Trendindikator kompetensbehov – Åkeri

Åkeribranschen har klarat pandemin bättre än väntat

Förra årets Trendindikator från TYA genomsyrades av en osäkerhet inför framtiden. Flera av de tillfrågade åkerierna avvaktade att anställa på grund av coronapandemin. Ett år senare kan vi se en tydlig vändning. 34 procent planerar nu att nyanställa de kommande 6 månaderna, jämfört med 25 procent 2020. I antal handlar det om 1 923 lastbilsförare de kommande sex månaderna och på helåret totalt 4 029 förare.

Det är också glädjande att se att hoppet tycks ha återvänt till branschen. På frågan om hur företagens framtidstro påverkats av pandemin svarar 38 procent att den inte påverkats alls, medan hela 29 procent uppger att den påverkats ganska positivt eller mycket positivt. Endast 4 procent uppger att framtidstron påverkats mycket negativt.

Ladda ner hela rapporten som pdf här nedan.

Intervju med TYAs VD Sigalit Slutbäck

Se den filmade intervjun med Sigalit Slutbäck om årets Trendindikator kompetensbehov.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet som skickades ut om Trendindikatorn här.

Trendindikator 2021

Ladda ner den senaste Trendindikatorn - Åkeri

En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkerinäringen. Resultatet presenteras i augusti varje år.

Trendindikatorn i pdf-format
Citatikon

34% av de företag som besvarat TYAs enkät uppger att de kommer anställa lastbilsförare det närmaste året.

Dela