Projekt och områden för åkeri

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för åkeri. I vår webbshop hittar du mer information om åkeri.
eliftdumper

Ny kurs ger dig intyg och körtillstånd för liftdumper

Arbeta säkert med liftdumper (e-learning)
Liftdumper är en lyftanordning som kräver dokumenterade kunskaper och körtillstånd. Har du koll på vilka krav ställs på dig som förare och på din arbetsgivare?
Nu finns en ny kurs via TYAs elearning, Arbeta säkert med liftdumper, som efter godkänt resultat ger dig kursintyg och körtillstånd. Kursen tar cirka 20–30 minuter.

Du hittar kursen här.

FAKTA: Kvinnor i branschen

  • Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).
  • Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.

Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. Vi kan se att 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är en positiv siffra, men en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. Det är tydligt att många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man skulle kunna säga att kompetensbehovet nu är tillbaka på samma höga nivå som innan konjunkturuppgången.

I rapporten kan vi också se att det skiljer sig mycket mellan olika regioner och del branscher. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger hälften av åkerierna att de planerar att anställa, medan inget åkeri i Blekinge län säger att de tänker anställa. Många åkerier vittnar också om en oförändrad efterfrågan på transporter under perioden mars–maj.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov Åkerier 2020

Dela