Projekt och områden för åkeri

Varje år arbetar TYA med flera projekt för branschen med inriktning mot arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Nedan hittar du ett urval av projekt som drivs för åkeri. I vår webbshop hittar du mer information om åkeri.
Lastväxlare

Undvik skador vid arbete med lastväxlare

TYA ger ut guiden ”Arbeta säkert med lastväxlare” för att hantera de stora risker som följer med lastväxlarkörning. Guiden belyser arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg arbetsmiljö för lastväxlarförare samt hur föraren ska göra för att undvika tillbud och olyckor,

Beställ guiden  i TYAs webbshop.

eliftdumper

Liftdumper – dokumentera dina kunskaper

När du har gått TYAs e-learning ”Arbeta säkert med liftdumper” och fått godkänt på frågorna är det ett underlag på dina teoretiska kunskaper som du kan visa din arbetsgivare. I e-learningen finns det också en mall för körtillstånd för liftdumper som din arbetsgivare kan använda. Tillståndet blir giltigt när din arbetsgivare har skrivit under det.

E-learningen tar cirka 20–30 minuter.

Du hittar kursen här.

Framsida rapport Trendindikator

Förarbristen ökar igen

Efter en tillbakagång under pandemin ökar åter behovet av nya lastbilsförare. 41 procent av de tillfrågade företagen planerar att nyanställa de kommande 6 månaderna, jämfört med 34 procent 2021 och 25 procent 2020. I antal handlar det om runt 3 100 lastbilsförare de kommande sex månaderna och på helåret totalt kring 6 400 förare.

Mest benägna att nyanställa är företagen i Sveriges Sydvästra och Sydöstra regioner, där 54 respektive 53 procent planerar att anställa för att möta efterfrågan på marknaden. Utvecklingen gör att TYAs långsiktiga bedömning har aktualiserats – det behövs fortfarande 50 000 nya lastbilsförare i Sverige de kommande tio åren.

Ladda ner hela rapporten som pdf här.

FAKTA: Kvinnor i branschen

  • Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent).
  • Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor.
Så blir lastbilschaufförerna fler med Jim-modellen
Jim Sandelin

Hur hjälper man motiverade medarbetare att ta nästa steg i karriären? Företagsledaren Jim Sandelin har tagit fram en modell som förvandlar B-körkort till C-kort. Efter ett lyckat pilotprojekt vill TYA sprida Jim-modellen i landet.

Det är förarbrist i Sverige. Enligt TYAs långsiktiga bedömning saknas det 50 000 lastbilschaufförer i Sverige de kommande tio åren. Det är ett stort samhällsproblem som behöver mötas med olika insatser. Bakom en av de mer kreativa lösningarna står Jim Sandelin, VD för transportföretaget Convexa Invest och ordförande i TYAs regionala utbildningsråd. Han har tagit fram en metod för att säkra att kompetens stannar kvar i branschen och samtidigt låta fler komma i arbete, kallad för Jim-modellen.
– Jag hade länge funderat över kompetensförsörjningen i vår bransch. Min idé går ut på att lyfta medarbetare med B-kort som är i anställning. De är redan yrkesförare, kan branschen och är motiverade. Jag är helt övertygad om att det är ett effektivt sätt att få fler i jobb som lastbilschaufförer, säger Jim Sandelin.

Läs mer

Chans till karriärväxling
Jim-modellen går i korthet ut på att låta anställda distributionsförare, med B-körkort och potential att växa till mer avancerade arbetsuppgifter, utbilda sig till C-kort, YKB, CE-kort och ADR. Efter utbildningen kan de arbeta som lastbilschaufförer, och lämnar dessutom plats för att en annan person med B-kort kan anställas i företaget.
– Med Jim-modellen får man ut fler i arbete totalt sett. Och de som tar chansen till den här karriärväxlingen inom sin befintliga anställning blir mer motiverade att stanna i branschen, säger Jim Sandelin.

Tog chansen under pandemin
Jim-modellen blev ett pilotprojekt under pandemin. Då sökte Transportbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen EU-medel som utlystes under pandemins start. Medlen gick till att betala utbildning för såväl anställda som helt eller delvis permitterade medarbetare, vilket möjliggjorde fortbildning. Företagens investering var medarbetares tid och lönekostnad. Inom transportbranschen har 10 personer i Göteborgsregionen fått chansen att vidareutbilda sig.

– Vi kände till Jim-modellen sedan tidigare och tog chansen att pröva den. Det föll väl ut. Alla som genomförde utbildningen blev godkända och stärkte sin position på arbetsmarknaden, säger Patrik Laanemets, processledare för transportbranschens kompetensråd i Göteborgsregionen.

“Lätt att trycka på play igen”
EU-pengarna räckte fram till den 31 december 2022. Efter det avvecklades pilotprojektet, men tack vare samarbetet mellan Göteborgsregionen och transportbranschen finns nu ett färdigt koncept som alla kommuner skulle kunna använda.
– Nu har vi gjort grovjobbet, så om möjligheten kommer igen kan man lätt trycka på play. Om andra kommuner eller regioner skulle vilja göra detta så finns vi som stöttepelare, säger Patrik Laanemets.

Vill inspirera till att tänka annorlunda
TYAs projektledare Lena Törnstrand tycker att Jim-modellen är ett bra exempel på hur TYA med sin regionala verksamhet kan göra skillnad i samverkan med branschen, regionen och skolan.
– Arbetsförmedlingens utbildningar omfattar ofta de som står väldigt långt från arbetsmarknaden vilket ger en lång och utbildningstung startsträcka. Vi vill visa att det finns andra lösningar. Här sker satsningen på de som har kunskap om branschen och som är redo för nästa steg, samtidigt som de lämnar plats till nyanställningar med lägre förkunskaper, säger Lena Törnstrand och avslutar:
– Vi vill inspirera till att tänka annorlunda, och hoppas att fler testar Jim-modellen som vi ser gör skillnad både för individen, företagen och samhället.

 

Fakta om Jim-modellen

  • Jim-modellen erbjuder gratis utbildning till personer som har visat förmåga till att karriärväxla till mer avancerade arbetsuppgifter.
  • Jim-modellen har finansierats av EU-medel (ESF-medel) som Göteborgsregionen ansökte om i början av pandemin.
  • De erhållna medlen var för perioden 2020–2022 och omfattade fler branscher där transport var en.
  • Omställningsstödet som erhölls gällde såväl anställda, som helt eller delvis permitterade, medarbetare vilket möjliggjorde fortbildning för de med anställning inom företag med högst 250 medarbetare.
  • Medlen användes för att betala utbildningen. Företagens investering var medarbetarens tid och lönekostnad.
  • Inom transportbranschen har 10 medarbetare i Göteborg och Uddevalla fått vidareutbildning.
Hjulutrustning

Förstudie – löslastade däck

En ny förstudie avslöjar en betydande variation i hanteringen av löslastade däck på svenska arbetsplatser. Studien bygger på skade- och olycksfallsstatistik, studiebesök på arbetsplatser och enkätundersökningar. Resultaten visar att den manuella och tunga hanteringen av däck är mer utbredd än förväntat och att inhyrd personal periodvis används för uppgiften. Förstudien är lämplig att läsas av arbetsledning och skyddsorganisation ute på arbetsplatserna inom däckbranschen, lager och logistik samt åkeri.

Hämta förstudien här.

Dela