Projekt och områden inom flyg

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för flyg. I vår webbshop hittar du mer information om flyg.

TARA – Forskning om automatisering och digitalisering på svenska flygplatser

Flygplatser står inför stora förändringar med nya tekniker som automatisering, robotisering och AI. Samtidigt saknas kunskap om hur detta påverkar personalens arbetsmiljö. TYA ska tillsammans med Uppsala Universitet under tre år titta på hur långt automatiseringen kommit på Sveriges flygplatser. Projektet ska även undersöka de arbetsmiljöeffekter digitaliseringen gett för att TYA samt arbetsgivare ska kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljörisker. Målgruppen som ska undersökas är flygplanslastare, flygplatstekniker och tankningspersonal.

Flygtekniker

Några av TYAs uppdrag inom flyg 2024

Med syfte att öka säkerheten på arbetsplatser samt att få fler intresserade av branschen arbetar TYA under 2024 med bland annat:

Forskning i samarbete med Uppsala Universitet: TYAs branschråd Flyg lämnade 2022 in två projektförslag gällande arbetsmiljön vid digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter för flygplatspersonal. Under samma tid gjorde AFA en utlysning av forskningsanslag om AI och robotiseringens effekter på arbetsmiljön. TYA fick kontakt med professor Åsa Cajander på Uppsala universitet som lämnade in en ansökan i linje med branschrådets förslag. Ansökan blev godkänd och under tre år 2023-2025 ska TYA i samarbete med Uppsala universitet undersöka ovan beskrivna.

Få fram fler flygplansplåtslagare: Under 2024 kommer TYA att närmare undersöka hur många plåtslagare som saknas och hur bristen ser ut framöver.

Yrkes-SM och Yrkes-VM: Under 2024 går Yrkes-SM i Karlstad i april samt Yrkes-VM i Lyon i september. I Yrkes-SM arrangerar TYA grenen flygteknik i samarbete med de flygtekniska gymnasieskolorna och kommer att ha ca 10 tävlanden. SM vinnare 2022 Fredrik Cederlöw, ligger i träning inför VM i Lyon och TYA som yrkespartner agerar support i förberedelserna.

Flygtekniklärarkonferens: Den årliga lärarkonferensen för flygtekniklärare planeras att genomföras i samarbete med Arlandagymnasiet i Sigtuna den 28-29 oktober.

Undersökningar i branschen

Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2023/2024

TYA sänder årligen ut en enkät till de sju flygteknikgymnasieskolorna i syfte att följa antagningssiffror, andel som tar gymnasieexamen, APL – arbetsplatsförlagt lärande med mera. Årets rapport visar glädjande ett ökat intresse för flygteknikutbildningen vilken är bra eftersom flygbranschen står inför stora rekryteringsutmaningar.

Ladda ner Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2023/2024.

TYAs Trendindikator Flyg 2022

Rapporten visar på en fortsatt efterfrågan på utbildade flygtekniker och mekaniker till branschen.

Den senaste enkäten genomfördes 2019 strax innan pandemin bröt ut. Nedstängningen av samhället orsakade en temporär nedgång i behovet av ny kompetens. Tre år senare, nu när företagen åter går in i en rekryteringsfas, upplever många stora problem med att hitta flygteknisk personal. De anledningar som ges till rekryteringsbehovet är utökning av verksamheten och pensionsavgångar. Hela 55 procent av företagen upplever ett underskott på tillgänglig personal och över hälften av de tillfrågade ser problem med att rekrytera personal framöver.

Läs hela rapporten Trendindikator Flyg 2022 här.

Yrkestävlingar i flygteknik

Vi på TYA arbetar löpande med frågor som gäller kompetensförsörjningen kopplat till flygteknikutbildningen på gymnasieskolorna. Det innebär också att vi genomför yrkestävlingar för flygmekaniker i samband med Yrkes-SM samt stöttar representanter vid Yrkes-VM.

Årets Yrkes-SM går den 23-25 april i Karlstad. 10 tävlanden kommer att genomföra grenarna:

 • Daglig tillsyn av helikopter
 • Komponentbyte på jetmotor
 • Modifiering i elkablage och felsökning på elsystem
 • Modifiering av plåtlucka

Vinnaren på Yrkes-SM 2022 blev Fredrik Cederlöf från Klippans gymnasium. Tvåa blev Elias Stjerna Kuttainen från Nordiskt FlygTeknikCenter och på tredjeplats kom Sebastian Hansson från Klippans gymnasium. Fredrik tränar nu för fullt inför Yrkes-VM i Lyon i september.

 

Man on airplane wing

Fallrisker

Fallolyckor tillhör de vanligaste orsakerna till anmälningar om arbetsolyckor. Det i sin tur leder till sjukfrånvaro bland såväl kvinnor som män. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbeten med fallrisk – precis som alla risker på en arbetsplats – riskbedömas och planeras noggrant i förväg av arbetsgivaren. Det ska finnas instruktioner till arbetstagarna om vilka skydd som ska användas och hur de ska användas.

Vid val av fallskydd är det viktigt att tänka på följande:

 • vilket slags arbete ska utföras?
 • vilka säkra arbetsmetoder står till buds?
 • hur ser platsen för arbetet ut (höjd, lutning, bärighet med mera)?
 • hur kan man ta sig upp till platsen där arbetet ska utföras och ner igen?
 • hur lång tid tar arbetet?
 • hur många ska arbeta på platsen samtidigt?
 • finns det behov av avspärrningar?

TYA har tagit fram en bra vägledning på vilka bestämmelser som gäller vid till exempel arbete på hög höjd. Klicka här för att komma till foldern i webbshopen.

Dela