Projekt och områden inom flyg

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för flyg. I vår webbshop hittar du mer information om flyg.
Aircraft Maintenance Hangar Where New Airplane is Toed by a Push

Fyra projekt inom flyg 2020

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA
just nu med fyra olika projekt inom flyg.

Film flygteknik: TYA har för avsikt att göra en film som visar yrket som flygmekaniker och flygtekniker. Filmen ska användas i olika sammanhang för att säkra kompetensförsörjningen i branschen.
Få fram fler flygplansplåtslagare: Branschen saknar plåtslagare. TYA önskar genomföra en kampanj för att få fler intresserade av denna del inom mekanik och teknik.
Förstudie PFAS: PFAS är en grupp av kemikalier som kan finnas i bland annat rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Förstudien ska ta reda på hur detta används på flygplatser idag.
Flygplanstvätt kemikalier: Inventera vilka kemikalier som används vid flygplanstvättning, säkerhet ur arbetsmiljösynpunkt, personligt skydd, riskbedömning och vilka miljöaspekter som finns.

Undersökningar i branschen

1. TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen. Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.
Se hela rapporten här.

2. Frågeenkät till skolorna
För att följa upp antagningssiffror, arbetsplats förlagt lärande (APL-) situationen och anställningsstatistik tar TYA under 2020 fram en frågeenkät riktad till flygteknikskolorna. Den kommer när den är klar att presenteras här.

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till Flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

2020 års Yrkes-SM i Helsingborg blev inställt på grund av pandemin. TYA genomförde då ett eget SM den 15-16 oktober i samarbete med Linköpings kommun där grenarna Transportteknik och Flygteknik tävlade om titeln Sveriges bästa unga lastbilsförare och flygmekaniker. Vinnaren i Flygteknik blev Emrik Gunnarsson. Emrik kommer att ingå i Yrkeslandslaget och tävla i Yrkes-VM/World Skills i Shanghai 2022.

Bilden visar Emrik Gunnarsson, Mark van der Werf (andra plats) och Jesper Nilsson (tredjeplats) pristagarna i årets yrkes tävling

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

  • vilket slags arbete ska utföras?
  • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
  • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
  • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
  • hur lång tid tar arbetet?
  • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
  • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Dela