Inhyrning av personal

Den som hyr in personal har i de flesta fall samma arbetsmiljöansvar som en arbetsgivare. Om man hyr in medarbetare via ett bemanningsföretag, så är arbetsmiljöansvaret gemensamt för bemanningsföretaget och kundföretaget. Bemanningsföretaget är arbetsgivare med ansvar för sin personal och vilka arbeten de hyrs ut till. Kundföretaget är arbetsledare. De ska se till att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt i en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret är ett ständigt pågående arbete som bygger på ett gott samarbete, där det är viktigt att känna till vilka skyldigheter man har.

TYAs häfte Hyr in arbetskraft säkert reder ut begreppen och ger råd.

Dela