Bohags- och flyttbilsförare

Bland bohags- och flyttbilsförare finns det en stor bredd. Föraren kan ibland vara som arbetsledare för ett arbetslag. Man behöver helst kunna köra lastbil med släp och man behöver vara bra på att stuva.

Kravet på att trivas med många olika människor är stort då man vid bohagstransporter bokstavligen rör sig i människors hemmiljöer. En som flyttar bohag kan exempelvis köra möblemanget från två eller tre familjer från en stad till en annan.

Datorflyttning har blivit en specialiserad inriktning där det ingår att även installera datorer och kopiatorer.

Erfarna bohags- och flyttbilsförare kan köra internationella flyttningar. Det innebär att vistas under långa tider på resa utomlands. Utlandsflyttar ställer stora krav på självständighet, planerings- och organisationsförmåga, språkkunskaper och på att kunna möta nya människor och situationer.

Studiebesök i flytt- och bohagsföraryrket som 360-film

TYA har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället. Betraktningsvinkeln i filmen kan ändras genom att dra bilden med muspekaren. Allra bäst blir det om man använder så kallade VR-glasögon.

Filmen på ca 3 minuter visar hur lastning och lossning av bohag går till.

Bohags- och flyttbilsförarens grundkompetens

 • Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
 • Arbetsplanering och kvalitetsarbete
 • Godshantering
 • Körkortsbehörighet C och YKB
 • Yrkesinriktade kunskaper i svenska, matematik och data

Bohags- och flyttbilsförare ska dessutom kunna

 • Stapla, lasta och lossa med hjälp av truck

Krav

 • Körkort med C/CE-behörighet
 • Utbildningsbevis för truck
 • Yrkeskompetensbevis (YKB)
 • Digitalt färdskrivarkort
 • Bakgavellyft, dokumenterade kunskaper och arbetsgivarens tillstånd

Översikt kompetenskrav förare

Förarens arbetsmiljö

I arbetet som bohags- och flyttförare kan det förekomma tunga lyft i trånga utrymmen. Det krävs därför att man har en god förtrogenhet med olika lyfthjälpmedel. Bakgavellyften är ett bra hjälpmedel. Det är en fördel om man har god kondition och stark uthållighet.

Dela