Trendindikator kompetensbehov – Åkeri

Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. Vi kan se att 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är en positiv siffra, men en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. Det är tydligt att många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man skulle kunna säga att kompetensbehovet nu är tillbaka på samma höga nivå som innan konjunkturuppgången.

I rapporten kan vi också se att det skiljer sig mycket mellan olika regioner och del branscher. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger hälften av åkerierna att de planerar att anställa, medan inget åkeri i Blekinge län säger att de tänker anställa. Många åkerier vittnar också om en oförändrad efterfrågan på transporter under perioden mars–maj. Ladda ner hela rapporten som pdf här nedan.

Intervju med TYAs Lasse Holm

Se den filmade intervjun med Lasse Holm om årets Trendindikator kompetensbehov.

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet som skickades ut om Trendindikatorn här.

Ladda ner den senaste Trendindikatorn - Åkeri

En undersökning om rekryteringsbehovet och andra frågor som berör åkerinäringen. Resultatet presenteras i augusti varje år.

Trendindikatorn i pdf-format
Citatikon

25% av de företag som besvarat TYAs enkät uppger att de kommer anställa lastbilsförare det närmaste året.

Dela