ABC-modellen

ABC-modellen är ett hjälpmedel för att förstå och påverka beteenden.

Modellen består av tre delar: A som i aktiverare, B som i beteende och C som i konsekvens (kommer från engelskans consequence).

Aktiverare (A) > Beteende (B) <> Konsekvens (C)

Man startar alltid med att beskriva det beteende man vill förstå, sedan den eller de aktiverare som sätter igång beteendet och slutligen den eller de konsekvenser som följer på beteenden och som motiverar framtida beteenden.

  • Aktiverare: Den händelse som sätter igång ett beteende.
  • Beteende: Det en person säger och gör.
  • Konsekvens: Det som följer på ett beteende och antingen uppmuntrar beteendet eller får beteendet att avta.

Aktiverare och konsekvensers påverkan på beteende

Aktiverare påverkar 20% av beteendet och konsekvenser påverkar 80% av beteendet. –Men… i företag och organisationer görs ofta tvärtom! 80% av resurserna läggs på aktiverare och 20% av resurserna läggs på konsekvenser.

ABC-modellen – en funktionell modell

ABC-modellen är en funktionell modell och med det menas att det är den funktion som beteendet får är den viktigaste för att förstå och påverka beteenden. Om ett beteende leder till goda konsekvenser ökar chansen att det skall förekomma igen, men om ett beteende leder till dåliga konsekvenser (för den som betett sig) så minskar chansen för att det skall förekomma igen.

Det som gör analysen viktig är att det finns en konkurrens mellan olika konsekvenser. På kort sikt kan vissa konsekvenser påverka beteenden som inte är önskvärda ur t ex ett moraliskt perspektiv; det är bland annat detta som man analyserar med hjälp av ABC-modellen. Att bete sig säkert kan vara lönsamt på lång sikt, men det kan vara väldigt lönsamt att ta en risk på kort sikt; det går snabbare, det är mindre krångligt, etc.

Dela