Projekt och områden för åkeri

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för åkeri. I vår webbshop hittar du mer information om åkeri.
eliftdumper

Ny kurs ger dig intyg och körtillstånd för liftdumper

Arbeta säkert med liftdumper (e-learning)
Liftdumper är en lyftanordning som kräver dokumenterade kunskaper och körtillstånd. Har du koll på vilka krav ställs på dig som förare och på din arbetsgivare?
Nu finns en ny kurs via TYAs elearning, Arbeta säkert med liftdumper, som efter godkänt resultat ger dig kursintyg och körtillstånd. Kursen tar cirka 20–30 minuter.

Du hittar kursen här.

Framsida rapport Trendindikator

Förarbristen ökar igen

Efter en tillbakagång under pandemin ökar åter behovet av nya lastbilsförare. 41 procent av de tillfrågade företagen planerar att nyanställa de kommande 6 månaderna, jämfört med 34 procent 2021 och 25 procent 2020. I antal handlar det om runt 3 100 lastbilsförare de kommande sex månaderna och på helåret totalt kring 6 400 förare.

Mest benägna att nyanställa är företagen i Sveriges Sydvästra och Sydöstra regioner, där 54 respektive 53 procent planerar att anställa för att möta efterfrågan på marknaden. Utvecklingen gör att TYAs långsiktiga bedömning har aktualiserats – det behövs fortfarande 50 000 nya lastbilsförare i Sverige de kommande tio åren.

Ladda ner hela rapporten som pdf här nedan.

FAKTA: Kvinnor i branschen

  • Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).
  • Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.

Dela