning startat upp i Arvidsjaur. Det gör att siffrorna inte helt kan jämföras med förra årets enkätsvar.

Ladda ner Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2021/2022.

Ladda ner förra årets rapport här.

Flygtekniker

Några av TYAs uppdrag inom flyg 2022

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA under 2022 med bland annat detta:

Testkurs i komposit: Med syfte att öka kunskapen om materialet komposit hos elever på gymnasieskolans flygteknikprogram har TYA arbetat med att ta fram en kurs i komposit för gymnasielärare. Kursen är framtagen i dialog med skolorna och ska ge lärarna möjlighet till nödvändig kompetensutveckling för att säkerställa en kvalitativ utbildning. Efter denna engångsinsats går ansvaret för beställning av kurs över till skolorna.

Få fram fler flygplansplåtslagare: Branschen saknar plåtslagare. TYA arbetar med en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik.

Yrkes-SM. Som yrkespartner till Worldskill Sweden i grenen Flygteknik förbereder TYA i samarbetet med flygteknikprogrammets gymnasieskolor kommande tävling den 10-12 maj i Växjö. Där tävlar hundratals ungdomar om titeln bästa yrkesungdom i respektive gren.

Yrkes-VM: Förberedelser inför Yrkes VM i Shanghai oktober 2022 pågår där Emrik Gunnarsson kommer att tävla i Flygteknik.

Flygtekniklärarkonferens: Den årliga lärarkonferensen för flygtekniklärare planeras att genomföras i samarbete med Flygteknik Technical Training i Nyköping  31 oktober-1 november.

Undersökningar i branschen

1. TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen. Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.
Se hela rapporten här.

2. Frågeenkät till skolorna
För att följa upp antagningssiffror, arbetsplats förlagt lärande (APL-) situationen och anställningsstatistik tog TYA under 2020 fram en frågeenkät riktad till flygteknikskolorna. Här kan du ladda ner rapporten.

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

Årets Yrkes-SM i Växjö genomfördes med framgång. De tävlande i flygteknik genomförde grenarna;

 • Plåtreparation av hål i cockpit
 • Tillsyn av helikopter
 • Boroskopinspektion av motor
 • Komponentbyte på landställ
 • Felsökning i elsystem.

Vinnaren blev Fredrik Cederlöf från Klippans gymnasium. Tvåa blev Elias Stjerna Kuttainen från Nordiskt FlygTeknikCenter och på tredjeplats kom Sebastian Hansson från Klippans gymnasium.

 

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

 • vilket slags arbete ska utföras?
 • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
 • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
 • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
 • hur lång tid tar arbetet?
 • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
 • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Dela