Leverera säkert till och från byggarbetsplatser

Statistik visar att fler olyckor drabbar en yrkesförare utanför hytten än bakom ratten. Många gånger sker olyckorna i samband med leveranser till och från byggarbetsplatser.

För att undvika olyckor är det avgörande att ha rätt information från början för att säkerställa en säker arbetsmiljö. I det ingår ordentlig kunskap inom lastsäkring, rätt utrustning hos både chaufför och de som hjälper till vid lossning.

BAS-U och BAS-P

Varje byggarbetsplats ska ha en byggarbetsmiljösamordnare, en så kallad BAS-U eller BAS-P. Den personens roll är att ha god kunskap om organisationen på byggarbetsplatsen och veta vilka arbetsmiljölagar och regler som gäller.

BAS-U och BAS-P sköter också samordningen av arbetsmiljön för alla som vistas och arbetar på byggarbetsplatsen.

Så här fördelas ansvaret

Båda rollerna har samma grundkunskaper. Skulle byggarbetsplatsen vara del av en entreprenad så har BAS-U ansvaret över hela entreprenaden medan BAS-P ansvarar för arbetsmiljö och planering kring ett specifikt byggprojekt.

Det är BAS-U du i första hand ska söka kontakt med innan du gör din leverans.

Rutiner för lossning och lastning på byggarbetsplatser

Varje byggarbetsplats har rutiner för lossning och lastning som du behöver känna till innan du levererar. Även om du har tagit reda på hur byggarbetsplatsens rutiner ser ut som du ska leverera till kan det uppstå problem. Det kan till exempel vara material som ligger i vägen, att det saknas en riktigt fungerande godsmottagning eller svårigheter med framkomlighet.

Det är BAS-U eller BAS-P som kan berätta för dig hur rutinen ser ut där du ska lossa eller lasta. Ta reda på vem det är och ring innan du ger dig i väg på ditt uppdrag.

Arbetsmiljö – fördelning av ansvar

Arbetsgivaren har tillsammans med utsett skyddsombud ansvaret för sina anställdas arbetsmiljö, var de än befinner sig och vad de än behöver. De ska tillsammans skriftligt bedöma riskerna i de anställdas arbete. På en byggarbetsplats finns det dessutom ett samordningsansvar för allas arbetsmiljö på byggarbetsplatsen, oavsett vilken arbetsgivare du har. Det ansvaret ligger främst på BAS-U.

Före en leverans

Innan du åker i väg på ett uppdrag till en byggarbetsplats så finns det saker du behöver veta. Det är avgörande information för att du ska kunna planera din leverans och säkerställa att den kan genomföras på ett säkert sätt.

Fördelning av ansvar

Ansvaret för att du ska ha rätt information inför ett uppdrag är uppdelat mellan din arbetsgivare, dig och BAS-P eller BAS-U.

Din uppdragsgivares ansvar

 • Informera dig om vilken typ av gods du ska hantera
 • Berätta vad godset väger
 • Övrig information om godset som kan påverka din transport (till exempel om godset är ömtåligt)
 • Se till att du har de dokument du behöver

Ditt ansvar

 • Kontakta BAS-U eller BAS-P på byggarbetsplatsen och stäm av ditt uppdrag innan leverans
 • Gör en säkerhetsgenomgång av ditt fordon och din utrustning
 • Kontrollera din egen personliga skyddsutrustning

BAS-U eller BAS-P:s ansvar

 • förutsättningarna på byggarbetsplatsen
 • det finns tillgång till nödvändig säkerhetsutrustning och arbetsredskap på byggarbetsplatsen
 • det krävs någon särskild personlig skyddsutrustning
 • hur underlaget är på lossningsplatsen
 • att allt som behövs för din leverans är på plats

Säkerhetsutrustning

Din säkerhetsutrustning måste vara korrekt och i gott skick. När du skall göra i ordning ditt fordon för att åka i väg behöver du först se över både fordon, säkerhetsutrustning och kläder. Du behöver också vara noga med hur du lastar på godset.

I din personliga skyddsutrustning ingår bland annat:

 • skyddsskor,
 • hjälm,
 • varselkläder och
 • handskar

Kontakta BAS-U eller BAS-P på byggarbetsplatsen innan du kommer dit för att få reda på vad som finns på plats i form av skyddsutrustning. När du väl är på plats tar du kontakt igen så att du blir anvisad platsen där du ska lossa eller lasta och får reda på allt du behöver innan du sätter i gång med arbetet.

Under en leverans

Det är viktigt att du som förare så långt i förväg som möjligt tar reda på hur lastnings- och lossningsplatsen ser ut och annat som är viktig för att du ska kunna arbeta säkert.

Om platsen inte uppfyller kraven för att du ska kunna leverera säkert så har du rätt att säga ifrån och neka att leverera.

Säkerhet

För att göra en så säker leverans som möjligt är det bra om du går igenom listan här:

 • Kontakta BAS-U eller BAS-P när du är framme vid byggarbetsplatsen och stäm av att allt är ok och att du har all information du behöver.
 • Var rätt klädd för situationen och uppdragets art med din egen personliga säkerhetsutrustning och kläder.
 • Tänk på att det är krav på att bära hjälm på byggarbetsplatser.
 • Var redo även med fordonets säkerhetsutrustning.
 • Följ byggplatsens säkerhetsanvisningar.
 • Gör en översikt av underlaget på den anvisade platsen. Om det inte är ok – prata direkt med BAS-U eller BAS-P. Våga säga nej om du anser det är för riskabelt. Vänta inte. Kontakta även din arbetsgivare.
 • Håll uppsikt över områdets risker som kan påverka det du gör.
 • Ställ upp ditt fordon och eventuell last på säkert sätt.
 • Se över din utrustning och säkerhet ännu en gång innan du påbörjar arbetet. Ändrat läge kan ske snabbt på en byggarbetsplats.
 • Vid olika typer av lyft – stå alltid så att du inte riskerar få godset på dig och ha uppsikt över arbetsområdet.

Riskanalys av leveransplatsen

Gör en översikt av säkerheten på området där du ska utföra ditt arbete. Om det inte är ok – prata direkt med BAS-U eller BAS-P. Våga säga nej om du anser det är för riskabelt. Vänta inte. Kontakta även din arbetsgivare.

Reflektera alltid över:

 • Hur är underlaget och markens beskaffenhet?
 • Behövs särskilda åtgärder eller kanske byte av plats för att du skall kunna lossa eller lasta?
 • Halt?
 • Grusigt?
 • Sankmark?
 • Lerigt?
 • Hårt och stabilt?
 • Lutning?
 • Finns det gott om säkert arbetsutrymme?
 • Vilka andra arbetar i närheten samtidigt?
 • Finns det andra kranar som arbetar vid området?
 • Maskiner som arbetar?
 • Personer som passerar?

Efter en leverans

När du är klar återkopplar du till BAS-U eller BAS-P innan du lämnar lossningsplatsen. Om BAS-U eller BAS-P har information som du behöver så får du den då.

Att tänka på

Innan du lämnar byggarbetsplatsen finns det en del saker du behöver göra:

 • Efter kranlyft – fäll alltid ihop kranen till sitt transportläge.
 • Plocka ihop din säkerhetsutrustning och se till att du inte glömmer kvar något.
 • Arbeta med fullt fokus och försök undvik att bli störd. Ha uppsikt på det du gör och området runt dig.
 • Vik ihop stroppar och spännband och övriga redskap du har använt på fordonet. Passa samtidigt på att kontrollera utrustningen så att allt är helt och inte har skadats.
 • Gå ett varv runt ditt fordon och säkerställ att allt är ok innan du åker vidare.
 • Du som förare tjänar på att arbeta med ett ständigt säkerhetstänk där du undviker onödiga risker.

Tips

På sidan ”Arbeta säkert som distributionschaufför” kan du se flera filmer om hur du kan arbeta på ett säkert sätt för att undvika att skada dig eller andra.

Länk till sidan ”Arbeta säkert som distributionschaufför”

Dela

Skriv ut